Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Seminář: Odpady a obaly Energetické využití – odpady v teplárenství Ing. Martin Háje, Ph.D. ředitel výkonného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Seminář: Odpady a obaly Energetické využití – odpady v teplárenství Ing. Martin Háje, Ph.D. ředitel výkonného."— Transkript prezentace:

1 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Seminář: Odpady a obaly Energetické využití – odpady v teplárenství Ing. Martin Háje, Ph.D. ředitel výkonného pracoviště 10. dubna 2014, Poslanecká sněmovna, Praha

2 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Hierarchie nakládání s odpadem (směrnice 98/2008 Sb.) a.Předcházení vzniku b.Příprava k opětovnému použití c.Recyklace d.Jiné využití (energetické využití) e.Odstranění Při uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady přijmou členské státy opatření, která podpoří možnosti, jež představují nejlepší celkový výsledek z hlediska životního prostředí. To může u zvláštních toků odpadů znamenat odchýlení od hierarchie, je-li to odůvodněno zohledňováním životního cyklu u celkových dopadů vzniku tohoto odpadu a nakládání s ním.

3 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Energetické využití komunálního odpadu Kompostování Pěstování energetických plodin Energetické využití Výroba bioplynu Vytřídění biologicky rozložitelné složky Komunální odpad Výroba (bio)paliva Kompostování Mechanicko- biologická úprava

4 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Za vyspělou Evropou stále zaostáváme… Zdroj: Eurostat, Komunální odpad, 2012

5 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Role energetického využití odpadů - východiska 1.Vyspělé země komunální odpad neskládkují. V řadě zemí EU je dnes skládkování spalitelného odpadu vhodného pro spalování zakázáno zákonem. 2. Energetické využití komunálního odpadu se ve vyspělých zemích pohybuje mezi 40-60 %. 3. 100 % recyklace veškerého komunálního odpadu není možná. Je potřeba hledat rozumné ekonomické optimum mezi recyklací a energetickým využitím. Energetické využití není konkurent rozumné recyklace a nijak ji nevylučuje.

6 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Nakládání s komunálními odpady (ČSÚ)

7 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Energetické využití odpadu řeší několik problémů najednou 1.Závazek ČR odklonit část biologicky rozložitelné složky směsného komunálního odpadu ze skládkování (směrnice 1999/31/ES, 35 % úrovně 1995 do roku 2020) 2.Dosažení podílu obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě energie 13 % v roce 2020 3.Snižování emisí skleníkových plynů Přímo protože biologicky rozložitelná část je bezemisní Nepřímo, protože metan unikající ze skládek má 25 krát silnější účinky než oxid uhličitý 4.Náhrada klesající produkce hnědého uhlí bez zvyšování dovozní energetické náročnosti národního hospodářství 5.Omezení záboru zemědělské půdy a poškozování krajiny

8 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Směsný komunální odpad jako zdroj energie Výhody z pohledu tepláren: Nevyčerpatelný zdroj energie Dlouhodobá garance dodávek a ceny Celoroční dostupnost bez sezónních výkyvů Minimální dopravní vzdálenost a riziko výpadku dodávek Eliminace rizika vývoje cen emisních povolenek Výhody zapojení ZEVO do teplárenských soustav: Minimalizace přepravy odpadu – snížení emisí, hluku a prachu Maximální využití energetického obsahu Snížení emisí při náhradě jiných paliv, zejména uhlí

9 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Státní politika životního prostředí - bude v praxi naplňována? Státní politika životního prostředí 9.1. 2013 schválena vládou – usnesení č.6 „Nastavit nově poplatky za ukládání odpadu tak, aby došlo minimálně k vyrovnání tohoto, z pohledu ochrany životního prostředí nejméně vhodného, způsobu nakládání s odpady s náklady vhodnějšího způsobu (tzn. energetického využití).“ Gesce: MŽP Termín: 2014

10 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Řešení Plán odpadového hospodářství – dlouhodobá strategie předcházení vzniku a nakládání s odpady Novela zákona o odpadech 1.Stanovit finální termín zákazu skládkování komunálního odpadu. 2.Stanovit dlouhodobou progresivní trajektorii poplatků za skládkování. 3.Prostředky z poplatků musí být recyklovány v odpadovém hospodářství. Překonáme resortismus?

11 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Budeme dál spalovat komunální odpad takto?

12 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz A nebo ho raději energeticky využijeme k vytápění měst?


Stáhnout ppt "Sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Seminář: Odpady a obaly Energetické využití – odpady v teplárenství Ing. Martin Háje, Ph.D. ředitel výkonného."

Podobné prezentace


Reklamy Google