Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co je nového v evropských fondech Datum: Místo: 22.11.2014 Ostrava David Sventek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co je nového v evropských fondech Datum: Místo: 22.11.2014 Ostrava David Sventek."— Transkript prezentace:

1 Co je nového v evropských fondech Datum: Místo: 22.11.2014 Ostrava David Sventek

2 Témata Jak se daří ROP Moravskoslezsko Jessica EU 2020 Nový Regionální strategický referenční rámec

3 ROP Moravskoslezsko K dispozici cca 20 mld. Kč na roky 2007 až 2013 Rozděleno na projekty cca 8 mld. Kč, z toho vyplaceno realizovaným projektům cca 2,5 mld. Kč Ve výzvách do první poloviny 2011 je cca 6,3 mld. Kč

4 ROP Moravskoslezsko dobře investuje Měření socio- ekonomické výkonnosti

5 JESSICA - začínáme s 20M EUR 8.2.2010 byl založen Holdingový fond s kapitálem 20M EUR. Správcem fondu je Evropská investiční banka, která má za cíl investovat tyto prostředky do fondu/ů rozvoje měst (UDF). Tyto fondy budou dále investovat prostředky do projektů regenerace BF či městského rozvoje.

6 JESSICA - začínáme s 20M EUR JESSICA představuje alternativní formu návratného financování ze strukturálních fondů formou půjček, záruk nebo investic do základního jmění

7 EU 2020 Strategie pro růst a zaměstnanost EU 2020 Hlavní hospodářská strategie EU Výhledem je rok 2020 Zaměřena na „inteligentní, udržitelný a začleňující růst “ Nahradí aktuální lisabonskou strategii (2000-2010)

8 EU 2020 – pět hlavních cílů – Cíl 1. Návrh EK Zvýšení míry zaměstnanosti populace ve věku 20-64 let minimálně na 75%. Pozice ČR Souhlas. Zvyšování míry zaměstnanosti je jedním z klíčových faktorů budoucího růstu zejména s ohledem na demografický vývoj ve většině členských států. Aktuální stav v ČR V roce 2008 72,4%, v roce 2009 70,9%.

9 EU 2020 – pět hlavních cílů – Cíl 2. Návrh EK Investice do oblasti výzkumu a vývoje na úrovni 3% HDP. Pozice ČR Souhlas. Investice v této oblasti jsou jedním z klíčových faktorů pro zvyšování konkurenceschopnosti ekonomik členských států EU. ČR nicméně požaduje zajistit v této souvislosti rovněž efektivitu využití. Aktuální stav v ČR V roce 2009 1,54%.

10 EU 2020 – pět hlavních cílů – Cíl 3. Návrh EK Energetický cíl 20-20-20 - 20% snížení energetické náročnosti ekonomiky - 20% podíl energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě -20% redukce emisí CO 2 (oproti r. 1990). -Pozice ČR Souhlas. (Jedná se o legislativně schválené závazky.) Aktuální stav v ČR Redukce skleníkových plynů v ČR v roce 2008 činila 23,7 %. Podíl OZE na konečné spotřebě elektřiny v roce 2008 činil 5,2%, pro rok 2009 se odhaduje 6,8%.

11 EU 2020 – pět hlavních cílů – Cíl 4. Návrh EK Zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 30-34 na 40% (nyní 31%). Snížení počtu žáků předčasně opouštějících vzdělávací systém na méně než 10% (nyní 15%). Pozice ČR Souhlas s tím, že ČR klade důraz na udržení a posílení kvality vysokoškolského vzdělávaní, zlepšení podmínek pro terciární vzdělávání osob již zaměstnaných a rovněž na prosazování principu celoživotního učen. Aktuální stav v ČR V roce 2009 předčasně opustilo vzdělávací systém 6% žáků.

12 EU 2020 – pět hlavních cílů – Cíl 5. Návrh EK Snížení počtu obyvatel žijících pod hranicí chudoby o 25%, tedy o 20 miliónů lidí. Pozice ČR ČR nesouhlasí s návrhem EK. Chudoba může být redukována především v důsledku úspěchu EU v globální soutěži a automaticky jí snížíme tím, že budeme úspěšní v naplňování ostatních cílů strategie. Aktuální stav v ČR V ČR v současnosti pod hranicí chudoby žije 8-9 % obyvatel. ČR je tak členským státem s nejnižším počtem osob, žijících pod hranicí chudoby v celé EU.

13 EU 2020 – sedm stěžejních iniciativ „Inovační Unie“ „Mládež v pohybu“ „Digitální program pro Evropu“ „Evropa méně náročná na zdroje“ „Průmyslová politika pro věk globalizace“ „Program pro nové dovednosti a pracovní místa“ „Evropská platforma pro boj proti chudobě“

14 Nový Regionální strategický referenční rámec Příprava regionu na vyjednávání evropských prostředků na období 2014 až 2020 Cílem je dohodnout se v regionu na prioritách, které budou vyjednávání s Evropskou komisí a následně i vládou při získání evropské pomoci na další období.

15 Nový Regionální strategický referenční rámec Rok 2010 – přípravná a analytická fáze Rok 2011 – zapojení všech relevantních stakeholders – hledání dohody o prioritách napříč regionem

16 Děkuji za pozornost David Sventek JESSICA


Stáhnout ppt "Co je nového v evropských fondech Datum: Místo: 22.11.2014 Ostrava David Sventek."

Podobné prezentace


Reklamy Google