Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. René Neděla poradce předsedkyně Energetický regulační úřad

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. René Neděla poradce předsedkyně Energetický regulační úřad"— Transkript prezentace:

1 Ing. René Neděla poradce předsedkyně Energetický regulační úřad
Strategie ERÚ pro rok 2013 Ing. René Neděla poradce předsedkyně Energetický regulační úřad

2 STRATEGIE Národní zájmy Evropské zájmy Světové zájmy

3 Hlavní cíle Ochrana práv spotřebitelů ČR
Podpora OZE v rozsahu, který je ekonomicky únosný pro ČR Rychlost implementace evropské energetické legislativy v souladu s národními zájmy

4 Rychlost implementace evropské legislativy v oblasti energetiky
Za posledních 10 let jsme přijali 85 legislativních norem v oblasti energetiky Legislativa Evropské unie – 28 změn Legislativa České republiky – 57 změn Energetický zákon byl od roku 2001, kdy vstoupil v platnost, již 12 krát novelizován. Lze tedy říci, se mění každý rok! Implementace evropské legislativy nejsou závody, nemusíme vyhrát!

5 Kde se nyní nacházíme ? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora tepla je zavedena až od roku 2013 a to pouze okrajově V roce 2011 jsme ve výrobě elektřiny dosáhli podílu 10,28 % na konečné hrubé spotřebě elektřiny Výše vícenákladů na podporu POZE v roce 2012 dosáhla 38,4 mld. Pro rok 2013 očekáváme vícenáklady až 44,4 mld. Kč. Korekční faktory za rok 2011 a část rozloženého korekčního faktoru z roku 2010 je ve výši 4,47 mld. Kč. Výše státní dotace na krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z POZE je ve výši 9,6 mld.Kč. Složka ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou výroby elektřiny z POZE je ve výši 619 Kč/MWh

6 Vývoj ceny elektřiny – složka nákladů určená na podporu výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ
Předpoklady: Modrá křivka: Rozdělení KF za roky i-2 do dvou let pro stanovení cen na roky 2012 – 2014. Uplatnění dotace ze státního rozpočtu ve výši 11,7 mld.Kč Červená křivka: Promítnutí celého KF za roky i-2. Bez uplatnění státní dotace ve výši 11,7 mld. Kč. Zelená křivka: Rozdělení KF za roky i-2 do dvou let pro stanovení cen na roky 2012 – Bez uplatnění státní dotace ve výši 11,7 mld. Kč.

7 Podíly výroby a výše příspěvku za 2011
Předpoklady: Modrá křivka: Rozdělení KF za roky i-2 do dvou let pro stanovení cen na roky 2012 – 2014. Uplatnění dotace ze státního rozpočtu ve výši 11,7 mld.Kč Červená křivka: Promítnutí celého KF za roky i-2. Bez uplatnění státní dotace ve výši 11,7 mld. Kč. Zelená křivka: Rozdělení KF za roky i-2 do dvou let pro stanovení cen na roky 2012 – Bez uplatnění státní dotace ve výši 11,7 mld. Kč.

8 Předpokládaný podíl výroby a nákladů z podporovaných zdrojů 2013
Podpora Výroba Podpora 64 % z celkových vícenákladů X Výroba ve FVE však jen 12 % ze všech ekologických zdrojů 8

9 NAP –Národní akční plán

10 Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny
Rozdělení spotřeby energie v ČR

11 Vývoj výroby elektřiny z OZE a její podíl na hrubé domácí spotřebě

12 12

13 Nová legislativa k zákonu č. 165/2012 v pravomoci ERÚ

14 Vyhlášky ERÚ k zákonu č.165/2012 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry a doba životnosti OZE Vyhláška o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu Vyhláška o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o pravidlech trhu s plynem Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen

15 Nové podmínky pro stanovení podpory výkupními cenami dle zákona č
Nové podmínky pro stanovení podpory výkupními cenami dle zákona č.165/2012 Sb. „prostá“ doba návratnosti investice, nemožnost zvýšit o více než 15 %, maximální výše podpory 4.500,- Kč/MWh, povinnost nevypsání podpory při překročení hodnot výroby oproti plánu v NAP.

16 Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech, hlavní změny
Rozdělení kategorií pro BPS Do 550 kW včetně Nad 550 kWh Rozdělení kategorií FVE Do 5kW včetně Od 5kW do 30kW včetně Rozdělení parametrů Od do Od do

17 Kontrola na NAP Úřad nevypíše výkupní cenu ani ZB (pro daný druh OZE) pro následující rok v případě že: Pro daný druh OZE je v NAP pro následující rok uvedena nulová výroba (§4 odst.3) Pro daný druh OZE byla splněna podmínka §4 odst.8 (výroba roku 2010 překročila plán NAP pro 2012)

18 KVET

19 KVET - výchozí situace KVET - přístup k řešení
Nezohledňuje účinnost zdrojů a jejich šetrnost k životnímu prostředí Podpora u zdrojů nad 5MW je stejná pro nové účinné zdroje i pro staré neefektivní zdroje KVET - přístup k řešení Zřízen projektový tým z interních a externích pracovníků Hlavní myšlenka je podpora zdrojů, které jsou šetrné k životnímu prostředí, mají velkou úsporu primární energie a jsou přínosem pro přenosovou soustavu. Na základě těchto předpokladů je prioritou stimulace výstavby malých, vysoce účinných zdrojů (vznik kategorie do 200kWe), které navíc jako vedlejší produkt výrazně přispívají ke zlepšení skutečných ekologických parametrů – např. snížení imisní zátěže a u velkých zdrojů je podpora mířena ke zdrojům s vysokou úsporou primární energie (ÚPE) a tím pádem šetrností k životnímu prostředí.

20 KVET - přínosy Soulad s Českou a Evropskou legislativou
Soulad se Státní energetickou koncepcí Podpora malých decentrálních zdrojů – vznik nové kategorie do 200kW Podpora velkých vysoce efektivních zdrojů, nová hranice nad 5MW s ÚPE nad 15% Podporujeme zdroje, které jsou vysoce efektivní a jsou šetrné k životnímu prostředí. Dalším krokem bude zpřísňování parametrů účinnosti, zohledňování ztrát v distribučních a přenosových soustavách a dalších parametrů. Snahou je mít v České republice kvalitní zdroje, které jsou na vysoké technologické úrovni a jsou šetrné k životnímu prostředí

21 Nový systém podpory KVET
Rozdělení kategorií do 5 MW Doba provozu 3000 hod/rok Doba provozu 4400 hod/rok Doba provozu 8400 hod/rok Nad 5 MW ÚPE 10% - 15% ÚPE > 15 % Nový zvláštní příplatek k ZB pro Zdroje spoluspalující biomasu Nové výrobny nebo zdroje spalující biomasu v procesu o uvedené do provozu od Bioplynové stanice uvedené do provozu od

22 Shrnutí ERÚ je připraven chránit práva spotřebitelů ČR
ERÚ bude podporovat POZE v rámci ekonomicky únosných možností V případě národních zájmů bude ERÚ podporovat rychlost implementace evropské legislativy ERÚ bude podporovat moderní technologie, které mají vysokou účinnost a malou zátěž na životní prostředí ERÚ bude apelovat na zvýšení kontrolní činnosti ERÚ bude hájit zájmy ČR na mezinárodním poli

23 Ing. René Neděla poradce předsedkyně Rene.nedela@eru.cz www.eru.cz
Děkuji za pozornost Ing. René Neděla poradce předsedkyně


Stáhnout ppt "Ing. René Neděla poradce předsedkyně Energetický regulační úřad"

Podobné prezentace


Reklamy Google