Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Company LOGO Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Integrovaný operační program 2007 – 2013 Ministerstvo vnitra České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Company LOGO Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Integrovaný operační program 2007 – 2013 Ministerstvo vnitra České republiky."— Transkript prezentace:

1 Company LOGO Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Integrovaný operační program 2007 – 2013 Ministerstvo vnitra České republiky

2 Ministerstvo vnitra Integrovaný operační program - IOP Vymezení prioritních os IOP Globální cíl a specifické cíle IOP Úvod Popis prioritních os 1 a 2 Podporované aktivity

3 Ministerstvo vnitra Úvod  Řídícím orgánem IOP na základě usnesení vlády č.175/2006 ze dne 22.2. 2006 - Ministerstvo pro místní rozvoj  Ministerstvo vnitra bude zprostředkujícím subjektem pro prioritní osy 1, 2 a 3.4  IOP bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj - ERDF  Z cíle Konvergence pro ČR je vyčleněno 6% alokace  Z cíle Regionální konkurenceschopnost pro ČR je vyčleněno 7% alokace

4 Ministerstvo vnitra Globální cíl a a specifické cíle IOP Globální cíl IOP: Modernizace a zefektivnění činnosti a procesů v oblasti veřejné správy a navazujících veřejných služeb a územního rozvoje, jako předpoklad pro vytvoření moderní občanské společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti regionů a ČR jako celku  Specifický cíl 1: Zvýšení efektivity a zkvalitnění procesů a zlepšení dostupnosti služeb veřejné správy na národní a regionální úrovni aplikací moderních IC  Specifický cíl 2: Zvýšení efektivity a zkvalitnění procesů a zlepšení dostupnosti služeb veřejné správy na národní a regionální úrovni aplikací moderních ICT  Specifický cíl 3 : Lepší využití potenciálu území prostřednictvím národních, systémových intervencí v oblasti CR, kultury, bydlení a rozvoje systémů územních politik

5 Ministerstvo vnitra Vymezení prioritních os v rámci IOP IOP bude realizován pomocí těchto prioritních os:  Prioritní osa 1 - Modernizace veřejné správy Zaměřuje se na podporu ve veřejné správě,je vícecílová, vedle podpory regionů v rámci cíle Konvergence umožňuje i podporu na území hl.m. Prahy v rámci cíle RKaZ  Prioritní osa 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě Umožňuje podporu v rámci cíle Konvergence, tím reaguje na odlišné postavení hl. m. Prahy ( HDP) a nutnost intenzivnější podpory regionů ČR  Prioritní osa 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb MV ČR se týká opatření 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik – IZS, bude podporována z cíle Konvergence.  Prioritní osa 4 - Národní podpora cestovního ruchu  Prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje  Prioritní osa 6 - Technická pomoc Je průřezová po období 2007-2013 a dotýká se všech prioritních os a oblastí intervence. Je vícecílová a může být poskytována na administraci všech prostředků IOP, tj. i na administraci dodatečné alokace z cíle RKaZ.

6 Ministerstvo vnitra Popis prioritní osy 1  Globální cíl prioritní osy 1 Modernizace ústřední státní správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti  Specifické cíle prioritní osy 1 zavést a poskytovat služby elektronické veřejné správy; vytvořit systém bezpečného sdílení dat veřejné správy orgány veřejné správy, včetně umožnění oprávněného přístupu veřejnosti k těmto datům; zkvalitnit výkon činnosti orgánů veřejné správy prostřednictvím moderních informačních a komunikačních systémů, sítí a databází  Finanční indikativní rámec prioritní osy Na prioritní osu 1 připadá 21,14 % z celkové alokace IOP, z toho orientačně: oblast intervence 1.1a (cíl Konvergence) 19,63 %, oblast intervence 1.1b (cíl RKaZ) 1,51 % z celkové alokace IOP

7 Ministerstvo vnitra Strategie pro dosažení cílů V rámci prioritní osy 1 budou realizovány aktivity:  Oblast intervence 1.1 (1.1a a 1.1b) – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě Strategie prioritní osy je v souladu s následujícími prioritními osami NSRR:  Strategický cíl Konkurenceschopná česká ekonomika: Priorita: Podpora kapacit V&V pro inovace  Strategický cíl Otevřená flexibilní a soudržná společnost: Priorita: Rozvoj informační společnosti Priorita: Smart Administration  Strategický cíl Vyvážený rozvoj území: Priorita: Vyvážený rozvoj regionů Strategie pro dosažení cílůV rámci prioritní osy 1 budou realizovány aktivity v podobě následující oblasti intervence: Strategie pro dosažení cílůV rámci prioritní osy 1 budou realizovány aktivity v podobě následující oblasti intervence:

8 Ministerstvo vnitra Podporované aktivity  Zavádění, rozvoj a propagace poskytování služeb elektronické veřejné správy s důrazem na bezpečný, transparentní, rychlý a jednoduchý přístup ke službám poskytovaných orgány veřejné správy služby elektronické veřejné správy (e-Government) elektronizace služeb veřejné správy (e-justice, daňové správy (e-komunikace) nebo celní správy digitalizace vybraných datových zdrojů projekty řešící standardizaci, rozvoj a využívání geoinformací

