Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Volnočasové projekty a EU financování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Volnočasové projekty a EU financování"— Transkript prezentace:

1 Volnočasové projekty a EU financování
Miloš Blaškovan Naviga 4 s.r.o. Tel.: , Fax:

2 Období Rozvoj volnočasových aktivit je v souladu s prioritami Národního rozvojového plánu ČR na období let 2007 – 2013: Rozvoj udržitelného cestovního ruchu Vyvážený rozvoj regionů Rozvoj městských oblastí Rozvoj venkovských oblastí Regionální konkurenceschopnost – Praha Projekty realizované v této oblasti tak budou moci čerpat dotace ze strukturálních fondů EU, zejména pak z programů: Integrovaný operační program (IOP) Regionální operační programy (ROP) Operační program Praha – Konkurenceschopnost

3 Integrovaný operační program (IOP)
Rozvoj cestovního ruchu Podpora budování destinací cestovního ruchu národního a nadregionálního významu (3.2) Podporované aktivity: komplexní projekty vybudování a rekonstrukce zařízení cestovního ruchu projekty relaxační, wellness turistiky nebo konferenční a kongresové turistiky péče o přírodní atraktivity národního významu za účelem rozvoje cestovního ruchu zkvalitňování sportovně-rekreační turistické infrastruktury rozvoj lázeňství a lázeňského cestovního ruchu Cílové skupiny: krajské úřady, města, obce, svazky obcí Czechtourism , asociace právnické a fyzické osoby NNO, rozpočtové a příspěvkové organizace Celkem podpora EU a národní zdroje (3.2): 22,5 mld Kč

4 Integrovaný operační program (IOP)
Revitalizace panelových sídlišť Komplexní revitalizace prostředí panelových sídlišť (5.2) Podporované aktivity: úpravy sídlištního prostoru – zeleň, parková úpravy, chodníky, předzahrádky, lavičky rekonstrukce chátrajících objektů, které jsou přímou součástí soustavy panelových objektů budování či modernizace sportovních a rekreačních ploch zlepšení infrastruktury v rámci sídlištních celků ekologické parkování Cílové skupiny: města, obce Celkem podpora EU a národní zdroje (5.2): 5,0 mld Kč

5 Regionální operační programy (ROP)
Rozvoj cestovního ruchu objevuje se jako jedna z hlavních priorit v každém regionálním operačním programu Podporované aktivity: výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství modernizace a rozvoj areálů zimních sportů, lyžařských běžeckých tras a areálů obnova, rozvoj a rekonstrukce základní a doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch (cyklistických stezek, infrastruktury pro „in-line“ sporty, vodní aktivity a vodní turistiku, hippostezek...) rozvoj ubytovacích zařízení, golfová turistika a pod. Cílové skupiny: kraje, obce, svazky obcí, organizace jimi zřizované nestátní neziskové organizace hospodářská komora a její složky podnikatelské subjekty Celkem podpora EU a národní zdroje: mld Kč

6 Regionální operační programy (ROP)
Rozvoj měst a venkova objevuje se jako jedna z hlavních priorit v každém regionálním operačním programu Podporované aktivity: rekonstrukce veřejných prostranství zejména v centrech měst a na sídlištích budování, obnova a modernizaci technického vybavení území měst, pro zvýšení jejich atraktivity pro soukromé investice rozšiřování kulturních sportovních a volnočasových sportovně-rekreačních zařízení rekonstrukce a využití zchátralých objektů a nevyužívaných ploch („brownfields“) výstavba víceúčelových zařízení a ploch pro spolkové, sportovní, zájmové i kulturní aktivity Cílové skupiny: kraje, obce, svazky obcí, organizace jimi zřizované nestátní neziskové organizace hospodářská komora a její složky podnikatelské subjekty Celkem podpora EU a národní zdroje: mld Kč

7 OP Praha – Konkurenceschopnost
Dostupnost a prostředí revitalizace opuštěných, znehodnocených nebo sociálně problémových území a ploch (1.4) Podporované aktivity: revitalizace opuštěných, poškozených nebo nevhodně využívané plochy typu „brownfields“ revitalizace veřejných prostranství v obytných územích, včetně sídlišť nebo jiných sociálně problémových lokalit (například s vysokou koncentrací kriminality) v rámci revitalizace ploch obnovovat i historicky cenné objekty, snížit tlak na výstavbu nových objektů v přírodně nebo historicky cenných lokalitách podpořit rozšiřování a obnovu ploch zeleně ve městě Cílové skupiny: hlavní město Praha, městské části a organizace jimi zřízené Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. nestátní neziskové organizace profesní a zájmová sdružení (hospodářské komory apod.) Celkem podpora EU a národní zdroje (Priorita 1): 7,6 mld Kč


Stáhnout ppt "Volnočasové projekty a EU financování"

Podobné prezentace


Reklamy Google