Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Možnosti podpory investičních záměrů v oblasti vzdělávání 27. 11. 2008 Liberec – KÚ Libereckého kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program NUTS II Severovýchod Možnosti podpory investičních záměrů v oblasti vzdělávání 27. 11. 2008 Liberec – KÚ Libereckého kraje."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program NUTS II Severovýchod Možnosti podpory investičních záměrů v oblasti vzdělávání 27. 11. 2008 Liberec – KÚ Libereckého kraje

2 Možná podpora oblasti vzdělávání z ROP SV 2.1 Rozvoj regionálních center - IPRM 2.2 Rozvoj měst 2.3 Rozvoj venkova 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

3 Zaměření podpory:  Investice do rekonstrukce, modernizace, vybavení a zařízení základních (včetně speciálních), středních a vyšších škol podmiňující zavádění nových vzdělávacích programů nebo alternativních forem vzdělávání  Investice do výstavby, rekonstrukce, modernizace a do vybavení a zařízení související s rozvojem dalšího vzdělávání, zejména propojeného se sítí středních škol 2.1 Rozvoj regionálních center

4 2.2 Rozvoj měst Zaměření podpory:  Investice do rekonstrukce, modernizace, vybavení a zařízení základních (včetně speciálních), středních a vyšších škol podmiňující zavádění nových vzdělávacích programů nebo alternativních forem vzdělávání  Investice do výstavby, rekonstrukce, modernizace a do vybavení a zařízení související s rozvojem dalšího vzdělávání, zejména propojeného se sítí středních škol

5 2.3 Rozvoj venkova Zaměření podpory:  Investice do rekonstrukce, modernizace, vybavení a zařízení základních (včetně speciálních), středních a vyšších škol podmiňující zavádění nových vzdělávacích programů nebo alternativních forem vzdělávání  Investice do výstavby, rekonstrukce, modernizace a do vybavení a zařízení související s rozvojem dalšího vzdělávání

6 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu Zaměření podpory:  Investice do zlepšení materiálně-technického vybavení učeben a dalších prostor na školách a učilištích, které jsou určeny pro získávání praktických znalostí a dovedností (interiérové vybavení, počítačová technika apod.)  Investice do vybavení učeben, případně dalších prostor určených pro praktickou výuku na školách a učilištích, strojním a přístrojovým vybavením souvisejícím přímo se získáváním praktických dovedností  Investice do rekonstrukce sociálního zázemí a dalších souvisejících prostor nezbytných pro výuku a získávání praxe  Investice do rekonstrukcí, případně nástaveb, přístaveb budov (nikoli do výstavby nových budov), určených výhradně pro potřeby výuky a získávání praktických znalostí a dovedností

7 Oprávnění žadatelé 2.1 – kraje, obce s více než 50 tis. obyvateli, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, NNO, Hospodářská komora a její složky 2.2 – kraje, obce s více než 5 tis. obyvateli, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, NNO, Hospodářská komora a její složky, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob 2.3 – kraje, obce s počtem obyvatel 500 - 5000, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, NNO, Hospodářská komora a její složky, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob 4.1 – kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, střední školy !!! Přesné vymezení oprávněných žadatelů s odkazem na příslušnou legislativu – ROP NUTS II SV !!!

8 Minimální výše CZV na 1 projekt Oblast podporyMin. CZV 2.11 mil. Kč* 2.21 mil. Kč* 2.3500 tis. Kč* 4.2500 tis. Kč *Pouze v případě předložení projektu na výše definované zaměření oblasti podpory CZV – celkové způsobilé výdaje projektu

9 Veřejnoprávní subjekty – projekt nezakládá veřejnou podporu Dotace RR92,5% CZV Vlastní zdroje žadatele 7,5% CZV Veřejnoprávní subjekty – projekt zakládá veřejnou podporu Dotace RR40% CZV Vlastní zdroje žadatele60% CZV Struktura kofinancování projektů v rámci ROP SV

10 Neveřejnoprávní subjekty – projekt nezakládá veřejnou podporu Dotace RR90% CZV Vlastní zdroje žadatele10% CZV Neveřejnoprávní subjekty – projekt zakládá veřejnou podporu Dotace RR40, 50, 60% CZV* Vlastní zdroje žadatele60, 50, 40% CZV * * Dle velikosti podniku (malý, střední, velký)

11  www.rada-severovychod.cz → Vše pro žadatele a příjemcewww.rada-severovychod.cz  Příručka pro žadatele a příjemce  Regionální tisk (informace o konání výzvy)  Konzultace na ÚORP Základní zdroje informací

12 Kontakty Jméno a příjmení, e-mailFunkceTelefon Ing. Michal Vereščák m.verescak@rada-severovychod.cz m.verescak@rada-severovychod.cz vedoucí odboru +420 488 577 870 +420 774 000 511 Bořek Machatý b.machaty@rada-severovychod.cz b.machaty@rada-severovychod.cz koordinátor úseku administrace projektů +420 488 577 873 +420 774 000 513 Ing. Richard Klimeček r.klimecek@rada-severovychod.cz r.klimecek@rada-severovychod.cz odborný referent+420 488 577 872 Ing. Vitaliy Osypenko v.osypenko@rada-severovychod.cz v.osypenko@rada-severovychod.cz odborný referent +420 488 577 876 +420 774 000 499 Bc. Petra Vokurková p.vokurkova@rada-severovychod.cz p.vokurkova@rada-severovychod.cz odborná referentka +420 488 577 875

13 Děkuji za pozornost Ing. Michal Vereščák m.verescaka@rada-severovychod.cz tel.: 488 577 870 Územní odbor realizace programu - Liberec Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod www.rada-severovychod.cz


Stáhnout ppt "Regionální operační program NUTS II Severovýchod Možnosti podpory investičních záměrů v oblasti vzdělávání 27. 11. 2008 Liberec – KÚ Libereckého kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google