Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY Sekce podporovaných zdrojů Energetický regulační úřad

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY Sekce podporovaných zdrojů Energetický regulační úřad"— Transkript prezentace:

1 MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY Sekce podporovaných zdrojů Energetický regulační úřad poze@eru.cz

2 Současný stav K 1. lednu 2014 došlo zastavení podpory pro všechny nové výrobny OZE mimo MVE. Rok 2015 bude posledním rokem podpory pro ostatní nové obnovitelné zdroje – končí přechodné ustanovení (získání autorizace, povolení stavby). Od 1. července 2014 vyloučení podpory pro některé a.s., pokud nedoloží, které osoby jsou vlastníky. 12.6. 2014 vložilo MPO do meziresortního připomínkového řízení novelu zákona č. 165/2012 Sb. (i 458/2000 Sb.) 2

3 3 Zelená měřidla  zajištění měřidel, sloužících k měření hodnot ovlivňujících výši poskytnutých veřejných prostředků, proti neoprávněné manipulaci. Omezení podporovaného množství elektřiny  roční limit, životnostní limit,  částečná implementace mechanismu proti překompenzaci veřejné podpory. Přechod kontrolních pravomocí k zákonu 165/2012 Sb. na Energetický regulační úřad. … Novela zákona v MPŘ

4 4 Současný stav podpory POZE ZDROJE: ERÚ

5 5 Současný stav podpory POZE ZDROJE: OTE, a.s., PDS, ERÚ * nejedná se o konečnou hodnotu

6 Technicko-ekonomické parametry 2015 MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY

7 Rekapitulace 2013 7 Návrh T-E parametrů pro rok 2013 Vyhláška 2013 Návrh ASOCIACE Návrh ERÚ Vyhláška Měrné investiční náklady:150 tis. Kč/kWe Doba využití:4 000 kWh/kWe Doba životnosti:30 let Pro rok 2014 byly zachovány měrné investiční náklady [Kč/kWe].  Výsledky analýzy sběru dat. Zachována doba využití instalovaného výkonu.  V CR omezení dvoutarifního režimu (pouze ZB, limit výroby, …).

8 Zdroje dat pro aktualizaci vyhlášky č. 347/2012 Sb. Licenční spisy (smlouvy o dílo, kupní smlouvy, faktury). Dotazníkové šetření dle § 15a energetického zákona.  Měrné investiční náklady POZE.  Roční využití instalovaného výkonu POZE.  Palivové náklady POZE. Regulační výkazy od PDS za rok 2013 dle vyhlášky č. 59/2012 Sb. Reporty OTE, a.s. Veřejně dostupné informace – web, nabídky dodavatelů technologií, burzy. 8

9 Dotazníkové šetření – § 15a EZ Zaměřeno na subjekty, které uvedly do provozu výrobnu/y v období od 1.7.2013 – 31.3.2014. – technicko-ekonomické parametry se stanovují pro rok 2015. Primárně sbíraná data:  Měrné investiční náklady.  Palivové náklady. Pro každý POZE vybrán reprezentativní vzorek výroben. 9

10 Sběr dat 2014 - výsledky Měrné investiční náklady [Kč/kWh]  Získaný vzorek projektů (prvotní):19 projektů  Vzorek po vyřazení extrémních hodnot:14 projektů  Investiční rozsah:92 683 – 299 612 Kč/kW  Výkonový rozsah:8 kW – 4 500 kW  Reprezentativní interval:90 000 Kč – 300 000 Kč/kW  Analyzovaný vzorek:14 projektů 10

11 Sběr dat 2014 - výsledky II Roční doba využití instalovaného výkonu [kWh/kW] Posuzovány pouze MVE čerpající podporu v režimu VT. Interval pro stanovení indikativní hodnoty ročního využití instalovaného výkonu stanoven v rozmezí 2500 – 6500 kWh/kW. Celkový počet provozoven v intervalu: 915 z 1875 (48,8 %) - velké množství malých výkonů s dobou využití pod 2500 kWh/kW. 11

12 Návrh na rok 2015 12 Návrh T-E parametrů pro rok 2015 Návrh ASOCIACÍ Návrh ERÚ Pro návrh vyhlášky 2015 Měrné investiční náklady:150 tis.145 - 150 tis. Kč/kW Doba využití:4 000 kWh/kW Doba životnosti:30 let

13 13 Připomínka ERÚ k zákonu o POZE – požadavek na vložení násl. odstavce: „Výše maximálního podporovaného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů podle odstavce X, zůstává zachováno i případech, kdy je výrobna elektřiny v průběhu své životnosti částečně rekonstruována nebo částečně modernizována v celkové hodnotě do XX % investice vynaložené na výstavbu výrobny elektřiny před jejím uvedením do provozu. V těchto případech se nejedná o nové uvedení výrobny elektřiny do provozu podle § 12 odstavce 1 písmena b).“ Vazba na roční a životnostní limit množství elektřiny s nárokem na podporu. Nejedná se o nové uvedení do provozu. Umožnění oprav, rekonstrukcí, modernizací. „Částečná“ rekonstrukce/modernizace


Stáhnout ppt "MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY Sekce podporovaných zdrojů Energetický regulační úřad"

Podobné prezentace


Reklamy Google