Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekty OP VK a jejich využití pro popularizaci technických oborů a zlepšení kvality vzdělávání v technických oborech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekty OP VK a jejich využití pro popularizaci technických oborů a zlepšení kvality vzdělávání v technických oborech."— Transkript prezentace:

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekty OP VK a jejich využití pro popularizaci technických oborů a zlepšení kvality vzdělávání v technických oborech v Moravskoslezském kraji Andrea Šimoníková Lázně Darkov, 22. 6. 2009 Zpracováno pro účely Konference projektu TECHIN reg. č. CZ.1.07/1.1.07/11.0150

2 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Program prezentace 1.Technicky zaměřené vzdělávání v MSK 2.Podpora škol technicky zaměřených 3.Podpora technického vzdělávání v globálních grantech OP VK v MSK 4.GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském (oblast podpory 1.1) 5.GG – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kraji Moravskoslezském (oblast podpory 1.2) 6.GG – Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském (oblast podpory 1.3) 7.GG – Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji (oblast podpory 3.2)

3 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Technicky zaměřené vzdělávání v MSK „Technické vzdělávání“ definováno různě, v případě MSK zde spadají obory:  hutnické  strojírenské  elektrotechnické  IT obory  chemické  dřevozpracující  polygrafické  stavební

4 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ T echnicky zaměřené vzdělávání v MSK Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2007/2008 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2008 Rejstřík škol a školských zařízení Střední školy a konzervatoře (SŠ) Střední školy s technickými obory SŠ zřizované krajem11046 SŠ soukromé406 SŠ církevní4- Ostatní SŠ 3 (1x MŠMT, 1x MV, 1x obec) - Celkem15752

5 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Podpora škol technicky zaměřených Investiční podporaNeinvestiční podpora Modernizace materiálních podmínek technického vzdělávání ve středních školách a středních odborných učilištích Vzdělávání žáků a pedagogických pracovníků SŠ a směrem ke zvýšení zájmu o vzdělávání v technických oborech Podpora z GLOBÁLNÍCH GRANTŮ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora prostřednictvím: vlastních zdrojů MSK a ze zdrojů EU

6 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Podpora technického vzdělávání v globálních grantech OP VK v MSK Globální granty MSK: -podpora technického vzdělávání pouze na úrovni základního a středního školství v MSK, a to v oblastech podpory OP VK:  1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání  1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení -a dále na úrovni dalšího vzdělávání  3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

7 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském (oblast podpory 1.1) Aktivity přímo zaměřené na technické vzdělávání: Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů/učitelů u zaměstnavatelů) Možná realizace projektů v oblastech: exkurze, výměnné stáže, tvorba vzdělávacích programů s uplatněním inovativních metod zaměřených na nové technologie, odborné semináře přímo v průmyslových podnicích, spolupráce škol se zaměstnavateli, spolupráce škol s vysokými školami technického zaměření

8 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském (oblast podpory 1.1) 1. kolo výzvy -předloženo 182 projektů -realizováno 46 projektů za 176.583.069,- Kč -z toho 11 projektů technicky zaměřených za 72.539.364,- Kč (cca 41 % všech finančních prostředků 1. kola výzvy) -nositelé projektů: 4 střední školy 3 základní školy 1 vysoká škola 3 ostatní 2. kolo výzvy -předloženo 191 projektů -v současné době probíhá proces hodnocení projektů

9 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ GG – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kraji Moravskoslezském (oblast podpory 1.2) Aktivity přímo zaměřené na technické vzdělávání: žádná z aktivit není přímo zaměřena na technické vzdělávání Možná realizace projektů v oblastech: kombinace podpory vzdělávání pedagogických pracovníků ve specifických přístupech ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s rozvojem technických oborů (uplatnění žáků s SVP v technických oborech) začlenění popularizace technických oborů do volnočasových aktivit či zájmového vzdělávání

10 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ GG – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kraji Moravskoslezském (oblast podpory 1.2) 1. kolo výzvy -předloženo 43 projektů -realizováno 10 projektů za 29.462.619,- Kč -nerealizován žádný projekt technicky zaměřený 2. kolo výzvy -předloženo 62 projektů -v současné době probíhá proces hodnocení projektů

11 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ GG – Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském (oblast podpory 1.3) Aktivity přímo zaměřené na technické vzdělávání: žádná z aktivit není přímo zaměřena na technické vzdělávání Možná realizace projektů v oblastech: praktické vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků škol zaměřené na technické obory např. ve spolupráci s průmyslovými podniky či zaměstnavateli

12 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ GG – Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském (oblast podpory 1.3) 1. kolo výzvy -předloženo 36 projektů -realizováno 9 projektů za 51.186.027,- Kč -nerealizován žádný projekt technicky zaměřený 2. kolo výzvy -předloženo 57 projektů -v současné době probíhá proces hodnocení projektů

13 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ GG – Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji (oblast podpory 3.2) výzva dosud nevyhlášena – předpoklad srpen 2009 Aktivity přímo zaměřené na technické vzdělávání: žádná z aktivit není přímo zaměřena na technické vzdělávání Možná realizace projektů v oblastech: vytváření/inovování vzdělávacích modulů, programů, tvorba opor, metodik atd. včetně pilotního ověření a také vzdělávání lektorů. v minulosti v rámci OP RLZ byla tvorba vzdělávacích programů zaměřená např. na svařování plastů, vzdělávání svářečů, vzdělávání operátorů automobilového průmyslu, kamnářů

14 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Kontaktní osoby: Odbor regionální rozvoje a cestovního ruchu KÚ MSK Vedoucí oddělení: Ing. Kateřina Švrčková, tel.: 595 622 937, e-mail: katerina.svrckova@kr-moravskoslezsky.czkaterina.svrckova@kr-moravskoslezsky.cz Oblast podpory 1.1: Bc. Andrea Šimoníková, tel.: 595 622 932, e-mail: andrea.simonikova@kr-moravskoslezsky.czandrea.simonikova@kr-moravskoslezsky.cz Oblast podpory 1.2: Mgr. Nazim Afana, tel.:595 622 755, e-mail: nazim.afana@kr-moravskoslezsky.cznazim.afana@kr-moravskoslezsky.cz Oblast podpory 1.3: Mgr. Jan Smiga, tel.:595 622 319, e-mail: jan.smiga@kr-moravskoslezsky.czjan.smiga@kr-moravskoslezsky.cz Oblast podpory 3.2: Ing. Ivona Crháková, tel.:595 622 403, e-mail: ivona.crhakova@kr-moravskoslezsky.czivona.crhakova@kr-moravskoslezsky.cz

15 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Děkuji Vám za pozornost a přeji krásný den. Andrea Šimoníková odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu oddělení strukturálních fondů Moravskoslezský kraj – Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava tel.: 595 622 932 fax: 595 622 126 e-mail: andrea.simonikova@kr-moravskoslezsky.cz


Stáhnout ppt "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekty OP VK a jejich využití pro popularizaci technických oborů a zlepšení kvality vzdělávání v technických oborech."

Podobné prezentace


Reklamy Google