Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Institut pro integraci České republiky do Evropské unie Jak na projekt spolufinancovaný ze SF EU Mgr. Marek Havrda, MA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Institut pro integraci České republiky do Evropské unie Jak na projekt spolufinancovaný ze SF EU Mgr. Marek Havrda, MA."— Transkript prezentace:

1 Institut pro integraci České republiky do Evropské unie Jak na projekt spolufinancovaný ze SF EU Mgr. Marek Havrda, MA

2 Principy strukturální politiky EU •programování (několikaletá společná akce) •koncentrace (regionální/funkční) •partnerství (vertikální/horizontální) •adicionalita (k národním zdrojům) •monitorování a evaluace (ex-ante, průběžné, ex-post) •solidarita (s méně prosperujícími regiony a sociálními skupinami) •subsidiarita (nejvhodnější úroveň)

3 Obecná kritéria oprávněnosti projektů •„KDO“ - Statut žadatele a partnerů (právní forma, zkušenosti a technicko-institucionální zázemí pro implementaci projektu) •„CO“ - Soulad s rozvojovými dokumenty, geografická omezení, měřitelnost efektů •„KDY“ - Trvání projektu v rámci daného programovacího období (tj. do 31.12.2008) •„ZA KOLIK“ - Uznatelnost nákladů projektu (směrnice EK a národní pravidla), finanční strop programu

4 Horizontální výběrová kritéria (SROP) (Pozn.: specifická kritéria viz. jednotlivá opatření) •Potřeba podpory, dokumentace poptávky •Provázanost projektu s dalšími aktivitami •Partnerství •Vyvážený rozvoj regionů •Sociální integrace a zaměstnanost •Udržitelný rozvoj •Rovné příležitosti •Informační společnost

5 Parametry úspěšných projektů •Projekt řeší několik cílů/priorit, ale zřetelně navazuje na jedno opatření a tzv. horizontální témata •Systémová - institucionální řešení •Zajištění udržitelnosti: žadatel musí prokázat finanční i lidské zázemí zabezpečující kontinuitu aktivit (po ukončení projektu podpořeného z fondů EU) •Jasné doložení poptávky, zdůvodnění žádosti (argumenty podpořené čísly, průzkumy, analýzami...) •Jasné vymezení cílové skupiny •Objektivně měřitelné efekty projektu - kvantifikované monitorovací indikátory (výstupu, výsledku a dopadu) •Doložení přidané a odpovídající hodnoty projektu •Zdůvodnění proč se projekt neobejde bez financování SF

6 Vnitřní logika projektu Identifikace potřeb, poptávky Identifikace potřeb, poptávky Definice cílové skupiny Politické priority: soulad s rozvojovými dokumenty Politické priority: soulad s rozvojovými dokumenty PROJEKT Měřitelné efekty Přidaná hodnota projektu Odpovídající hodnota Udržitelnost Měřitelné efekty Přidaná hodnota projektu Odpovídající hodnota Udržitelnost

7 Proč projekty selhávají? (nesplní účel i přes naplnění cílů) •Projekt nemá politickou podporu •Projekt neřeší skutečné problémy příjemců •Cíle projektu nejsou realisticky a jasně definovány (špatně definovány indikátory) •Prostředky se zaměňují za cíle •Užití nevhodné technologie •Nerespektuje se místní sociálně-kulturní prostředí •Nepředvídají se rizika •Nedostatečně zpracované finanční aspekty projektu •Nedostatečné právně-smluvní zajištění •Nejasně definovaná odpovědnost členů konsorcia •Příliš mnoho manažerů


Stáhnout ppt "Institut pro integraci České republiky do Evropské unie Jak na projekt spolufinancovaný ze SF EU Mgr. Marek Havrda, MA."

Podobné prezentace


Reklamy Google