Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pohled Ministerstva životního prostředí na zákon o podpoře obnovitelných zdrojů Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pohled Ministerstva životního prostředí na zákon o podpoře obnovitelných zdrojů Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 Pohled Ministerstva životního prostředí na zákon o podpoře obnovitelných zdrojů Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí

2 Základní dokumenty Státní politika životního prostředí Státní energetická koncepce Národní program snižování emisí České republiky Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice Směrnice 2001/77/EC Evropského parlamentu a Rady z 27. září 2001 o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů v podmínkách vnitřního trhu s elektřinou

3 Důvody zpracování scénáře je potřebné stanovit konkrétní, kvantifikované cíle, které by směřovaly k postupnému snižování dopadu energetiky na životního prostředí z hlediska metodického přístupu zapracovat podporu obnovitelných zdrojů energie, ekologickou daňovou reformu, postupný přechod na alternativní paliva v dopravě

4 Cíle aktivní politiky ochrany klimatu (1) snížit měrné emise CO 2 na obyvatele a rok k roku 2020 na dnešní úroveň EU, tj. o 30 %, a o 40% do roku 2030 ve srovnání s r. 2000 zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů na 6 % k roku 2010 a na cca 19 % k roku 2030 snížit energetickou náročnost ekonomiky na úroveň 60 % – 70 % současné úrovně v roce 2030

5 Cíle aktivní politiky ochrany klimatu (2) zajistit bezpečný provoz všech energetických zařízení zvyšovat energetickou efektivnost v dopravě a zvyšovat podíl biopaliv v souladu se směrnicí o biopalivech 2003/30/ES na 5,75 % v roce 2010 a dosáhnout minimálně 20% podílu všech alternativních paliv v dopravě v roce 2020 (zemní plyn min. 10 %, biopaliva min. 8%, vodík min. 2 %)

6 Struktura spotřeby primárních energetických zdrojů

7 Spotřeba primárních energetických zdrojů

8 Struktura výroby elektřiny

9 Výroba elektřiny podle paliv

10 Podíly alternativních paliv v dopravě

11 Primární spotřeba obnovitelných zdrojů energie

12 Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

13 Emise oxidu uhličitého

14 Emise oxidu siřičitého

15 Emise oxidů dusíku

16 Energetická náročnost tvorby hrubého domácího produktu

17 Vývoj zaměstnanosti v energetických odvětvích

18 Orientační propočet naplnění cíle výroby elektřiny z OZ DruhVýroba v r. 2001 Výroba v r. 2010 % podíl na celk. (GWh) (GWh) výrobě el. z OZ Větrné elektrárny0,6 930 18 MVE (do 10 MW) 826 1120 21 Velké vodní. el-ny 1165 1165 21 El-ny na biomasu 6 2200 40 Geotermální el-ny 0 15 0 Fotovoltaické el-ny0 15 0 Celkem 1 998 5 445 100

19 Základní principy návrhu zákona (elektřina) Zajištění odbytu pro elektřinu z OZ Dostatečně vysoká cena za elektřinu z OZ Dlouhodobá garance ceny za elektřinu z OZ Garance rozvoje všech základních druhů obnovitelných zdrojů energie Vytvoření prostředí pro zájem bank o financování projektů na využívání OZE Respektování organizace trhu elektřiny ČR

20 Systém podpory - elektřina  Do 1. 1. 2006 povinný výkup elektřiny z OZ provozovateli distribučních soustav  Od 1. 1. 2006 systém certifikátů na elektřinu z OZ se stanovenými cenami a závazných ročních kvót pro obchodníky s elektřinou  Pro malé výrobce s instalovaným výkonem pod 200 kW e a pro elektřinu ze slunce i po 1. 1. 2006 zachování náhradní možnosti systému povinného výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů  Stanovení dostatečně vysokých výkupních cen za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů a cen certifikátů  Záruka, že výše výnosů za jednotku vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů, plynoucí výrobcům z podpory, bude zachována po dobu 15 let od uvedení zařízení do provozu –

21 Předpokládané objemy výroby tepla z OZ v roce 2010 ze slunce 2,2 PJ tepelná čerpadla 7,2 PJ teplo z biomasy 55,3 PJ Teplo z OZE celkem 64,7 PJ 64,7 PJ tepla, vyrobeného z OZE představuje 77 % celkové výroby energie z OZE. 5455 GWh elektřiny, vyrobené z OZE představuje 19,6 PJ, tj. 23% celkové výroby energie z OZE

22 Základní principy návrhu zákona (teplo)  Povinnost zajistit u některých zdrojů, aby část dodávané tepelné energie pocházela z obnovitelných zdrojů  Povinnost zajistit u některých staveb, aby část jejich spotřeby tepelné energie pocházela z obnovitelných zdrojů

23 SFŽP - program 1.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby: a) kotle na biomasu, b) solární systémy na teplou vodu, c) solární systémy na přitápění a teplou vodu. Podpora formou dotace a) - 30 %, b) - 30 % c) - 50% investičních nákladů

24 SFŽP - program 2.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích podpora z celkových investičních nákladů –nepodnikatelské subjekty dotace až 50 % a zvýhodněná půjčka až 30 % –podnikatelské subjekty zvýhodněná půjčka až 70 %

25 SFŽP - program 3.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody ve školství, zdravotnictví, v objektech sociální péče a v účelových zařízeních neziskového sektoru podpora z celkových investičních nákladů –nepodnikatelské subjekty dotace až 70 % a zvýhodněná půjčka až 20 % –podnikatel. subjekty výhodná půjčka až 90 %

26 SFŽP - program 8.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TV v účelových zařízeních podpora z celkových investičních nákladů –nepodnikatelské subjekty dotace až 50 % a zvýhodněná půjčka až 30 % –podnikatelské subjekty výhodná půjčka až 70 %

27 SFŽP - program 9.A. Investiční podpora environmentálně šetrné výroby elektřiny ze sluneční energie podpora z celkových investičních nákladů –nepodnikatelské i podnikatelské subjekty dotace až 30 %

28 SFŽP - program 10.A. Slunce do škol - demonstrace možností získávání energie ze slunečního záření pro základní a střední školy podpora z celkových investičních nákladů –dotace až 90 %

29 Změny v podpoře v roce 2004 (1) v závislosti na schválení nového zákona na podporu výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie mohou být programy omezeny jsou vypuštěny podpory související s povodní v srpnu 2002

30 Změny v podpoře v roce 2004 (2) v programu zaměřeném na zásobování energií v obcích se stanovila maximální cena na přípojku 150 tis. Kč, na výrobu tepla 350 Kč/GJ, pro decentralizované systémy minimální výkon 300 kW u programu „Slunce do škol“ se snížila podpora ze 100 % na 90 % a zvyšuje se maximální výše podpory ze 100 na 115 tis. Kč


Stáhnout ppt "Pohled Ministerstva životního prostředí na zákon o podpoře obnovitelných zdrojů Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google