Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný operační program (IOP) INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný operační program (IOP) INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný operační program (IOP) INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

2 Integrovaný operační program (IOP) Úvod IOP  Operačním program realizovaný pro cíle Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost  Charakterizován jako tématický OP s ucelenými oblastmi zastřešených horizontálními prioritami  Koncipován jako program komplexních intervencí národního rozměru pro řešení společných problémů na území České republiky  Navazuje na principy Lisabonské strategie  Zpracován na základě principu partnerství  Opřen o nařízení o ERDF a obsažen v NSRR  Řídícím orgánem IOP je Ministerstvo pro místní rozvoj  Schválen vládou dne 5.3.2007 usnesením č. 197

3 Integrovaný operační program (IOP) Globální cíl IOP Modernizace a zefektivnění činnosti a procesů v oblasti Modernizace a zefektivnění činnosti a procesů v oblasti - veřejné správy - veřejné správy - veřejných služeb - veřejných služeb - územního rozvoje - územního rozvoje jako předpokladu pro vytvoření moderní občanské společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti regionů a ČR jako celku.

4 Integrovaný operační program (IOP) Struktura IOP Na základě identifikace potřeb je globální cíl rozložen do následujících specifických cílů: Zvýšení efektivity a zkvalitnění procesů a zlepšení dostupnosti služeb veřejné správy na národní a regionální úrovni Zvýšení efektivity a zkvalitnění procesů a zlepšení dostupnosti služeb veřejné správy na národní a regionální úrovni Modernizace a systémová přeměna vybraných veřejných služeb Modernizace a systémová přeměna vybraných veřejných služeb Zvýšit využití potenciálu území prostřednictvím národních, systémových intervencí v oblasti CR, kultury, bydlení a rozvoje systémů územních politik. Zvýšit využití potenciálu území prostřednictvím národních, systémových intervencí v oblasti CR, kultury, bydlení a rozvoje systémů územních politik.

5 Integrovaný operační program (IOP) Struktura IOP Prioritní osa P 1 Modernizace veřejné správy P 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě P 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb P 4 Národní podpora rozvoje CR P 5 Národní podpora územního rozvoje P 4 Technická asistence Celkem

6 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 1 – Smart administration rioritní osa přispívá ke Prioritní osa přispívá ke - zvýšení efektivnosti výkonu a optimalizaci procesů uvnitř ústřední státní správy - zvýšení efektivnosti výkonu a optimalizaci procesů uvnitř ústřední státní správy - zvýšení kvality veřejných služeb poskytovaných veřejnou správou - zvýšení kvality veřejných služeb poskytovaných veřejnou správou - naplňování strategie Efektivní veřejná správaa přátelské veřejné služby - naplňování strategie Efektivní veřejná správaa přátelské veřejné služby Cílem je vytvoření efektivní správní administrativy prostřednictvím rozvoje informační společnosti.

7 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 1 – Smart administration 1.1 a+b Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě rozvoj elektronické veřejné správy – eGovernment, eTax, eCulture, eHealth aj. tvorba centrálních registrů (živnostenské, finanční, katastrální úřady, zdravotní pojištovny, správy soc. zabezpečení) tvorba a sdílení dat ve veřejné správě Příjemci: organizační složky státu a jejich zřizované organizace, vč. finančních a katastrálních úřadů, ap.

8 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě rozvoj a obnova informační infrastruktury v územní VS aplikace ICT standardů ve veřejné správě vybudování sítě kontaktních míst veřejné správy Příjemci: kraje, obce a jejich zřizované organizace, svazky obcí

9 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Priorita se zaměřuje na zajištění a podporu kvality a dostupnosti veřejných služeb v oblasti - sociální péče - zdravotnictví - zaměstnanosti - bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Podstatné z regionálního hlediska je, že se jedná o služby, které je nutno zajišťovat plošně v celém území ČR. Prioritní osa obsahuje 4 oblasti intervence.

10 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 3.1 – Služby v oblasti sociální integrace investiční podpora transformace pobytových zařízení soc. služeb budování institucí zajišťující návrat sociálně ohrožených osob na trh práce – Romská komunita podpora sociální ekonomiky Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, kraje a jimi zřizované organizace, obce a jimi zřizované organizace, NNO, podnikatelé v sociální ekonomice

11 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví modernizace přístrojového vybavení národní preventivní programy chování řízení systému zdravotní péče, aj. Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, organizace zřizované kraji a obcemi, NNO s celonárodní působností, fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č.20/1966 Sb., nebo zákona č. 258/2000 Sb.

12 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 3.3 – Služby v oblasti zaměstnanosti adaptace a modernizace systému služeb zaměstnanosti tvorbou a podporou  regionálních školících středisek,  center trhů práce  výcvikových a rekvalifikačních institucí Příjemci: organizační složky státu v oblasti služeb zaměstnanosti (MPSV, Úřady práce), kraje a jimi zřizované organizace

13 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik Modernizace systému krizového řízení - projekt Integrovaného záchranného systému (Hradec Králové) + operačních středisek v krajích Vybudování Národní logistické základny pro krizovou připravenost podpora investic pro policejní služebny a policejní operační střediska Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, kraje a jimi zřizované organizace

14 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 4 – Národní podpora rozvoje cestovního ruchu 4.1 a+b Národní podpora rozvoje cestovního ruchu organizace, řízení a podpora marketingu cestovního ruchu na národní úrovni  podpora prezentace ČR, kulturního a přírodního bohatství  zavádění národního informačního a rezervačního systému  zavedení národních a mezinárodních standardů Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, NNO a zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu

15 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje Priorita je zaměřena na zlepšení efektivity řízení a koordinace sektorů - kultury - bydlení - tvorby územních plánů

16 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR Budování národních center pro identifikaci, dokumentaci, uchování a prezentaci kulturního dědictví Ekonomizace kulturního dědictví formou zefektivnění poskytovaných a vzniku nových služeb Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, NNO a zájmová sdružení právnických osob

17 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích revitalizace veřejných prostranství regenerace bytových domů pilotní projekty zaměřené na řešení romských komunit Příjemci: vlastníci domů, obce

18 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik tvorba a aktualizace územních plánů a územních analytických podkladů na krajské úrovni a v úrovni obcí s rozšířenou působností Podpora tvorb a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj Příjemci: kraje, obce

19 Integrovaný operační program (IOP) Závěr. Celkové finanční zdroje 1 582 391 162 € - 279 245 324 € - Zprostředkující subjekty: Dne 28. února 2007 schválen vládou ČR. Celkové finanční zdroje 1 582 391 162 € - příspěvek Evropského společenství 279 245 324 € - národní zdroje Zprostředkující subjekty: Centrum pro regionální rozvoj, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo kultury

20 Integrovaný operační program (IOP) Děkuji za pozornost. Ing. Marcela Ondráčková ondmar@mmr.cz více informací na www.strukturalni-fondy.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "Integrovaný operační program (IOP) INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM."

Podobné prezentace


Reklamy Google