Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivity města v oblasti ovzduší Ing. Petr Kajnar 4. prosince 2012 Statutární město Ostrava www.ostrava.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivity města v oblasti ovzduší Ing. Petr Kajnar 4. prosince 2012 Statutární město Ostrava www.ostrava.cz."— Transkript prezentace:

1 Aktivity města v oblasti ovzduší Ing. Petr Kajnar 4. prosince 2012 Statutární město Ostrava www.ostrava.cz

2 Aktivity města v oblasti ovzduší Mezi aktivity města patří: Žaloba na stát Komunikace s MŽP Analýzy a studie Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Setkání s polskými představiteli z Katovic a Slezského vojvodství – spolupráce Projekty pro zlepšení ŽP (prezentace náměstek D. Madej) Město Ostrava v rámci svých možností přispívá ke zlepšení stavu životního prostředí. Aktivity města v oblasti ovzduší

3 Žaloba na stát Město Ostrava podalo žalobu na ochranu před nezákonným zásahem podle části třetí zákona-- č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, kde žalovaným je Česká republika (Vláda České republiky, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy). Zpracovalo také materiál „Konkrétní opatření k zlepšení kvality ovzduší na území statutárního města Ostravy“ v němž vyčíslilo náklady na konkrétní opatření pro zlepšení kvality ovzduší, jež bude požadovat po vládě ČR, v částce cca 28 013 milionů korun. Aktivity města v oblasti ovzduší

4 Studie a analýzy Město Ostrava si nechalo zpracovat odborníky Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Analýzu závislosti meteorologických veličin a kvality ovzduší, ve které hodnotili naměřená data o kvalitě ovzduší za posledních 6 let. Analyzována byla data z celkem šesti monitorovacích stanic, provozovaných Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě a Českým hydrometeorologickým ústavem, za období let 2006–2011. Cílem analýzy bylo stanovit možný původ prašného aerosolu, sledovat jeho pohyb a současně zhodnotit vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší v Ostravě. Pro hodnocení původu prašného aerosolu byla použita speciální metoda „Zpětných trajektorií“. Aktivity města v oblasti ovzduší

5 Studie a analýzy Krátkodobý program pro zlepšení kvality ovzduší Město Ostrava nechalo také zpracovat souhrn konkrétních technických opatření ke zlepšení ovzduší, která budou realizována do roku 2015. Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší se věnuje zejména třem klíčovým oblastem ovlivňujícím kvalitu ovzduší – realizaci zeleně, snižování emisí v dopravě a energetickým úsporám ve veřejných budovách. Aktivity města v oblasti ovzduší

6 Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Zhoršenou kvalitou ovzduší trpí zejména děti a mládež, proto byl usnesením zastupitelstva města 26. května 2010 zřízen Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Slouží pro účely péče o zdraví dětí bydlících v nejvíce ohrožených částech města. Zdrojem příjmu tohoto fondu jsou dotace z rozpočtu města, finanční dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a jiné zdroje. Tyto prostředky lze použít na organizovanou rekreaci dětí mateřských a základních škol na ozdravné pobyty, školy v přírodě apod. Aktivity města v oblasti ovzduší

7 Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Aktivity města v oblasti ovzduší

8 Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Aktivity města v oblasti ovzduší

9 Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Aktivity města v oblasti ovzduší

10 Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Aktivity města v oblasti ovzduší

11 Spolupráce s Poláky V nejhorších smogových epizodách pochází podle studie ZÚ v Ostravě až ¾ škodlivých látek v ovzduší z Polska. Proto se vedení město rozhodlo polskou stranu kontaktovat, a to nikoliv formou konfrontace, ale se žádostí o spolupráci. Představitelé vedení Ostravy a Katovic se sešli u jednacího stolu již 3 krát, naposledy 22. listopadu, kdy byli jednání přítomni i zástupci MSK a Slezského vojvodství a odborníci na životní prostředí. Aktivity města v oblasti ovzduší

12 Spolupráce s Poláky Česká a polská strana se shodly na vytvoření pracovní skupiny, která připraví opatření pro zlepšení kvality ovzduší na obou stranách hranice. Je zapotřebí celý proces urychlit v řádu několika měsíců tak, aby obě národní vlády mohly konkrétní projekty a jejich financování z peněz Evropské unie zařadit do programovacího období 2014 - 2020. Aktivity města v oblasti ovzduší

13 Děkuji za pozornost. Aktivity města v oblasti ovzduší


Stáhnout ppt "Aktivity města v oblasti ovzduší Ing. Petr Kajnar 4. prosince 2012 Statutární město Ostrava www.ostrava.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google