Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výkupní ceny 2013 Budoucnost bioplynu, Hospodářská komora,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výkupní ceny 2013 Budoucnost bioplynu, Hospodářská komora,"— Transkript prezentace:

1

2 Výkupní ceny 2013 Budoucnost bioplynu, Hospodářská komora, 7.3.2013

3 Změna systému podpory od 1. ledna 2013
Výkupní ceny Elektřinu v režimu výkupních cen bude vykupovat povinně vykupující Povinně vykupující (§10) je obchodník s elektřinou, kterého pro daný region vybere MPO Pokud MPO nikoho nevybere je povinně vykupujícím dodavatel poslední instance (E.ON, ČEZ, PRE) Zelené bonusy Zelený bonus (§9) hradí OTE a.s. (Operátor trhu s elektřinou) Cenu silové elektřiny hradí zvolený obchodník s elektřinou Zelený bonus v režimu povinného výkupu (§ 11 odst. 12) Opět hradí OTE Rozdíl mezi výkupní cenou a zeleným bonusem hradí povinně vykupující Výrobce je povinen registrovat se u OTE (§8/3). Registrace je rozhodující pro formu podpory

4 Zachování výkupních cen a zelených bonusů
Zachování stávající formy podpory (VC i ZB) Zachována celková výše podpory Zachována stávající doba životnosti výrobny elektřiny Na výrobny se nevztahují nové požadavky na Minimální účinnost Omezení podpory (kombinovaná výroba, bioplyn max. ze 70% z orné půdy a efektivní využití pro min. 50 % primární energie) Soulad s Národním akčním plánem pro OZE Stanovení maximální výkupní ceny Kč/MWh

5 Volba režimů podpory • Výkupní cena Roční zelený bonus
Výkupní cena Roční zelený bonus Hodinový zelený bonus do 100 kW nad 100 kW MVE do 10 MW Spoluspalování OZE a (ne)OZE, biokomunální odpad Vysokoúčinná kogenerace

6 Problematika hodinových zelených bonusů
Týká se pouze výroben s výkonem nad 100 kW Stávajících výroben se po týká pouze při: Dobrovolném přechodu z výkupních cen na zelené bonusy Dobrovolném přechodu z ročních zelených bonusů Hodinový zelený bonus: Minimálně rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou silové elektřiny na trhu. Výše ZB se mění každou hodinu podle vývoje ceny silové elektřiny na trhu, organizovaném OTE a.s.

7 Rozhodování o podpoře (ERÚ)
Bioplyn Výroba 2010 509 GWh Výroba 2011 770 GWh NAP 2012 1084 GWh NAP 2013 1308 GWh

8 Výše podpory 2013 cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2012
Kategorie do 550 kW a nad 550 kW Menší AF BPS výkupní cena 3,55 Kč/kWh Větší AF BPS orientačně výkupní cena 3,04 Kč/kWh a roční ZB 1,98 Kč/kWh

9 Rozšíření výrobny Nový zdroj ve výrobně může mít odlišnou podporu (při splnění podmínek ze zákazu souběhu podpor v jedné výrobně) Nový zdroj získává podporu dle aktuálního cenového rozhodnutí ERÚ a podle jeho podmínek Na jednu výrobnu jedna licence → podpora pro nový zdroj se odvíjí od celkového na provozovně licensovaného výkonu, např. přidání ORC 99 kW k BPS o výkonu 500 kW znamená pro ORC podporu ve výši stanovené pro BPS nad 550 kW, tedy HZB ve výši výkupní cena orientačně stanovená pro BPS nad 550 kW mínus hodinová cena na denním trhu Instalace průběhového měření Tlak na zákaz souběhu HZB a RZB

10 Souběh podpor Výrobna OZE – BPS
Roční a hodinový ZB, výkupní cena, zelený bonus na KVET, zelený bonus na teplo a bonus na decentrální výrobu Není možný souběh výkupní ceny a ZB Není možný souběh výkupní ceny a bonusu na decentrální výrobu Ostatní souběhy možné jsou, BPS však nemůže čerpat zelený bonus na teplo

11 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
Kombinovanou výrobou elektřiny a tepla je přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím Užitečným teplem teplo vyrobené v kogeneraci sloužící pro dodávky soustavy zásobování tepelnou energií nebo k dalšímu technologickému využití s výjimkou vlastní technologické spotřeby tepla Technologickou vlastní spotřebou spotřeba tepla ve výrobním zařízení i v pomocných provozech, které s výrobou přímo souvisejí, včetně výroby přeměn nebo úprav paliva Užitečné teplo - § 2 písm. h) ZPOZE a § 2 písm. e) vyhl. č. 347/2012 Sb, o technicko-ekonomických parametrech a § 2 odst. 5 písm. b) vyhl. 453/2012 Sb., o elektřině z KVET Další definice – směrnice 8/2004/ES – k uspokojování ekonomicky odůvodné poptávky Stanoviska ERÚ č. 2/2012 , 3/2012

12 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
Elektřina z kogenerační jednotky (vyjmenované ve vyhl. 453/2012 Sb., o vysokoúčinné kogeneraci) naměřená na výstupu a vyrobená s účinností: a) 75 % (např. protitlaká turbína nebo ORC) b) 80 % (např. kondenzační turbína)

13 Podpora KVET I. Vysokoúčinná kogenerace – úspora vstupního primárního paliva ve výši nejméně 10 % oproti oddělené výrobě, platí pro výrobny nad 1 MV elektrického výkonu U výroben pod 1MW – musí být zajištěna kladná hodnota poměrné úspory energie Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné KVET vydané MPO Výrobna musí být na území ČR a připojená do české ES Výrobce musí mít licenci na výrobu elektřiny

14 Podpora KVET II. Podpora se poskytuje formou ročních zelených bonusů
Je možný souběh podpor formou ročního a hodinového bonusu pro zdroje v rámci jedné výrobny (zdroje uvedené do provozu do ) Není garantována doba trvání podpory Podporu vyplácí operátor trhu Podpora dle cenového rozhodnutí ERÚ: a) Základní sazba 4,5 ha/1 kWh b) Doplňková sazba 10 ha/1 kWh nebo 45,5 ha/1 kWh (AF BPS)

15 Bonus na decentrální výrobu elektřiny
Poskytován v ročním režimu Vyplácí operátor trhu z distribuční složky ceny elektřiny Výši stanoví ERÚ: 12 Kč/MWh (VVN) 14 Kč/MWh (VN) 28 Kč/MWh (NN)

16 E-mail: ludek.sikola@aksikola.cz
Mgr. Luděk Šikola


Stáhnout ppt "Výkupní ceny 2013 Budoucnost bioplynu, Hospodářská komora,"

Podobné prezentace


Reklamy Google