Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické nástroje v kontextu Rio+20

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické nástroje v kontextu Rio+20"— Transkript prezentace:

1

2 Ekonomické nástroje v kontextu Rio+20
Ing. Martin Švolba, vedoucí oddělení ekonomických nástrojů, analýz a metodického řízení Státního fondu životního prostředí ČR Ministerstvo životního prostředí ČR

3 Obsah Ekonomické nástroje negativní stimulace
Environmentální poplatky Environmentální daně Ekonomické nástroje positivní stimulace Druhy nástrojů positivní stimulace Environmentálně škodlivé dotace Programové období 2014+ V ČR se pro ochranu životního prostředí využívá celá řada ekonomických nástrojů: Poplatky v jednotlivých složkách životního prostředí a v odpadovém hospodářství - Daně v některých daních jsou obsaženy environmentální aspekty (silniční daň, DPH, daň z nemovitostí) - Podpory – z národních (SFŽP) a evropských prostředků (OPŽP) - Jiné nástroje jako např. garantovaná cena elektřiny z obnovitelných zdrojů energie Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, , Praha 10 Česká republika Ministerstvo životního prostředí České republiky

4 Environmentální nástroje negativní stimulace

5 Environmentální poplatky
Odebrané množství podzemní vody Znečišťování ovzduší Odběr vody: je snaha MŽP a MZe sjednotit sazbu poplatku za odběr vody za účelem zásobování pitnou vodou (současná sazba 2 Kč/m³) a za odběr vody pro ostatní užití (současná sazba 3 Kč/m³) na jednotnou sazbu 3 Kč/m³. Pro kontrolní orgány je v praxi obtížné zjistit skutečný účel odběru vody tam, kde se uskutečňují oba způsoby současně. Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, , Praha 10 Česká republika Ministerstvo životního prostředí České republiky

6 Environmentální poplatky
Ukládání na skládky Odstranění autovraků Skládkování - jediný ekonomický nástroj, jehož prostřednictvím může stát ovlivňovat množství odpadu ukládaného na skládky; v současné době je na MŽP řešena úprava – postupné navyšování sazeb - tohoto poplatku tak, aby došlo k vyrovnání cen u skládkování komunálního odpadu a jeho spalování (resp. energetickému využití) další postupné zvyšování jeho sazeb umožnilo spalovnám zajistit ekonomiku provozu, konkrétně zajistit návratnost investičních nákladů na výstavbu spaloven Důsledkem těchto úprav nemůže být překročení cenové dostupnosti odpadových služeb pro obyvatelstvo, proto je nutné stanovit přípustné limity. Komunální odpad - z praktických důvodů je zvažováno zrušení tohoto poplatku a přechod na jeden způsob placení odpadových služeb obyvatelstvem prostřednictvím místního poplatku podle zákona o místních poplatcích. Autiovraky :je navrhováno rozšíření placení tohoto poplatku i při registraci vozidel s emisní třídou Euro 3 (v současnosti zpoplatněna registrace vozidel Euro 4 a 5). Komunální odpad Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, , Praha 10 Česká republika Ministerstvo životního prostředí České republiky

7 Environmentální daně Uhlíková daň
zavedení emisní složky spotřební daně (pro subjekty mimo EU ETS) od roku 2014 u: uhlí topné oleje zemní plyn Nezávisle na revizi směrnice o energetickém zdanění, ale plně v souladu s ní, se v ČR připravuje navýšení spotřebních daní o emisní složku. Dne schválila vláda úsporná opatření pro roky Mezi těmito opatřeními jsou také tyto dva body: 1) zavedení emisní složky spotřební daně: navýšení spotřební daně o emisní složku se bude týkat - uhlí, topných olejů a zemního plynu emisní složka bude ve výši 15 euro/t CO2 a bude se uplatňovat od roku 2014 u subjektů mimo EU ETS 2) zrušení osvobození dodávek zemního plynu domácnostem od daně ze zemního plynu od roku 2014 zrušení osvobození domácností od daně ze zemního plynu od roku 2014 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, , Praha 10 Česká republika Ministerstvo životního prostředí České republiky

8 Environmentální nástroje pozitivní stimulace

9 Druhy finančních nástrojů pozitivní stimulace
Přímé finanční podpory: dotace, granty, dary Nepřímé finanční podpory: půjčky, garance úvěrů daňové úlevy - v rámci DPH (snížená sazba), spotřebních daní, daní z příjmu, silniční daně, daně z nemovitostí apod. Ostatní: daňové úlevy, odklady v placení poplatků Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, , Praha 10 Česká republika Ministerstvo životního prostředí České republiky

10 Environmentálně škodlivé dotace
Metodika jak postupovat při zavádění podpor na fosilní paliva – posuzování dopadů Cílem je široké využití metodiky v rámci veřejného sektoru CENIA zpracovala případové studie Dobrovolné vs. povinné využití Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, , Praha 10 Česká republika Ministerstvo životního prostředí České republiky

11 Programové období 2014+

12 OPŽP na programové období 2014+
1. Ovzduší 2. Voda 3. Odpady 4. Biodiverzita Průřezově bude řešena podpora nových technologií a „green jobs“ Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, , Praha 10 Česká republika Ministerstvo životního prostředí České republiky

13 Biodiverzita zajišťování péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) i lokality soustavy Natura 2000 zakládání a revitalizace sídelní zeleně udržitelné lesnické hospodaření v ZCHÚ a v lokalitách soustavy Natura 2000; podpora opatření ke snížení negativních vlivů při využívání půd. Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, , Praha 10 Česká republika Ministerstvo životního prostředí České republiky

14 Čistá mobilita Snižování emisí a rizikových látek z dopravy
Zlepšení imisní situace ve městech Podpora výzkumu a vývoje technologií zaměřených na CNG a elektřinu. Výrazné prorůstové opatření Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, , Praha 10 Česká republika Ministerstvo životního prostředí České republiky

15 Kontakt: martin.svolba@mzp.cz
Děkuji za pozornost Kontakt:


Stáhnout ppt "Ekonomické nástroje v kontextu Rio+20"

Podobné prezentace


Reklamy Google