Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Infrastruktura – část životní prostředí Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Infrastruktura – část životní prostředí Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 Operační program Infrastruktura – část životní prostředí Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor životního prostředí

2 Priorita 3 – Zlepšování environmentální infrastruktury Opatření 3.1 – Obnova environmentálních funkcí území Opatření 3.2 – Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství Opatření 3.3 – Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší Opatření 3.4 – Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží

3 Opatření 3.1 – Obnova environmentálních funkcí území A. Revitalizace vodních toků, úpravy k obnově funkce pramenných oblastí a mokřadů, budování a obnova retenčních nádrží a suchých poldrů B. Odstraňování migračních bariér na tocích pro volně žijící živočichy

4 Koneční příjemci podpory Právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména o.p.s., územní samosprávné celky, o.s., svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu … Státní organizace a správci povodí

5 Forma a výše podpory Nevratná přímá pomoc Horní mez podpory až 80% Minimální výš e celkových uznatelných nákladů činí 0,5 mil. Kč Pro roky 2004-2006 je alokováno 13.529.986 EUR

6 Opatření 3.2 – Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství A. Vybudování a modernizace ČOV a rozšíření kanalizačních systémů B. zásobování pitnou vodou C. Budování zařízení na využití a odstraňování kalů z ČOV

7 Koneční příjemci podpory Právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména o.p.s., územní samosprávné celky, o.s., svazky obcí příspěvkové organizace, organizační složky státu …

8 Forma a výše podpory Nevratná přímá pomoc Horní mez podpory až 75% Minimální výš e celkových uznatelných nákladů činí 5 mil. Kč Pro roky 2004-2006 je alokováno 60.580.073 EUR

9 Opatření 3.3 – Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší A. využívání šetrných technologií při spalování B. Snižování emisí těkavých organických látek C. Využívání obnovitelných zdrojů energie

10 Koneční příjemci podpory Právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména o.p.s., územní samosprávné celky, o.s., svazky obcí příspěvkové organizace, organizační složky státu … Podnikatelské subjekty, zejména obchodní společnosti, státní podniky, družstva, fyzické osoby-podnikatelé (pouze pro projekty kategorie A a B)

11 Forma a výše podpory Nevratná přímá pomoc Horní mez podpory až 75% V případě investic do I, které jsou spojeny se značnými čistými zisky nesmí příspěvek překročit 50% UN V případě investic do podniků nesmí příspěvek překročit 35% UN Minimální výš e celkových uznatelných nákladů činí 5 mil. Kč Pro roky 2004-6 je alokováno 60.580.073 EUR

12 Opatření 3.4 – Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží A. Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů B. Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží

13 Koneční příjemci podpory Právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména o.p.s., územní samosprávné celky, o.s., svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu … Podnikatelské subjekty, zejména obchodní společnosti, státní podniky, družstva, fyzické osoby-podnikatelé (pouze pro projekty kategorie A)

14 Forma a výše podpory Nevratná přímá pomoc Horní mez podpory až 75% V případě investic do I, které jsou spojeny se značnými čistými zisky nesmí příspěvek překročit 50% UN V případě investic do podniků nesmí příspěvek překročit 35% UN Minimální výš e celkových uznatelných nákladů činí 5 mil. Kč Pro roky 2004-6 je alokováno 37.105.431 EUR

15 Související předpisy Směrnice MŽP č. 8/2004 o poskytování finančních prostředků z OPI – Priorita 3, včetně spolufinancování ze SFŽP ČR

16 Kde hledat www.sfzp.cz  Finanční podpora EU  Strukturální fondy Pro vaše dotazy v rámci Operačního programu Infrastruktura byla zřízena infoadresa: opinfra @sfzp.cz opinfra @sfzp.cz

17 Děkuji za pozornost Ing. Hana Peřinová Odbor životního prostředí KÚPK Tel: 377 195 333 E-mail: hana.perinova@kr-plzensky.cz


Stáhnout ppt "Operační program Infrastruktura – část životní prostředí Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google