Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pro období 2007 - 2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pro období 2007 - 2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ"— Transkript prezentace:

1 1 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pro období 2007 - 2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ http://www.sfzp.cz/cs/

2 2 Globální cíl  zlepšení kvality životního prostředí jako nutného předpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu a jeho regionu při využití inovačních efektů politiky životního prostředí pro udržitelný rozvoj.

3 3 Strategický cíl  ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu udržitelného rozvoje,  investiční atraktivita území, zvyšování zaměstnanosti a konkurenceschopného udržitelného hospodářského růstu v regionech,  ochrana a kvalita životního prostředí,  zajištění odpovídající kvality a úrovně nabízených služeb a zachování či navýšení potenciálu v oblasti životního prostředí.

4 4 Priority  Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní.  Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí.  Udržitelné využívání zdrojů energie  Zkvalitnění nakládání s odpady.  Omezování průmyslového znečištění.  Zlepšování stavu přírody a krajiny.  Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.

5 5 Základní struktura os

6 6

7 7

8 8

9 9 Osa 3 – udržitelné využívání zdrojů energie Cíl: udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie.  Oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny.  Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.  Oblast podpory 3.3 – Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby.

10 10 Oblast 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry Oblast zahrnuje dvě podoblasti:  3.2.1.Realizace úspor energie  3.2.2.Využívání odpadního tepla Vhodné aktivity :  Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov prostřednictvím energeticky výhodnějšího pláště budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní),  rekonstrukce otopných soustav k zefektivnění systémů distribuce energií,  implementace měřící a regulační techniky v systémech vytápění a chlazení.  Aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.

11 11 Oblast podpory 3.2  podpora bude poskytována z prostředků Fondu soudržnosti s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých výdajů u projektů předkládaných veřejnými subjekty.  minimální způsobilé výdaje na projekty jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč.  je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu a to ve výši min. 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

12 12 Osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu  Globální cíl - vybudování plošné a dostupné sítě center environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, informačních center a environmentálních poraden.  Oblast podpory:  7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací

13 13 Specifické cíle Zabezpečení kvalitní infrastruktury (materiálního a provozního zázemí):  pro realizaci programů environmentálního vzdělávání a poradenství,  pro poskytování informací o životním prostředí prostřednictvím sítí environmentálních informačních center,  pro realizace programů vzdělávání o interdisciplinárních a ekonomických souvislostech problematiky životního prostředí a udržitelného rozvoje,  nabídky kvalitních odborných materiálů a pomůcek investičního charakteru pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, např. tvorba filmů a videopořadů, investice do vybudování elektronického portálu nebo internetových řešení, tvorba multimediálních výukových pomůcek investičního charakteru, dalších didaktických pomůcek investičního charakteru, zřízení naučných stezek apod.

14 14 Oblast podpory 7.1 Možno podporovat projekty:  rekonstrukce stávajících objektů center a poraden,  nákup, rekonstrukce a výstavba objektů za účelem vzniku nových center a poraden,  technické vybavení center a poraden investičního charakteru,  tvorbu materiálů a pomůcek investičního charakteru. Je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu a to ve výši min. 10 % z celkových nákladů projektu.


Stáhnout ppt "1 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pro období 2007 - 2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google