Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktualizace státní energetické koncepce a její dopady na MS kraj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktualizace státní energetické koncepce a její dopady na MS kraj"— Transkript prezentace:

1 Aktualizace státní energetické koncepce a její dopady na MS kraj
Ing. Jana Dronská tajemnice vládního zmocněnce pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

2 Aktualizace státní energetické koncepce
vychází ze: strategického rámce udržitelného rozvoje schváleného vládou ČR v roce 2010 východisek pro Koncepci energetické a surovinové bezpečnosti schválené vládou v roce 2011 Materiál projednán Radou vlády na dvou zasedáních v roce 2012 Byla ověřena vzájemná provázanost s dokumentem Surovinová politika ČR a s Akčním plánem pro biomasu SEK je koordinována s Dopravní sektorovou strategií

3 Aktualizace státní energetické koncepce
Nyní ve finální fázi procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (tzv. SEA) a probíhají mezistátní konzultace s okolními státy. Do návrhu koncepce MPO zapracovává průběžně jak doporučení zpracovatele hodnotící zprávy SEA, tak připomínky a doporučení od ostatních subjektů v procesu i z mezistátních konzultací. Cely proces SEA bude zakončen vydáním a uveřejněním stanoviska Ministerstvem životního prostředí. Na jeho základě neprodleně ministerstvo průmyslu dopracuje návrh aktualizace SEK. Zároveň MPO připravuje podrobnou ekonomickou analýzu dopadů návrhu aktualizace Státní energetické koncepce na hospodářství ČR. Předpokládaný termín pro předložení aktualizované Státní energetické koncepce vládě ke schválení - v polovině roku 2014.

4 ASEK - Analýza ekonomických dopadů
Hlavní zjištění analýzy: růst cen všech fundamentů (ropa, plyn, uran, uhlí) pro výrobu elektrické energie zvýšení celkových palivových nákladů na jednotku vyrobené energie řádově o 35 % do roku 2040 vůči roku 2013 růst celkových palivových nákladů na výrobu elektřiny, hlavně od roku 2024 nárůst palivových nákladů v rámci velkých zdrojů na jednotku dodaného tepla o 37 % do roku 2040 vysoké stáří výrobní základny i infrastruktury a s tím spojená nutnost investovat do rekonstrukce a výstavby nových zdrojů růst výdajů domácností na paliva a provoz spotřebičů, přičemž jejich relativní stagnace v poměru k jiným výdajům domácností na úrovni 10 až 12 %

5 ASEK - analýza dopadů na energetickou bezpečnost a udržitelnost zásobování státu
Ukazatel dovozní závislosti současná hodnota pro českou energetiku, včetně jaderného paliva, dosahuje úrovně těsně nad 50 % a patří tak k nejnižším v celé EU. Cílem ASEK je dlouhodobé udržení výše dovozní energetické závislosti ČR nepřesahující 65 % do roku 2030 a 70 % do roku 2040. Ukazatel závislosti na fosilních palivech v současnosti již postupně klesá, v roce 2040 by měl dosahovat jen 55 %, hlavně díky nahrazení podstatné části těchto paliv obnovitelnými a jadernými zdroji. Ukazatel podílu obnovitelných zdrojů aktuálně se pohybuje těsně nad hranicí 10 %, cílové hodnoty na úrovni 17 % v roce 2030 a 20 % v roce 2040.

6 ASEK - analýza dopadů na energetickou bezpečnost a udržitelnost zásobování státu
Diverzifikace Do roku 2040 pokles zásob uhelných derivátů a ropných produktů v souvislosti s jejich klesající spotřebou a zvýšení zásob zemního plynu, neintermitentních obnovitelných zdrojů a především jaderných zdrojů. Dopad na domácnosti Růst výdajů na paliva a provoz spotřebičů, v poměru k celkovým výdajům domácností stagnace mezi 10 až 12 %. Dopad na konkurenceschopnost Snižování energetické náročnosti hrubého domácího produktu ČR, která by měla ze současné úrovně 0,5 GJ/tis. Kč poklesnout do roku 2040 na hodnotu 0,26 GJ/tis. Kč.

7 ASEK - analýza dopadů na energetickou bezpečnost a udržitelnost zásobování státu
Priority zajistit dostatečné a spolehlivé dodávky energie minimalizovat negativní důsledky dosavadního prosazování klimaticko-energetické politiky zajistit dostupnost a ceny domácích primárních zdrojů energie zajistit přebytek produkce elektřiny, dostatek výrobních kapacit a jejich vhodný mix

8 Aktualizace státní energetické koncepce
Podpora výzkumu a vývoje v energetice hlubší a ucelenější zapojení české výzkumné a akademické obce do aktuálně zpřesňovaných mezinárodních výzkumných energetických programů jak v rámci Evropské energetické výzkumné aliance, tak i v rámci vybraných bilaterálních výzkumných programů směrodatný cíl Strategie Evropa navýšení investic do výzkumu a vývoje na úroveň 3 % HDP. Vláda ČR se při stanovení svého národního cíle zavázala, že přijme taková opatření, aby veřejné výdaje na výzkum, vývoj a inovace v ČR dosáhly v roce 2020 úrovně 1 % HDP a současně došlo k navýšení podílu soukromého sektoru na financování výzkumu, vývoje a inovací

9 ASEK a Moravskoslezský kraj
Konkurenceschopnost zdejších průmyslových firem ohrožena poplatkem na OZE Současná úroveň hrubé přidané hodnoty na zaměstnance v MSK je 47 % průměru této hodnoty v Evropské unii a 86 % průměru této hodnoty v ČR


Stáhnout ppt "Aktualizace státní energetické koncepce a její dopady na MS kraj"

Podobné prezentace


Reklamy Google