Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost dodávek v energetice Problematika obnovitelných zdrojů energie konference Euro Energy 31. 5. – 1. 6. 2007, Mělník Josef Fiřt - ERÚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost dodávek v energetice Problematika obnovitelných zdrojů energie konference Euro Energy 31. 5. – 1. 6. 2007, Mělník Josef Fiřt - ERÚ."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost dodávek v energetice Problematika obnovitelných zdrojů energie konference Euro Energy 31. 5. – 1. 6. 2007, Mělník Josef Fiřt - ERÚ

2 2

3 3 Problematika obnovitelných zdrojů energie Obsah Podpora výroby elektřiny z OZE z pohledu EU a ČR Výroba elektřiny z OZE Vliv rostoucí výroby elektřiny z OZE na bezpečnost a stabilitu dodávek na cenu elektřiny pro konečné zákazníky Nové cíle a strategie podpory výroby elektřiny z OZE

4 4 Problematika obnovitelných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z OZE Směrnice č. 2001/77/EC Směrnice o podpoře elektřiny produkované z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou Nenařizuje konkrétní schéma podpory v členský zemí EU Pro rozvoj OZE má přispět:  Zjednodušení správních postupů (výstavba, provoz obnovitelných zdrojů)  Zveřejnění standardních pravidel pro připojení a zveřejňování nákladů na připojení (předností přístup jen tehdy, pokud je to možné z hlediska dispečerského řízení ES)  Zavedení povinnosti vydávání záruk původu – pobídka dobrovolným schématům podpory a mezinárodnímu obchodování se „zelenou“ elektřinou Nutná implementace obsahu Směrnice do českého právního řádu – provedeno zákonem č. 180/2005 Sb.

5 5 Problematika obnovitelných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z OZE Indikativní cíl výroby elektřiny z OZE v členských státech % - podíl výroby elektřiny z OZE k celkové hrubé spotřebě elektřiny

6 6 Problematika obnovitelných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z OZE v ČR Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie Obnovitelnými zdroji ve smyslu zákona se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu. Podle zákona dva systémy podpory, výkupní ceny a zelené bonusy (příplatky k tržní ceně silové elektřiny) Zachování podpory se zohledněním indexu cen průmyslových výrobců na dobu 15 let Meziroční pokles výkupních cen u nových zdrojů maximálně 5 % Zákon zavádí přednostní připojení OZE do distribuční či přenosové soustavy

7 7 Problematika obnovitelných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z OZE Vývoj podpory OZE Do roku 2002 výkup elektřiny z OZE na dobrovolné bázi realizovaný regionálními distribučními společnostmi Pro rok 2002 první cenové rozhodnutí o podpoře OZE – minimální výkupní ceny ( 6 kategorií OZE) Rok 2005 - přijetí zákona č. 180/2005 Sb. – výkupní ceny a zelené bonusy Pro rok 2007 – cenové rozhodnutí č. 8/2006 (více jak 30 kategorií OZE – dělení podle druhu paliva, podle technologie a podle uvedení zdroje do provozu)

8 8 Problematika obnovitelných zdrojů energie Výroba elektřiny z OZE Nárůst výroby elektřiny z podporovaných OZE (bez velkých vodních elektráren)

9 9 Problematika obnovitelných zdrojů energie Výroba elektřiny z OZE Aktuální situace a cíle ČR V roce 2006 celková výroba elektřiny z OZE 3,5 TWh ( 1,9 TWh z podporovaných OZE + 1,58 TWh z velkých vodních elektráren) Podíl výroby elektřiny z OZE v roce 2006 byl 4,87 % Podle dosavadního vývoje indikativní cíl 8 % v roce 2010 pro ČR nereálný Budoucí vývoj OZE v ČR předjímá Státní energetická koncepce, která indikuje potenciál jednotlivých OZE v roce 2010

10 10 Problematika obnovitelných zdrojů energie Předpoklady naplnění indikativního cíle Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů 2005 (GWh) 2010 – 8% (GWh) Malé vodní elektrárny9141121 Větrné elektrárny76930 Spalování biomasy3421050 Spalování biomasy a fosilních paliv3231050 Bioplyn99250 Geotermální energie015 Sluneční záření015 Celkem17544431