9 Ministerstvo vnitra Podporované aktivity  Vytváření celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy vytvoření čtyř základních registrů veřejné správy (dle Programového prohlášení vlády 2006) vytváření dalších registrů veřejné správy dle společenské potřeby projekty podporující komunikaci s relevantními informačními systémy veřejné správy

10 Ministerstvo vnitra Podporované aktivity  Zkvalitnění výkonu činností ústředních orgánů státní správy prostřednictvím moderních informačních a komunikačních systémů a sítí např. zajištění vysoké míry zabezpečení ICT výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy realizace transakcí (podání např. formulářů, výkazů …) elektronickou cestou vybudování komplexních standardizovaných systémů, sítí a infrastruktur ve veřejné správě - vytvoření centrálního místa pro zpřístupnění všech veřejně přístupných informací prostřednictvím Portálu veřejné správy nástroje na zpřístupňování archiválií v rámci projektu „Otevřená minulost

11 Ministerstvo vnitra Popis prioritní osy 2  Globální cíl prioritní osy 2 Modernizace územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti.  Specifické cíle prioritní osy 2 zavádění, rozvoj a podpora služeb elektronické veřejné správy na regionální a místní úrovni zvýšení úrovně oboustranné komunikace mezi orgány veřejné správy navzájem a mezi orgány veřejné správy a veřejností prostřednictvím zlepšování úrovně poskytovaných služeb elektronické veřejné správy na regionální a místní úrovni zkvalitnění výkonu činností orgánů územní veřejné správy prostřednictvím moderních informačních a komunikačních systémů a sítí včetně standardizace ICT  Finanční indikativní rámec prioritní osy Na prioritní osu 2 připadá celkem 10,79 % z celkové alokace IOP (11 % z alokace IOP v rámci cíle Konvergence ).

12 Ministerstvo vnitra Strategie pro dosažení cílů  Strategie pro dosažení cílů V rámci prioritní osy 2 budou realizovány aktivity v podobě následující oblasti intervence:  Oblast intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě; Strategie prioritní osy je v souladu s následujícími prioritními osami NSRR:  I. Strategický cíl: Konkurenceschopná česká ekonomika: Priorita: Podpora kapacit V&V pro inovace  II. Strategický cíl: Otevřená flexibilní a soudržná společnost: Priorita: Rozvoj informační společnosti  Priorita: Smart Administration  IV. Strategický cíl: Vyvážený rozvoj území: Priorita: Vyvážený rozvoj regionů

13 Ministerstvo vnitra Podporované aktivity  zavádění, rozvoj a propagace poskytování služeb elektronické veřejné správy s důrazem na bezpečný, transparentní, rychlý a jednoduchý přístup ke službám poskytovaných orgány veřejné správy pořízení technologického řešení umožňující zvýšení využívání e- Governmentu v podmínkách územní veřejné správy digitalizace vybraných datových zdrojů a zabezpečení jejich zpřístupňování všem oprávněným subjektům pořízení systémového řešení pro standardizaci, rozvoj a využívání geoinformací a služeb GIS poskytovaných na regionální a místní úrovni vytvoření centrálního místa pro zpřístupnění všech zveřejňovaných a veřejně přístupných informací ve veřejné správě (pozn. Cíl vlády č.98) prostřednictvím Portálu veřejné správy.

14 Ministerstvo vnitra Podporované aktivity  zřizování kontaktních míst veřejné správy a zapojování orgánů územní veřejné správy a subjektů služeb veřejné správy k systému sdílení dat zřizování tzv. kontaktních míst veřejné správy zapojování regionálních a místních pracovišť k tzv. Czech Point, (zejména zajištění technického a technologického vybavení) zapojování orgánů územní veřejné správy k systému sdílení dat (zejména pořízení technického a technologického vybavení umožňující připojení k základním registrům veřejné správy a dalším relevantním registrům veřejné správy zajištění jejich kompatibility s regionálními registry a systémy

15 Ministerstvo vnitra Podporované aktivity  zkvalitnění výkonu činností orgánů územní veřejné správy prostřednictvím moderních informačních a komunikačních systémů a sítí a jejich standardizace zajištění vysoké míry zabezpečení ICT vybudování vysokorychlostních interoperabilních datových infrastruktur projekty řešící vybudování komplexních standardizovaných informačních a komunikačních systémů, sítí a infrastruktur v územní veřejné správě s důrazem na plnou interoperabilitu a vzájemné propojení s již existujícími systémy orgánů veřejné správy aktivity související se zaváděním a rozvojem manažerských informačních systémů a systémů řízení znalostí v územní veřejné správě.

16 Company LOGO Marie SVOBODOVÁ Odbor strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Marie.svobodova@mvcr.cz tel.: +420 974 818 445, www.mvcr.cz


Stáhnout ppt "Company LOGO Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Integrovaný operační program 2007 – 2013 Ministerstvo vnitra České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google