Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společný regionální operační program (SROP) GRANTOVÁ SCHÉMATA KARLOVARSKÉHO KRAJE Aktuální stav průběhu 1. kola výzvy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společný regionální operační program (SROP) GRANTOVÁ SCHÉMATA KARLOVARSKÉHO KRAJE Aktuální stav průběhu 1. kola výzvy."— Transkript prezentace:

1 Společný regionální operační program (SROP) GRANTOVÁ SCHÉMATA KARLOVARSKÉHO KRAJE Aktuální stav průběhu 1. kola výzvy

2 Grantová schémata Karlovarského kraje Opatření 1.1 SROP: Podpora podnikání ve vybraných regionech Program na podporu malého a středního podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období 2004 - 2006 Program na podporu drobného podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období 2004 - 2006 Opatření 3.2 SROP: Podpora sociální integrace v regionech Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji Podopatření 4.1.2 SROP: Podpora regionálních a místích služeb cestovního ruchu Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro malé a střední podnikatele Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty Podpopatření 4.2.2 SROP: Podpora regionální a místí infrastruktury cestovního ruchu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro malé a střední podnikatele

3 Aktuální stav průběhu 1. kola výzvy VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ AKCÍ (PROJEKTŮ) V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT: 3.3.2005 - 2.5.2005 Předloženo 67 akcí (projektů) Zpracována: I. etapa procesu hodnocení -kontrola formálních náležitostí -kontrola přijatelnosti II. etapa procesu hodnocení -hodnocení technické a finanční kvality

4 Program na podporu malého a středního podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období 2004 - 2006 VŠEOBECNÝ CÍL GS: Zvýšení prosperity vybraných regionů rozvojem malých a středních podniků a vytvářením nových pracovních příležitostí na území těchto regionů. ZAMĚŘENÍ: Podpora investičních akcí malých a středních podniků a) s důrazem na využití místních zdrojů a rozvoj tradičních odvětví b) se zaměřením na modernizaci, rozšíření a výstavbu výrobních kapacit c) v oblasti inovačního podnikání a technologického rozvoje (náklady na inovace nepřekročí 40 % celkových uznatelných nákladů. CELKOVÉ ZDROJE GRANTOVÉHO SCHÉMATU: 138 109 476 Kč. Předloženo 14 akcí. Ve IV. čtvrtletí 2005 se předpokládá vyhlášení 2. kola výzvy.

5 Program na podporu drobného podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období 2004 - 2006 VŠEOBECNÝ CÍL GS: Zvýšení prosperity vybraných regionů rozvojem drobných podniků a řemesel a vytvářením nových pracovních příležitostí na území těchto regionů. ZAMĚŘENÍ: Podpora investičních akcí drobných podniků a) s důrazem na využití místních zdrojů a rozvoj tradičních řemesel b) se zaměřením na modernizaci, rozšíření a výstavbu výrobních kapacit c) v oblasti inovačního podnikání a technologického rozvoje (náklady na inovace nepřekročí 40 % celkových uznatelných nákladů. CELKOVÉ ZDROJE GRANTOVÉHO SCHÉMATU: 74 366 641 Kč. Předloženo 8 akcí. Ve IV. čtvrtletí 2005 se předpokládá vyhlášení 2. kola výzvy.

6 Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji VŠEOBECNÝ CÍL GS: Zlepšit životní podmínky obyvatel regionu, zabránit zvyšování počtu sociálně exludovaných osob a osoby, které již jsou sociálně exludované, integrovat zpět do komunity a k pracovnímu uplatnění. ZAMĚŘENÍ: Podpora neinvestičních aktivit v oblasti sociální integrace na místní či regionální úrovni. CELKOVÉ ZDROJE GRANTOVÉHO SCHÉMATU: 21 806 587 Kč. Předloženo 7 akcí. Ve IV. čtvrtletí se předpokládá vyhlášení 2. kola výzvy. Jedná se pouze o jednoleté GS. Je připravována žádost o nové GS pro období 2005-2006.

