Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROP – možnosti pro cestovní ruch

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROP – možnosti pro cestovní ruch"— Transkript prezentace:

1 ROP – možnosti pro cestovní ruch
Datum: Místo: Prezentuje: Ostrava Hana Gavlasová

2 Obsah prezentace Nové možnosti v programovacím období 2007-2013
Regionální operační program C. Závěr

3 A. Nové možnosti v programovacím období 2007 - 2013
Konvergence (Cíl 1) Evropská územní spolupráce (Cíl 3) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova OP Životní prostředí (MŽP) Meziregionální spolupráce Program rozvoje venkova OP Doprava (MD) Nadnárodní spolupráce OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) CZ-PL Přeshraniční spolupráce CZ-SK OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV) OP Podnikání a inovace (MPO) OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT, ÚV) Regionální operační programy jednotlivých NUTS II (7) Integrovaný OP (MMR) ROP Moravskoslezsko

4 B. Regionální operační program
infrastruktura a dostupnost 3. Rozvoj měst 4. Rozvoj venkova 2. Podpora prosperity regionu

5 B. ROP – oblasti podpory Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko Prioritní osy 1. Regionální infrastruktura a dostupnost 2. Podpora prosperity regionu 3. Rozvoj měst 4. Rozvoj venkova Oblasti podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 2.1. Infrastruktura veřejných služeb 3.1. Rozvojové póly regionu 4.1. Rozvoj venkova 1.2. Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava 2.2. Rozvoj cestovního ruchu 3.2.Subregionální centra 1.3. Rozvoj dopravní obslužnosti 2.3. Podpora využívání brownifelds 1.4. Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení 2.4. Marketing regionu

6 B. ROP Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu Specifické cíle: Využít industriální památky, technické zajímavosti a památky kulturního dědictví jako atraktivity cestovního ruchu. Připravit vytipované památky pro zápis do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. Budovat a rozvíjet stávající návštěvnická centra s důrazem na cílovou skupinu „rodina s dětmi“ (turistické „rekreačně-zábavní“ a sportovní areály). Budovat a modernizovat vybavenost v oblasti sportu, rekreace a lázeňství. Přispět ke zkvalitnění turistické infrastruktury.

7 B. ROP Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu Zvýhodněny budou projekty, které: jsou svým vybavením přizpůsobeny a atraktivní pro cílovou skupinu „rodiny s dětmi“, jsou vybaveny pro potřeby cykloturistů (uzamykatelné prostory pro kola, cykloservis apod.), jsou vybaveny pro potřeby osob se sníženou pohyblivostí a schopností orientace.

8 B. ROP Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu Podporované aktivity: Revitalizace a zpřístupnění kulturních, technických zajímavostí pro jejich využití jako atraktivit CR. Zkvalitňování doprovodné infrastruktury v rámci těchto památek (příjezdové komunikace, doprovodné parkoviště, soc. zařízení apod.). Předpokladem pro podporu těchto památek je nutné zajištění min. otevírací doby objektů a informační (průvodcovské) služby.

9 B. ROP Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu Podporované aktivity (pokračování): Dosažení zápisu do seznamu UNESCO u památek, uvedených v Indikovaném seznamu kulturních statků ČR pro zápis do UNESCO na období 2007 – 2018. Cílená podpora vybraných objektů či míst při formálním postupu žádosti o zařazení do UNESCO. Podpora při budování či rekonstrukci vhodné infrastruktury u těchto objektů/atraktivit.

10 B. ROP Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu Podporované aktivity (pokračování): Výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství. Vybavenost v oblasti sportu, rekreace a lázeňství sloužící pro turisty a CR (včetně zpřístupnění pro osoby s omezenou schopností pohybu). Podpora projektů se zásadním vlivem na rozvoj cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. Modernizace sportovních areálů s prioritou komplexnosti těchto areálů (jednotné odbavovací a informační systémy) a k celoročnímu využití. Atrakce a produkty prodlužující sezónnost v regionu.

