Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Energeticky nezávislý kraj náměstek hejtmana.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Energeticky nezávislý kraj náměstek hejtmana."— Transkript prezentace:

1 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Energeticky nezávislý kraj náměstek hejtmana Daniel Havlík Datum: 15.4.2014

2 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Úloha kraje v energetice Opatření mimo majetek kraje (4) Nepřímo přes integrovaná povolení, stanovení podmínek vycházející z energetických auditů Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce Krajská energetická agentura Moravskoslezský energetický klastr Opatření v objektech majetku kraje (3) zdravotnická, sociální, školská zařízení, správa silnic, budova KU apod. Dotační programy (2) podpora přípravy projektových dokumentací a energ. auditů dotační program na výměnu kotlů

3 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Územní energetická koncepce MSK –Rada kraje vzala na vědomí dne 20.5.2004 –V návrhu na rok 2015 je uvažováno o kompletní aktualizaci ÚEK v návaznosti na aktualizovanou SEK –Hlavní význam současné Územní energetické koncepce spatřujeme v : Energetické analýze a bilanci územního celku Stanovení regulativ zásobování energií pro územní jednotky pro územní plánování –Výstupy na internetových stránkách kraje: http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/koncepce/uzemni- energeticka-koncepce-moravskoslezskeho-kraje-12/ Koncepční strategie (1)

4 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Návrh nové Územní energetické koncepce –Jedním z hlavních cílů je aktualizovat regulativy zásobování energií pro územní jednotky, které budou závazné pro územní plánování –Dalším významným cílem je zaměřit se na oblasti, které kraj může ovlivnit přímo (majetek kraje, občanský sektor skrz dotační programy), ale i na takové oblasti, které ovlivní zprostředkovaně (průmyslové zdroje – revize energetických auditů v rámci změn integrovaných povolení) –Všechny aktivity by měly směřovat k maximální podpoře realizace úspor energií ve výrobních, distribučních a spotřebitelských systémech při zachování nebo zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti Koncepční strategie (1)

5 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Koncepční strategie (1) Krajská energetická agentura http://www.keamsk.cz/ –Založení agentury : 4.6.2008, dotace z programu Inteligentní energie – Evropa (Intelligent energy - Europe) –Koncepční strategie regionu, poradenská činnost, technická pomoc s realizací konkrétních projektů pro kraje a obce

6 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Koncepční strategie (1) Moravskoslezský energetický klastr http://www.energetickynezavislykraj.cz/ –Podpora projektu Energeticky nezávislý kraj jehož cílem je v prvé fázi zmapovat zdroje výroby energií, stávající a budoucí energetickou potřebu a navrhnout novou energetickou koncepci s ohledem na budoucí rozvoj Moravskoslezského kraje

7 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Dotační programy (2) Poskytnutí investičních dotací od roku 2003 do 2007 (od roku 2007 OPŽP) na vypracování projektové dokumentace, energetických auditů nebo dokumentací EIA pro realizaci projektů, které jsou uplatňovány pro získávání podpor z Evropské unie a z národních zdrojů s cílem zvýšení absorpční kapacity Moravskoslezského kraje.

8 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu výměna starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním paliva za nový nízkoemisní plně automatický kotel na tuhá paliva, zplyňovací kotle na tuhá paliva s akumulační nádobou a plynové kotle na zemní plyn Dotační programy (2)

9 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu - Od 1.2.2012 kotlíková dotace začala (možnost výměny starého kotle na tuhá paliva za nízkoemisní automatický kotel) a průběžně pokračuje do současnosti - 1. výzva byla vyhlášena 1.2.2012 a ukončena 1.2.2012, - 2. výzva byla vyhlášena 16.6.2012 a ukončena 31.10.2012 - 3. výzva byla vyhlášena 1.11.2012 a ukončena 29.4.2013 - Od 1.7.2013 rozšířena na zplyňovací kotle na tuhá paliva s akumulační nádobou a plynové kotle na zemní plyn - 1. národní výzva resp. 4 výzva pro MSK byla vyhlášena 1.7.2013 a ukončena 23.10.2013, - 4. národní výzva resp. 5 výzva pro MSK byla vyhlášena 2.1.2014 a ukončena 24.2.2014 (pozn. 2. společná výzva MŽP a Ústeckého kraje, 3. společná výzva MŽP a Středočeského kraje) Dotační programy (2)

10 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Pomocí tzv. „Kotlíkové dotace“ bude celkem podle současných výzev vyměněno cca 4,5 tis. starých kotlů = snížení emise prachu o cca 450 tun Dotační programy (2)

11 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Energetický management budov v majetku MSK –realizace energeticky úsporných projektů pomocí EPC (zateplování budov, instalace efektivních zdrojů výroby energie, apod.) –společný nákup elektřiny a zemního plynu –naší ambicí je připravit v dalším období systém o spotřebách energií v jednotlivých budovách v majetku kraje a nastavení optimálního energetického řešení s cílem zajistit úspory energií pro každou jednotlivou budovu zvlášť Objekty v majetku MSK (3)

12 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Integrovaná povolení (4) K regulaci energetického hospodaření podniků přistupuje krajský úřad zprostředkovaně přes energetické audity v rámci integrovaného procesu (integrované povolení). Příkladem je využití druhotného zdroje energie (koksárenský plyn), jehož přebytky byly především v létě u dvou koksoven spalovány na fléře bez dalšího energetického využití. Tato situace se řešila v rámci integrovaného povolení a výsledkem je využité těchto přebytků na technologické chlazení provozu a efektivního využití dané energie.

13 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Hlavní cíle MSK na poli energetické politiky Dodržovat regulativy zásobování energií územních jednotek dle Územní energetické koncepce MSK. V oblasti OZE především podpora využívání biomasy jako náhrady za stávající tuhá fosilní paliva. Maximální podpora realizace úspor ve výrobních, distribučních a spotřebitelských systémech.

14 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Energeticky nezávislý kraj náměstek hejtmana."

Podobné prezentace


Reklamy Google