7 Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro malé a střední podnikatele VŠEOBECNÝ CÍL GS: Přispění k dosažení trvalého a vyváženého rozvoje a růstu kvality života obyvatel Karlovarského kraje na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku. ZAMĚŘENÍ: a)vytváření regionálních a místních propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu a lázeňství b)vytváření nových produktů v cestovním ruchu využívajících potenciálu regionu c)poradenství pro malé a střední podniky operující v oblastech cestovního ruchu d)vytváření marketingových studií na podporu rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji e)konání seminářů a sympozií o cestovním ruchu na regionální úrovni f)vytváření místních a regionálních systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech g)konání propagačních a informačních kampaní při medializaci Karlovar. kraje CELKOVÉ ZDROJE GRANTOVÉHO SCHÉMATU: 7 200 124 Kč. Předloženy 2 akce. Předpokládá se vyhlášení 2. kola výzvy ve IV. čtvrtletí 2005. Pravděpodobně dojde ke snížení hranice uznatelných nákladů z 500 000 Kč na 200 000 Kč. Jedná se pouze o jednoleté GS. Je připravována žádost o nové GS pro období 2005-2006.

8 Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty VŠEOBECNÝ CÍL GS: Přispění k dosažení trvalého a vyváženého rozvoje a růstu kvality života obyvatel Karlovarského kraje na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku. ZAMĚŘENÍ: a)vytváření regionálních a místních propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu a lázeňství b)vytváření nových produktů v cestovním ruchu využívajících potenciálu regionu c)poradenství pro malé a střední podniky operující v oblastech cestovního ruchu d)vytváření marketingových studií na podporu rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji e)konání seminářů a sympozií o cestovním ruchu na regionální úrovni f)vytváření místních a regionálních systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech g)konání propagačních a informačních kampaní při medializaci Karlovar. kraje CELKOVÉ ZDROJE GRANTOVÉHO SCHÉMATU: 8 118 373 Kč. Předloženo 14 akcí. Nepředpokládá se vyhlášení 2. kola výzvy. Jedná se pouze o jednoleté GS. Karlovarský kraj v současné době připravuje žádost o nové GS na rok 2005 – 2006.

9 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro malé a střední podnikatele VŠEOBECNÝ CÍL GS: Přispění k dosažení trvalého a vyváženého rozvoje a růstu kvality života obyvatel Karlovarského kraje na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku. ZAMĚŘENÍ: a)rozvíjení vybavení a zařízení turistických středisek, zejména z hlediska občanské vybavenosti v oblasti sportu a rekreace, infrastruktura rekreační plavby b)rekonstrukce a obnova objektů a budov pro potřeby CR (např. skanzeny, muzea a obdobná zařízení) c)rekonstrukce a obnova památek regionálního významu pro potřeby CR včetně nezbytné doprovodné infrastruktury (kulturní, technické i průmyslové památky) d)výstavba či obnova ubytovacích a stravovacích kapacit podmiňujících rozvoj cestovního ruchu v dané lokalitě či regionu e)rozvíjení místních či regionálních informačních systémů cestovního ruchu CELKOVÉ ZDROJE GRANTOVÉHO SCHÉMATU: 82 417 280 Kč. Předloženo 22 akcí. Nepředpokládá se vyhlášení 2. kola výzvy - pravděpodobně dojde k vyčerpání celé alokované částky.

10 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V ŽÁDOSTECH O POSKYTNUTÍ GRANTU Nedostatečně vyplněné monitorovací ukazatele – důraz kladen na povinné monitorovací ukazatele Vyplněné nerelevantní zkušenosti s řízením projektů – nutno postupovat dle pokynů pro žadatele Rozpočet akce – na základě pokynů pro žadatele a případně konzultace na odboru investic a grantových schémat určit, které náklady akce jsou uznatelné a které neuznatelné Doba realizace projektu – datem ukončení akce (etapy akce) je datum předložení závěrečné monitorovací zprávy Shoda žádosti, studie proveditelnosti a projektové dokumentace Pokusit se ohodnotit zpracovanou žádost dle výběrových kritérií (příloha pokynů pro žadatele)

11 2. KOLO VÝZVY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO GRANTOVÝCH SCHÉMAT SROP KARLOVARSKÉHO KRAJE Podmínky v dalších výzvách i v nových grantových schématech budou podobné jako v 1. výzvě. V některých oblastech pravděpodobně dojde k drobným úpravám (ke zjednodušení) ve prospěch žadatelů. Další informace na: http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/SROP_gs/

12 Kontakt Odbor investic a grantových schémat Bc. Tomáš Lafek tel.: 353 502 401 e-mail: tomas.lafek@kr-karlovarsky.cz Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Společný regionální operační program (SROP) GRANTOVÁ SCHÉMATA KARLOVARSKÉHO KRAJE Aktuální stav průběhu 1. kola výzvy."

Podobné prezentace


Reklamy Google