Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky & Ministerstvo vnitra Ing. Jaroslav Svoboda

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky & Ministerstvo vnitra Ing. Jaroslav Svoboda"— Transkript prezentace:

1 JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky & Ministerstvo vnitra Ing. Jaroslav Svoboda jsvoboda@mvcr.cz

2 Řídící orgány Řídící orgán – MMR Monitorovací výbor – MMR Zprostředkující subjekty – CRR, MK, MPSV, MV a MZd Platební a certifikační orgán – MF a MMR Auditní orgány – MF a MMR JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky

3 Struktura podkladů Strategie a politiky Národní strategický referenční rámec – propojení priorit EU a programů ČR Operační programy –Cíle – prioritní osy –Aktivity –Projekty Prováděcí dokument IOP pro období let 2007 – 2013 JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky

4 Financování ERDF – pouze investiční prostředky – 20 % podíl spolufinancování Definované uznatelné náklady JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky

5 JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky Cílem je posílení veřejné správy a jejích služeb podporou sociální a informační infrastruktury Modernizace veřejné správy Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Zlepšení efektivity řízení a koordinace územního rozvoje Charakteristika IOP

6 Struktura IOP - návrh IOP ▬▬► 4 prioritní osy – 12 oblastí intervence 1.Modernizace veřejné správy – smart administration 2.Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 3.Zlepšení efektivity řízení a koordinace územního rozvoje 4.Technická pomoc JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky

7 1. Modernizace veřejné správy 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 1.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky

8 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě Vybudování dostupných, bezpečných, transparentních a moderních komunikačních systémů a sítí Zlepšení informační infrastruktury veřejné správy Zavedení a poskytování služeb informační společnosti a elektronické veřejné správy, tj. služeb, poskytovaných veřejnou správou na národní úrovni, podpora digitalizace, zvýšení podílu zavádění a využívání GIS aplikace služeb datových sítí Vybudování integrovaných databází využívaných ve veřejné správě a ve veřejných službách JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky

9 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě Vybudování celostátních základních registrů Vybudování systému sdílení dat v subjektech veřejné správy a veřejných služeb Zajištění správy, údržby a rozvoje datových fondů v rámci propojených registrů Zvýšení stupně integrace informačních systémů veřejné správy JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky

10 1.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Využití a standardizace ICT v územní veřejné správě Zlepšování úrovně elektronických služeb občanům Zajištění bezpečnosti úrovně informačních sítí a dat Podpora zlepšování kvality řízení a managementu v územní veřejné správě Podpora spolupráce, komunikace a koordinace mezi státní správou, územní veřejnou správou a subjekty veřejných služeb za využití moderních metod řízení a ICT Podpora svobodného přístupu k informacím JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky

11 2.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik Problematika krizového řízení GŘ HZS Zdokonalit systém umožňující předvídání a řešení rizik a včasnou reakci na hrozící nebo vzniklá nebezpečí Zlepšit komunikaci s veřejnou správou Zvýšit kvalitu a dostupnost veřejných služeb poskytovaných ve vztahu k bezpečnosti občanů Prevence kriminality Prohloubit kompatibitu se záchrannými a bezpečnostními strukturami EU JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky

12 Děkuji za pozornost Jaroslav Svoboda jsvoboda@mvcr JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky


Stáhnout ppt "JEDEN CÍL, SPOLEČNÁ CESTA Ministerstvo vnitra České republiky & Ministerstvo vnitra Ing. Jaroslav Svoboda"

Podobné prezentace


Reklamy Google