Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007 – 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007 – 2013."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007 – 2013

2 Prioritní osa 1 Doprava Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu Prioritní osa 3 Cestovní ruch 1.3 Bezmotorová doprava 2.1 Rozvoj regionálních center 2.2 Rozvoj měst 2.3 Rozvoj venkova 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 3.2 Veřejná infrastruktura a služby 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby Prioritní osa 4 Technická pomoc 4.1 Implementace 4.2 Absorpční kapacita 2.4 Podpora podnikání 3.4 Propagace a řízení Prioritní osy a oblasti podpory ROP Střední Morava 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Veřejná doprava

3 2.1 Rozvoj regionálních center 2.2 Rozvoj měst 2.3 Rozvoj venkova Podporované aktivity zaměřené na rozvoj sociální infrastruktury Vzdělávací infrastruktura – především mateřské, základní a střední školy a infrastruktura pro celoživotní učení Infrastruktura pro poskytování sociálních služeb Infrastruktura pro poskytování zdravotní péče Infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, včetně kulturních, sportovních a multifunkčních zařízení Pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj Experimenty a pilotní aktivity na posílení regionálních inovačních systémů Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem) Infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik Podporované aktivity finančního inženýrství v rámci iniciativy Jessica AKTIVITY

4 2.1 Rozvoj regionálních center Olomouc a Zlín (předkladatelé IPRM) ostatní subjekty, jejichž individuální projekt je součástí schváleného IPRM PŘÍJEMCI

5 2.2 Rozvoj měst PŘÍJEMCI DOTACE minimální výše dotace na 1 individuální projekt – 2 mil. Kč minimální výše dotace na 1 integrovaný projekt – 50 mil. Kč maximální výše dotace na 1 individuální projekt – 150 mil. Kč kraje obce a dobrovolné svazky obcí organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi nestátní neziskové organizace vlastníci nemovitostí v památkových zónách

6 2.3 Rozvoj venkova PŘÍJEMCI DOTACE minimální výše dotace na 1 individuální projekt – 0,5 mil. Kč minimální výše dotace na 1 integrovaný projekt – 10 mil. Kč maximální výše dotace na 1 individuální projekt – 80 mil. Kč kraje obce s více než 500 a méně než 5000 obyvatel dobrovolné svazky obcí organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi nestátní neziskové organizace vlastníci nemovitostí v památkových zónách

7 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 3.2 Veřejná infrastruktura a služby Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu, lázeňství a výstavnictví včetně návazné infrastruktury Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury Vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek a/nebo navigačních tabulí v turistické destinaci Stavební úprava kulturní památky, technické památky nebo kulturní zajímavosti se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury V současné době se posuzuje i podporovatelnost aktivit zaměřených na výstavbu či modernizaci ubytoven. Definitivní rozhodnutí bude známo okamžikem vyhlášení příslušné výzvy. AKTIVITY

8 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu kraje dobrovolné svazky obcí zájmové sdružení právnických osob ostatní subjekty, jejichž individuální projekt je součástí schváleného IPRÚ statutární město Olomouc PŘÍJEMCI DOTACE minimální výše dotace na 1 IPRÚ – 20 mil. Kč minimální výše dotace na 1 individuální projekt – 2 mil. Kč maximální výše dotace na 1 individuální projekt – 100 mil. Kč

9 3.2 Veřejná infrastruktura a služby kraje obce a dobrovolné svazky obcí zájmové sdružení právnických osob organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi nestátní neziskové organizace PŘÍJEMCI DOTACE minimální výše dotace na 1 individuální projekt – 2 mil. Kč minimální výše dotace na 1 integrovaný projekt – 20 mil. Kč maximální výše dotace na 1 individuální projekt – 50 mil. Kč

10 Vybrané prioritní osy ROP Střední Morava Název prioritní osy Váha prioritní osy Finanční alokace 2007 – 2013 Prioritní osa 2: Integrovaný rozvoj a obnova regionu 39,4%7 370 mil. Kč Prioritní osa 3: Cestovn í ruch 18,5%3 460 mil. Kč Celkem ROP Střední Morava18 700 mil. Kč

11 KONTAKT ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA Jeremenkova 40b 779 11 Olomouc Územní pracoviště Olomouc: Jeremenkova 40 (budova RCO, 5. patro) Územní pracoviště Zlín: třída J.A.Bati 5520 (1. patro budovy) www.rr-strednimorava.cz

12 Odkazy na ostatní ROP Velmi podobné oblasti podpory jako u ROP Střední Morava mají i ostatní regionální operační programy s působností na Moravě: ROP Jihovýchod - Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina www.jihovychod.cz ROP Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj www.rr-moravskoslezsko.cz

13 Další programy - financované z ESF (1) Regionální operační programy se zaměřují na projekty investičního charakteru a jsou financovány z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF). Na neinvestiční projekty je možné získat finanční podporu zejména z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a dále z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tyto programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu (ESF). Podrobné informace o těchto programech získáte v případě Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a v případě Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvu školství. Informace obdržíte taktéž na krajských úřadech.

14 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřen na: Adaptabilitu zaměstnanců a zaměstnavatelů, Přístup k zaměstnání a prevenci nezaměstnanosti (Aktivní politiky trhu práce), Integraci osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených, Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb a Mezinárodní spolupráci v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen zejména na: Počáteční vzdělávání, Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj a Další vzdělávání. Další programy - financované z ESF (2)

15 Ing. Zdeněk Bogoč zdenek.bogoc@rr-strednimorava.cz www.rr-strednimorava.cz Tel.: 587 333 307 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007 – 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google