Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ceny pro rok 2004 v elektroenergetice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ceny pro rok 2004 v elektroenergetice"— Transkript prezentace:

1 Ceny pro rok 2004 v elektroenergetice
Martin Kašák Energetický regulační úřad

2 Obsah prezentace Metodika stanovení regulovaných cen Elektroenergetika
Rozbor jednotlivých složek ceny pro konečné zákazníky Průměrné zvýšení u jednotlivých distribučních společností ERÚ-Martin Kašák

3 Elektroenergetika přenos elektřiny prostřednictvím přenosové soustavy
Regulované ceny v elektroenergetice od 1. ledna 2002 přenos elektřiny prostřednictvím přenosové soustavy systémové služby distribuce elektřiny po jednotlivých hladinách napětí decentrální výroba činnosti operátora trhu dodávka elektřiny chráněným zákazníkům výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů ERÚ-Martin Kašák

4 Forma regulace jednotlivých činností v elektroenergetice
činnosti ad 1) – 5): ceny jsou individuální pro jednotlivé držitele licence regulovány formou úředně stanovené ceny jako ceny pevné podklady pro určení ceny předkládají úřadu jednotliví držitelé licencí činnosti ad 6): regulovány formou úředně stanovené ceny jako ceny maximální činnosti ad 7) – 8) regulovány formou úředně stanovené ceny jako ceny minimální kogenerace nad 5 MWe řešena formou pevného příspěvku ke smluvní (neregulované) ceně ERÚ-Martin Kašák

5 Cenová rozhodnutí ERÚ Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2003
Cenové rozhodnutí ERÚ č. 26/2003 (platné od ) Cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2003 Cenové rozhodnutí ERÚ č. 27/2003 (platné od ) Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2003 Cenové rozhodnutí ERÚ č. 28/2003 (platné od ) ERÚ-Martin Kašák

6 Regulované ceny 2004 Kogenerace Obnovitelné zdroje Decentrální výroba
Přenos elektřiny Systémové služby Distribuce elektřiny Operátor trhu ERÚ-Martin Kašák

7 Kogenerace Rozdělení zdrojů do dvou skupin: do 5 MWe včetně nad 5 MWe
Možnost volby režimu minimální výkupní ceny nebo příspěvku V režimu minimální výkupní ceny – Kč/MWh Možnost použití dvoutarifu s definovanou cenou pásmo platnosti vysokého tarifu Kč/MWh pásmo platnosti nízkého tarifu 750 Kč/MWh Minimální cena zahrnuje převzetí odpovědnosti za odchylku nad 5 MWe Podpora řešena formou příspěvku – pevná cena 38 Kč/MWh Platí pro všechny zdroje bez ohledu na jejich lokalizaci ERÚ-Martin Kašák

8 Obnovitelné zdroje V návaznosti na návrh zákona „o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů“ ponechán režim minimálních výkupních cen Ceny stanoveny na základě ekonomické návratnosti 15 let, přiměřené výnosnosti, diferencované ceny podle roku uvedení do provozu malé vodní elektrárny Kč/MWh biomasa Kč/MWh palivové směsi biomasy a fosilních paliv Kč/MWh větrné elektrárny uvedené do provozu před Kč/MWh větrné elektrárny uvedené do provozu po Kč/MWh bioplyn uvedený do provozu před Kč/MWh bioplyn uvedený do provozu po Kč/MWh geotermální energie Kč/MWh fotovoltaické systémy Kč/MWh U malých vodních elektráren možnost sjednání dvoutarifu pásmo platnosti vysokého tarifu – Kč/MWh pásmo platnosti nízkého tarifu – Kč/MWh Minimální ceny zahrnují převzetí odpovědnosti za odchylku ERÚ-Martin Kašák

9 Decentrální výroba Nezávislé na obchodních vztazích, rozhodují fyzikální toky elektřiny v předávacích místech Ceny ponechány v úrovni roku 2003 Diferenciace podle napěťových hladin zdroje do vvn – 20 Kč/MWh zdroje do vn – 27 Kč/MWh zdroje do nn – 64 Kč/MWh ERÚ-Martin Kašák

10 Přenos elektřiny Cena za použití PS - 13,41 Kč/MWh
Metodika klíčování stálých nákladů PS pro tvorbu plateb za rezervovanou kapacitu shodná jako pro rok 2003 Průměr 4 zimních maxim bilančních sald odběru z PS Zohledněny zpětné toky do PS Rezervovanou kapacitu PS nehradí, výroba, export a PVE Cena za použití PS - 13,41 Kč/MWh Cena za RK – ,60 Kč/rok Průměrná cena za přenos – 134,56 Kč/MWh Samostatné zpoplatnění použití horizontální sítě pro přes-hraniční obchodování Cena za použití sítí PS pro smluvní vývoz – 28,41 Kč/MWh ERÚ-Martin Kašák

11 Systémové služby Náklady na nákup podpůrných služeb omezeny v úrovni 8,3 mld. Kč Proveden výpočet vlivu snížení celkových nákladů na spolehlivost soustavy Cena za systémové služby pro konečné zákazníky 172 Kč/MWh Cena za systémové služby pro lokální spotřebu 64 Kč/MWh Cena za systémové služby v ostrovním provozu 860 Kč/MWh ERÚ-Martin Kašák