11 11 Problematika obnovitelných zdrojů energie Vliv rostoucí výroby el. z OZE Bezpečnost a stabilita dodávek S rostoucím podílem OZE souvisejí další problémy  U větru a solárních systémů stochastická dodávka elektřiny do sítě  Nutnost zálohování (u větrných elektráren na úrovni 90 % instalovaného výkonu VTE – SEK plánuje v 2010 instalovaný výkon VTE 930 MW  záloha jen z titulu VTE cca 840 MW.  Náklady na rozvoj PS a DS, nutnost posílení vedení do lokalit s příhodnými podmínkami.  Příkladem je Německo, s inst. výkonem ve VTE 20 621 MW soustředěným na severu Německa. Je sice lídrem ve využití VTE na světě, avšak má obrovské problémy s PS a DS, a negativně ovlivňuje stabilitu sítí v celé Evropě  V roce 2006 byl instalovaný výkon větrných elektráren v České republice 60-70 MW a průměrné roční využití 1120 hodin (12,8%)

12 12 Problematika obnovitelných zdrojů energie

13 13 Problematika obnovitelných zdrojů energie

14 14 Problematika obnovitelných zdrojů energie

15 15 Problematika obnovitelných zdrojů energie Očekávaný rozvoj větrných elektráren v zahraničí do r. 2015

16 16 Problematika obnovitelných zdrojů energie Vliv rostoucí výroby el. z OZE Cena elektřiny pro konečné zákazníky Příspěvek na podporu OZE, KVET a DZ -při naplnění SEK nárůst příspěvku z 34,13 Kč/MWh v roce 2006 na cca 140 Kč/MWh v roce 2010 -nárůst podpory z 1,6 mld. Kč (r. 2005) na 4,9 mld. Kč (r. 2010) Zvýšené systémové služby (dnes 8 mld. Kč, odhad nárůstu jen díky VTE – až 3 mld. Kč) Potřeba vyšších investic (investice do sítí, část nákladů na připojení)

17 17 Problematika obnovitelných zdrojů energie Nové cíle a strategie podpory OZE 20 %, 10 %, 20 % Cíl Evropské komise na zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v EU do roku 2020 na 20 %  v současnosti je tento podíl 6,5 %  u jednotlivých států se přihlédne k podmínkám dané země, podle předsedy EK Barrosa národní cíle nemohou být vynuceny, ale musí být odsouhlaseny Dále vznikl cíl dosáhnout 10% podílu biopaliv v pohonných hmotách (dnes cíl 5,45 % v roce 2010) Posledním závazkem je 20% úspory CO 2 do roku 2020, v případě širší shody závazek k 30% úspoře CO 2

18 18 Strategie podpory OZE z pohledu ERÚ Stanovování podpory OZE pro další období v souladu se zákonem č. 180/2005 Sb. Zohledňování aktuální situace v oblasti OZE, reflektování změn technicko- ekonomických parametrů, vývoje nových technologií Postupné zvýhodňování systému zelených bonusů (elektřina opatřená za výkupní ceny je podle zákona využívána na ztráty RDS) Nutná koordinace podpor:  Operační program podnikání a inovace  Operační program životního prostředí  Operační program zemědělství  Státní program na úspory energie provozní podpora vs. investiční podpora (nutnost spolupráce s ČEA, SFŽP, MZ, MPO, MŽP) – dotace musí být započtena do ekonomiky jednotlivých projektů, mělo by dojít ke snížení provozní podpory – výkupních cen a zelených bonusů. Problematika obnovitelných zdrojů energie Podpora podle zákona č.180/2005 Sb. x

19 Děkuji Vám za pozornost www.eru.cz eru@eru.cz


Stáhnout ppt "Bezpečnost dodávek v energetice Problematika obnovitelných zdrojů energie konference Euro Energy 31. 5. – 1. 6. 2007, Mělník Josef Fiřt - ERÚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google