Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný operační program (IOP) INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 6 110 15.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný operační program (IOP) INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 6 110 15."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný operační program (IOP) INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 www.mmr.cz www.mmr.cz

2 Integrovaný operační program (IOP) Úvod IOP  Operačním program realizovaný pro cíl 1 – Konvergence  Charakterizován jako tématický OP  Koncipován jako program komplexních intervencí národního rozměru pro řešení společných problémů na území České republiky  Navazuje na principy Lisabonské strategie  Zpracován na základě principu partnerství  Opřen o nařízení o ERDF a obsažen v NSRR  Řídícím orgánem IOP je Ministerstvo pro místní rozvoj  Schválen vládou dne 5.3.2007 usnesením č. 197

3 Integrovaný operační program (IOP) Globální cíl IOP Modernizace a zefektivnění činností a procesů v oblasti Modernizace a zefektivnění činností a procesů v oblasti - veřejné správy - veřejné správy - veřejných služeb - veřejných služeb - řízení územního rozvoje. - řízení územního rozvoje. Podpora vybraných aktivit, které jsou stěžejní pro vyvážený a harmonický rozvoj celého území ČR. Podpora vybraných aktivit, které jsou stěžejní pro vyvážený a harmonický rozvoj celého území ČR.

4 Integrovaný operační program (IOP) Struktura IOP Prioritní osaPodíl na prioritní ose P 1 Modernizace veřejné zprávy31 % P 2 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 35 % P 3 Národní podpora územního rozvoje 31 % P 4 Technická asistence3 % Celkem100 %

5 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 1 – Modernizace veřejné správy rioritní osa řeší Prioritní osa řeší - modernizaci ústřední a územní veřejné správy prostřednictvím informatizace – Smart Administration - modernizaci ústřední a územní veřejné správy prostřednictvím informatizace – Smart Administration - rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) - rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) Hlavním cílem je vytvoření efektivní správní administrativy. Hlavním cílem je vytvoření efektivní správní administrativy. Prioritní osa obsahuje 2 tzv. oblasti intervence (1.1 a 1.2). Prioritní osa obsahuje 2 tzv. oblasti intervence (1.1 a 1.2).

6 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 1 – Modernizace veřejné správy 1.1 – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě rozvoj elektronické veřejné správy – eGovernment, eTax, eCulture, eHealth aj. tvorba registrů (živnostenské, finanční, katastrální úřady, zdravotní pojištovny, správy soc. zabezpečení) tvorba a sdílení dat ve veřejné správě Příjemci: organizační složky státu a jejich zřizované organizace, vč. finančních a katastrálních úřadů, ap.

7 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 1 – Smart administration 1.2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě rozvoj a obnova informační infrastruktury v územní VS aplikace ICT standardů ve veřejné správě Příjemci: kraje, obce a jejich zřizované organizace, svazky obcí

8 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 2 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Priorita se zaměřuje na zajištění a podporu kvality a dostupnosti veřejných služeb v oblasti - sociální péče - zdravotnictví - zaměstnanosti - bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Podstatné z regionálního hlediska je, že se jedná o služby, které je nutno zajišťovat plošně v celém území ČR. Prioritní osa obsahuje 4 oblasti intervence.

9 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 2 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 2.1 – Služby v oblasti sociální integrace investiční podpora transformace pobytových zařízení sociálních služeb budování institucí zajišťující návrat sociálně ohrožených osob na trh práce – Romská komunita podpora sociální ekonomiky Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, kraje a jimi zřizované organizace, obce a jimi zřizované organizace, NNO, podnikatelé v sociální ekonomice

10 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 2 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 2.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví modernizace přístrojového vybavení oblast prevence zdravotních rizik řízení systému zdravotní péče, aj. Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, organizace zřizované kraji a obcemi, fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č.20/1966 Sb., nebo zákona č. 258/2000 Sb.

11 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 2 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 2.3 – Služby v oblasti zaměstnanosti adaptace a modernizace systému služeb zaměstnanosti tvorbou a podporou  regionálních školících středisek,  výcvikových a rekvalifikačních institucí Příjemci: organizační složky státu v oblasti služeb zaměstnanosti (MPSV, Úřady práce), kraje a jimi zřizované organizace

12 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 2 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 2.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik infrastruktura veřejné správy pro oblast bezpečnosti a prevence rizik – modernizace složek Integrovaného záchranného systému (Hradec Králové) podpora investic pro policejní služebny a policejní operační střediska Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, kraje a jimi zřizované organizace

13 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 3 – Národní podpora územního rozvoje Priorita je zaměřena na zlepšení efektivity řízení a koordinace sektorů - cestovního ruchu - kultury - bydlení - tvorby územních plánů Prioritní osa obsahuje 4 oblasti intervence.

14 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 3 – Národní podpora územního rozvoje 3.1 Národní podpora rozvoje cestovního ruchu organizace, řízení a podpora marketingu cestovního ruchu na národní úrovni  řízení cestovního ruchu na národní úrovni  zajištění standardizace kvality služeb cestovního ruchu Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, NNO a zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu

15 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 3 – Národní podpora územního rozvoje 3.2 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Zefektivnění výkonu veřejné správy v oblasti kulturního dědictví Budování infrastruktury pro moderní kulturní služby Ekonomizace kulturního dědictví formou zefektivnění poskytovaných a vzniku nových služeb Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, NNO a zájmová sdružení právnických osob

16 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 3 – Národní podpora územního rozvoje 3.3 – Zlepšení prostředí pro bydlení revitalizace problémových sídlišť podpora bytových domů (pilotní projekty zahrnující sociální bydlení – Romská komunita) Příjemci: vlastníci domů, obce

17 Integrovaný operační program (IOP) Prioritní osa 3 – Národní podpora územního rozvoje 3.4 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik tvorba a aktualizace územních plánů a územních analytických podkladů vytvoření systému trvalé aktualizace dat a standardizace výstupů z různých zdrojů Příjemci: organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, kraje a jimi zřizované organizace, obce a jimi zřizované organizace

18 Integrovaný operační program (IOP) Závěr Celkové finanční zdroje 1 553 010 664 € - 274 060 706 € - Zprostředkující subjekty: Celkové finanční zdroje 1 553 010 664 € - příspěvek Evropského společenství 274 060 706 € - národní zdroje Zprostředkující subjekty: Centrum pro regionální rozvoj, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo kultury

19 Integrovaný operační program (IOP) Děkuji za pozornost. Ing. Marcela Ondráčková Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení operačních programů více informací na www.strukturalni-fondy.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "Integrovaný operační program (IOP) INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 6 110 15."

Podobné prezentace


Reklamy Google