Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech“"— Transkript prezentace:

1 „Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech“
Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu Ing. Zdeněk Vašák RK MMR NUTS II Severovýchod „Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech“ Jihlava

2 MODELOVÉ PROJEKTY Návrh možných typů projektů î
Rozvoj informačních a komunikačních technologií MODELOVÉ PROJEKTY Návrh možných typů projektů v rámci opatření „Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech“

3 Projekt Podmínky î Rozvoj informačních a komunikačních technologií
Dokument nebo dokumenty, které splňují podmínky stanovené operačním programem Podmínky Formální (formát, povinné přílohy) Obsahové (vlastní cíl projektu)

4 Projekt î Rozvoj informačních a komunikačních technologií
Podklad pro implementační struktury Podklad pro žadatele Zaměřen na 1 opatření v rámci OP Přednosti x nedostatky Silné stránky x slabé stránky

5 Projektový cyklus î Rozvoj informačních a komunikačních technologií
Analýza výchozího stavu Formulace problému Návrh řešení Udržitelnost projektu Řízení projektu Postup řešení Realizace Monitorování výsledků Ověřování spotřeby zdrojů Celkové hodnocení projektu

6 Zázemí projektu î Rozvoj informačních a komunikačních technologií
Příprava projektů (zásobník) Návaznost na rozvojové dokumenty Vytváření partnerských vazeb Sledování dotačních titulů

7 Principy tvorby projektů
î Rozvoj informačních a komunikačních technologií Principy tvorby projektů Naplnění potřeb skupin nebo jednotlivců Neziskový charakter Instituce pro řízení a koordinaci Budování partnerství Přidaná hodnota Soulad s regionálními potřebami Soulad s pokyny pro žadatele Soulad s programovým dokumentem Soulad s národními strategiemi Soulad s horizontálními cíly společenství

8 Globální cíl SROP î Rozvoj informačních a komunikačních technologií
Dosáhnout trvalého hospodářského růstu a růstu kvality života obyvatel regionů na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst, na zlepšení kvality infrastruktury, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace.

9 Specifické cíle SROP î Rozvoj informačních a komunikačních technologií
Zvýšit prosperitu regionů rozvojem malých a středních podniků a řemesel a vytvářením nových pracovních příležitostí Všestranně zkvalitnit regionální dopravní a informační infrastrukturu Zlepšit životní podmínky obyvatel, zejména minorit, zvýšit jejich participaci na celoživotním učení a integrovat sociálně vyloučené skupiny do komunity a k pracovnímu uplatnění Zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionů, zvýšit objem přímých investic pro rozvoj cestovního ruchu a vytvářet nové pracovní příležitosti

10 Horizontální cíle î Rozvoj informačních a komunikačních technologií
Udržitelný rozvoj Rovné příležitosti Sociální integrace a zaměstnanost Vyvážený rozvoj regionů Rozvoj informační společnosti

11 Priority ČR v oblasti informační společnosti
î Rozvoj informačních a komunikačních technologií Priority ČR v oblasti informační společnosti Dostupné a bezpečné komunikační služby Informační vzdělanost Místa veřejného přístupu i internetu (PIAP) Moderní veřejné služby on-line Dynamické prostředí pro elektronické podnikání

12 Operační cíle opatření 2.2.
î Rozvoj informačních a komunikačních technologií Operační cíle opatření 2.2. Posílení infrastruktury a služeb pro informační a komunikační technologie Zlepšení přístupu obyvatelstva k informacím prostřednictvím internetu Posílení regionálních a lokálních komunikačních sítí

13 Typy podporovaných projektů
î Rozvoj informačních a komunikačních technologií Typy podporovaných projektů Zavádění širokopásmového internetu Budování míst veřejného přístupu k internetu (PIAP) Rozvoj regionálních a lokálních komunikačních sítí

14 I. Projektový návrh î Rozvoj informačních a komunikačních technologií
Zavedení širokopásmového připojení internetu Napojení a vybavení úřadu Napojení a vytvoření PIAP v rámci úřadu mimo úřad

15 Projektový návrh î Rozvoj informačních a komunikačních technologií
Wireless Úřad + PIAP Telecom xDSL

16 II. Projektový návrh Žadatel: Dobrovolný svazek obcí î
Rozvoj informačních a komunikačních technologií II. Projektový návrh Žadatel: Dobrovolný svazek obcí Zavedení širokopásmového připojení internetu Napojení a vybavení úřadu Napojení a vytvoření PIAP

17 III. Projektový návrh Žadatel: Kraj î
Rozvoj informačních a komunikačních technologií III. Projektový návrh Žadatel: Kraj Zavedení širokopásmového připojení internetu Napojení a vybavení úřadu Napojení a vytvoření PIAP

18 IV. Projektový návrh î Rozvoj informačních a komunikačních technologií
Zavedení širokopásmového připojení internetu Napojení a vybavení úřadu Napojení a vytvoření PIAP Vytvoření místní komunikační sítě s napojením na internet

19 î Rozvoj informačních a komunikačních technologií

20 î Rozvoj informačních a komunikačních technologií

21 V. Projektový návrh î Rozvoj informačních a komunikačních technologií
Zavedení širokopásmového připojení internetu Napojení a vybavení úřadu Napojení a vytvoření PIAP Vytvoření místní sítě s napojením na internet Vytvoření bezdrátového rozhlasu

22 Žadatel 8 % Kraj 4 % MMR 13 % ERDF 75 % î
Finanční krytí veřejných uznatelných nákladů u opatření 2.2. Žadatel 8 % Kraj 4 % MMR 13 % ERDF 75 %

23 î Důležité odkazy

24 Ing. Zdeněk Vašák regionální kancelář MMR
Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu Ing. Zdeněk Vašák regionální kancelář MMR NUTS II Severovýchod Tel.:


Stáhnout ppt "„Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech“"

Podobné prezentace


Reklamy Google