Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti strukturálních fondů EU – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik Hradec Králové, 30. 9. 2009 Ing. Miloš Ciniburk zástupce ředitele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti strukturálních fondů EU – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik Hradec Králové, 30. 9. 2009 Ing. Miloš Ciniburk zástupce ředitele."— Transkript prezentace:

1 Možnosti strukturálních fondů EU – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik Hradec Králové, Ing. Miloš Ciniburk zástupce ředitele odboru strukturálních fondů Ministerstvo vnitra ČR ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

2 Obsah prezentace Integrovaný operační program Struktura řízení IOP
Oblast intervence 3.4 Příklady aktivit Vazba na další oblasti podpory Finanční alokace Existující výzvy Příklady existujících projektů Závěr ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

3 Integrovaný operační program
Financován z Evropského fondu regionálního rozvoje – ERDF (tzv. investiční program) Celková alokace IOP na období 2007 – 2013 – mil. EUR mil. EUR Intervence IOP cílí na celou Českou republiku. Jednotlivé aktivity mají společné téma – modernizace a zefektivnění procesů státní správy, samosprávy a veřejných služeb občanům. Tomu odpovídají i žadatelé – subjekty veřejné správy, ministerstva, Policie ČR, GŘ HZS, kraje, obce … Člení se na 6 Prioritních os ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

4 Struktura řízení IOP Řídící orgán – Ministerstvo pro místní rozvoj
Zprostředkující subjekt – Ministerstvo vnitra (oblasti intervenci: 1.1, 2.1 a 3.4) Ministerstvo vnitra 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 2.1 Zavádění ICT ve veřejné správě 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik Gestor věcné realizace – MV – GŘ HZS ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

5 Oblast intervence 3.4 Globální cíl:
Rozvoj infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti obyvatel, prevence a řešení rizik. Specifické cíle: zdokonalit infrastrukturu systému prevence, monitoringu a řešení rizik a mimořádných událostí včetně systému logistiky a komunikace základních složek IZS ČR (navzájem a s občany), zvýšení jejich kompatibility se záchrannými a bezpečnostními strukturami EU; vybudovat Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS ČR; zvýšit kvalitu a dostupnost veřejných služeb poskytovaných ve vztahu k bezpečnosti občanů. ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

6 Oblast intervence 3.4 Aktivity oblasti intervence 3.4
Vybudování informačního systému operačních středisek IZS Vybudování potřebné infrastruktury pro zajištění efektivity příjmu a poskytování humanitární pomoci (podpora vybudování logistické základny s odpovídajícím technologickým vybavením) Vybudování odpovídající infrastruktury pro jednotný a efektivní výcvik IZS (vybudování Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS - velký projekt) Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS Zřízení kontaktních a koordinačních center po celém území ČR ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

7 Oblast intervence 3.4 Kraje a jimi zřizované organizace (mohou)
Příjemci podpory dle Prováděcího dokumentu IOP Ministerstvo vnitra Policie ČR GŘ HZS Kraje a jimi zřizované organizace (mohou) Další organizační složky státu ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

8 Vazba na další podpory IOP
Oblast intervence IOP 1.1 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě Vazba na rozvoj základních registrů a zavádění eGovernmentu – „tzv. zastřešující projekt operačních středisek“ Příjemce MVČR – GŘ HZS 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě Např. projekt „Systém varování obyvatelstva – tzv. mluvící sirény“ Příjemci vytipované obce ČR. Není definitivně odsouhlaseno. ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

9 Finanční alokace oblasti 3.4
Finanční alokace na období 2007 – 2013 10,8 % IOP 170 mil. EUR z EU 30 mil. EUR z národních zdrojů Nutné podmínky: Administrativní zajištění čerpání strukturálních fondů Výzvy k předkládání projektů Příprava projektů Zajištění spolufinancování Zajištění realizace projektu (řízení projektů, veřejné zakázky…) ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

10 Výzvy v oblasti intervence 3.4
Výzva č. 01 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řízení rizik Aktivity OI 3.4 – a), b), d) a e) (mimo velkého projektu) Vyhlášena od do Celková alokace – mil. Kč Úprava výzvy a PPŽP od Předložené projekty: Mobilní kontaktní a koordinační centra Národní základna humanitární pomoci Kontaktní a koordinační centra – 7 projektů krajských policejních správ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

11 Výzvy v oblasti intervence 3.4
Výzva č. 05 – Kontaktní a koordinační centra Aktivity OI 3.4 – e) (Zřízení KKC po celém území ČR) Vyhlášena od do Celková alokace – 450 mil. Kč Příspěvek EU – 85 % celkových způsobilých výdajů Velikost projektů – 5 až 200 mil. Kč Již zjednodušené podmínky a povinné přílohy Projekty – vazba na reformu Policie ČR ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

12 Příklady aktivit - projektů
Příklady konkrétních projektů: Policie ČR Mobilní kontaktní a koordinační centra (Výzva č. 1) (rozpočet projektu 122 mil. Kč) Kontaktní koordinační centra (Výzva č. 1) (rozpočty projektů 20 – 112 mil. Kč) GŘ HZS Národní základna humanitární pomoci (Výzva č. 1) (rozpočet projektu 85 mil. Kč) ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

13 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

14 www.mvcr.cz / EU / Strukturální fondy
Děkuji za pozornost / EU / Strukturální fondy ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ


Stáhnout ppt "Možnosti strukturálních fondů EU – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik Hradec Králové, 30. 9. 2009 Ing. Miloš Ciniburk zástupce ředitele."

Podobné prezentace


Reklamy Google