11 B. ROP Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu Podporované aktivity (pokračování): Výstavba a rekonstrukce další infrastruktury pro cestovní ruch. Cyklistické stezky a doprovodná infrastruktura (vázáno na komplexní projekty cestovního ruchu), Naučné turistické trasy, Orientačně-informační systém cestovního ruchu, Hippostezky, Doprovodná infrastruktura pro vodní aktivity a turistiku, Obnova turistického značení (i běžkařských tratí).

12 B. ROP Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu Forma podpory a její výše: Dotace ve výši max. 92,5 % celkových způsobilých výdajů. U veřejné podpory: Velký podnik (obec, NNO) – dotace max. 40 % Střední podnik – dotace max. 50 % Malý podnik – dotace max. 60 % Min. celk. způsobilé náklady projektu - 2 mil. Kč (0,5 mil. Kč u značení tras)

13 B. ROP Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu Příjemci podpory: MSK a organizace jím zřízené a založené, Obce a organizace zřízené a založené obcemi, Dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené dobrovolnými svazky obcí, NNO, Organizační složka státu, Podnikatelské subjekty.

14 B. ROP 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení
Podmínkou podpory je zlepšení poskytovaných služeb ubytovacího zařízení a jejich certifikace dle kritérií Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR, stanovené Českou centrálou cestovního ruchu. Pro předložení projektu je nutné vlastnit osvědčení o certifikaci ubytovacího zařízení nebo alespoň závazek certifikace podle kritérií České centrály cestovního ruchu do data ukončení projektu.

15 B. ROP 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení
Zvýhodněny budou projekty, které: jsou svým vybavením přizpůsobeny a atraktivní pro cílovou skupinu „rodiny s dětmi“, jsou vybaveny pro potřeby cykloturistů (uzamykatelné prostory pro kola, cykloservis apod.), jsou vybaveny pro potřeby osob se sníženou pohyblivostí a schopností orientace.

16 B. ROP 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení
Podporované aktivity: Zvýšení kvality ubytování: Výstavba a rekonstrukce ubytovacích zařízení pro potřeby cestovního ruchu, Zlepšení vybavení pokojů dle požadavků certifikace, Modernizace sociálního zařízení, Přehledné značení uvnitř i vně ubytovacího zařízení, informační systém, Navýšení kapacity stravovacích prostor, modernizace kuchyně.

17 B. ROP 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení
Podporované aktivity (pokračování): Zvýšení kvality doprovodných služeb: Modernizace a vybudování doprovodné infrastruktury k ubytovacímu zařízení (hřiště, bazény, vnitřní relaxační a sportovní zařízení apod.), Úschovny a půjčovny lyží a kol, Vybavení pro základní servis (kol a lyží, uzamykatelné boxy na kola apod.), Parkovací plochy, příjezdové komunikace, Vzdělávání personálu (zaměstnanců), Náklady na prvotní propagaci (letáky, web stránky).

18 B. ROP 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení
Forma podpory a její výše: Dotace ve výši max. 92,5 % celkových způsobilých výdajů. U veřejné podpory: Velký podnik (obec, NNO) – dotace max. 40 % Střední podnik – dotace max. 50 % Malý podnik – dotace max. 60 % Min. celk. způsobilé náklady projektu - 2 mil. Kč

19 B. ROP 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení
Příjemci podpory: Obce a organizace zřízené a založené obcemi, Dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené dobrovolnými svazky obcí, NNO, Malé a střední podniky, Podniky ve městě s lázeňským statutem.

20 C. Závěr V případě dalších dotazů a konzultačních potřeb nás kontaktujte na tel.: nebo nás navštivte na adrese: Hrabákova 1/1861 Ostrava-Moravská Ostrava (poblíž Krajského soudu) případně nám napište na Užitečné informace naleznete na našich webových stránkách:

21 Děkuji za pozornost Ing. Hana Gavlasová
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady


Stáhnout ppt "ROP – možnosti pro cestovní ruch"

Podobné prezentace


Reklamy Google