12 Operátor trhu s elektřinou
Cena za vstupní registraci účastníka trhu pro držitele licence na výrobu, distribuci a obchod s elektřinou 500 Kč Oprávnění zákazníci, kteří změní dodavatele – bez poplatku Cena za registraci subjektu zúčtování Cena za činnost zúčtování měsíční Kč/měsíc 4.10 Kč/MWh - vztaženo na skutečný odběr z elektrizační soustavy subjektu zúčtování Cena za zobchodované množství na denním trhu 1.00 Kč/MWh hradí úspěšné subjekty na straně nabídky i poptávky Cena za poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu 1 000 Kč/měsíc, pro účastníky, kteří nejsou subjekty zúčtování ERÚ-Martin Kašák

13 Distribuce elektřiny Dvousložková individuální kumulativní poštovní známka pro vvn a vn za rezervovanou kapacitu zařízení Kč/MW.rok nebo Kč/MW.měsíc ceny lze kombinovat volnější režim pro samovýrobce a lokální distribuční soustavy za použití zařízení distribuční soustavy Kč/MWh metodika pro stanovení transformačního výkonu vvn/vn shodná jako pro rok 2003 Probíhají práce na stanovení dvousložkové individuální kumulativní poštovní známky i pro hladinu nn stálá platba bude odvozována od velikosti jističe odložení celosystémové změny až od Proměnná složka - za použití zařízení distribučních soustav pro rok 2004 v sobě zahrnuje: krytí vícenákladů spojených s výkupem z OZE a KVET příspěvek na decentrální výrobu ERÚ-Martin Kašák

14 Distribuce elektřiny (2)
Cena za překročení rezervované kapacity (desetinásobek) se neuplatňuje u lokálních distribučních soustav v případě, že překročení sjednané rezervované kapacity v příslušném měsíci je nižší než 10 %. Za překročení rezervované kapacity v této toleranci je provozovatelem regionální distribuční soustavy uplatňována pevná měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu. V případě překročení sjednané rezervované kapacity o více než 10 % je za celkové překročení sjednané rezervované kapacity účtován desetinásobek ceny za roční rezervovanou kapacitu. Pokud je provozovatel lokální distribuční soustavy, který převzal ceny od regionálního provozovatele distribuční soustavy, připojen k provozovateli distribuční soustavy na hladině VN a dodává elektřinu zákazníkům po transformaci na jiné napěťové úrovni hladiny VN, je oprávněn účtované množství navýšit o 2 %. Takto upravené množství elektrické energie je základem pro ocenění systémových služeb, použití sítí a v případě, že je provozovatel distribuční soustavy smluvním dodavatelem silové elektřiny i činnosti zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a. s. ERÚ-Martin Kašák

15 Distribuce elektřiny (3)
Pokud provozovatel lokální distribuční soustavy, který převzal ceny od regionálního provozovatele distribuční soustavy, dodává elektřinu zákazníkům na stejné napěťové hladině, na jaké je připojen k provozovateli distribuční soustavy, je oprávněn účtovat svým zákazníkům ke spotřebovanému množství elektrické energie technické ztráty lokální distribuční soustavy. Množství technických ztrát se určí rozdílem skutečných naměřených hodnot na vstupech do lokální distribuční soustavy a výstupech z lokální distribuční soustavy. Stanovení ztrát na jedno odběrné místo je dáno podílem spotřeby tohoto odběrného místa na celkové spotřebě lokální distribuční soustavy. Takto upravené množství elektrické energie je základem pro ocenění systémových služeb, použití sítí a v případě, že je provozovatel distribuční soustavy smluvním dodavatelem silové elektřiny i činnosti zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a. s. Body (7.18.) a (7.19.) nelze v daném kalendářním měsíci uplatňovat společně. ERÚ-Martin Kašák

16 Cenová úroveň pro CHZ v roce 2004
ERÚ-Martin Kašák

17 Rozbor konečné ceny pro domácnosti na rok 2004
ERÚ-Martin Kašák

18 Cenová úroveň pro OZ v roce 2004
ERÚ-Martin Kašák

19 Změny cen pro CHZ v roce 2004 ERÚ-Martin Kašák

20 Úprava cen elektřiny pro CHZ
Uplatňování regionálních cen elektrické energie na základě skutečných nákladů Rozdílné zastoupení odběratelů v konkrétních tarifních sazbách Rozdílná průměrná roční spotřeba na jedno odběrné místo Vyšší průměrná spotřeba => nižší průměrná cena Vyšší průměrná spotřeba => vyšší zastoupení levnějších sazeb (vytápění a ohřev TUV) Vyšší zastoupení levnějších sazeb => pro dosažení průměrného zvýšení je nutný vyšší nárůst cen v levnějších sazbách Přestože došlo k vyššímu nárůstu cen u společností, které mají vyšší zastoupení levnějších sazeb, zůstává u těchto společností nejnižší průměrná cena za elektrickou energii ERÚ-Martin Kašák

21 Průměrné ceny CHZ na hladině NN
ERÚ-Martin Kašák

22 Průměrná roční spotřeba
ERÚ-Martin Kašák

23 Zvýšení cen elektřiny Rozhodující vliv na konečné ceny má nárůst ceny elektřiny na domácím trhu (Duhové energie ČEZ, a. s.) o 67 Kč/MWh. Dalším významným vlivem je zvýšení ceny na krytí vícenákladů distribuce způsobených povinným výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla o 22,47 Kč/MWh. Významným faktorem je rovněž zvýšení ceny systémových služeb o 13 Kč/MWh, které je způsobeno zvýšením nákladů na nákup podpůrných služeb potřebných pro bezpečný provoz elektrizační soustavy České republiky. ERÚ-Martin Kašák

24 ERÚ-Martin Kašák

25 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Ceny pro rok 2004 v elektroenergetice"

Podobné prezentace


Reklamy Google