Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava nové dopravní politiky ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava nové dopravní politiky ČR"— Transkript prezentace:

1 Příprava nové dopravní politiky ČR
Mgr. Jan Bezděkovský Odbor Strategie Ministerstvo dopravy

2 Základní struktura dokumentu a časový harmonogram jeho přípravy
Analytická část (do konce roku 2011) Návrhová část (do poloviny roku 2012) Implementační část (do konce roku 2012) SEA (k části 2 a 3 dokumentu) Termín pro předložení materiálu do vlády:

3 Hodnocení Dopravní politiky ČR pro léta 2005 – 2013
Analytická část Hodnocení Dopravní politiky ČR pro léta 2005 – 2013 Doprava jako podmínka konkurenceschopnosti ČR Doprava jako podmínka pro konkurenceschopnost regionů Strategický rámec udržitelného rozvoje Evropská dopravní politika 3

4 Střednědobá a dlouhodobá vize Východiska Cíle Dopravní politiky
Návrhová část Střednědobá a dlouhodobá vize Východiska Cíle Dopravní politiky Struktura priorit Uživatelé Provoz Zdroje pro dopravu Dopravní infrastruktura Snižování dopadu na zdraví a životní prostředí Sociální otázky, zaměstnanost, vzdělávání a kvalifikace Subsidiarita, odpovědnost jednotlivých úrovní 4

5 Implementační část Nástroje finanční Nástroje legislativní
Nástroje inovační Nástroje na minimalizaci dopadů do životního prostředí Public relations, projednávání opatření s odbornou a laickou veřejností a samosprávou, odstraňování bariér Struktura návazných strategických dokumentů pro oblast dopravní infrastruktury a její financování pro oblast dopravní obslužnosti pro oblast bezpečnosti pro oblast telematiky a moderních technologií pro oblast nákladní dopravy a logistiky pro oblast zpoplatnění provozu a internalizaci externalit Pro oblast letecké dopravy pro oblast cyklistické dopravy pro oblast kosmických technologií Monitoring a návrh indikátorů pro sledování účinnosti opatření Kompetence a odpovědnost jednotlivých subjektů Analýza proveditelnosti a riziková analýza 5

6 Evropská dopravní politika a politika TEN-T – důležitá východiska budoucí dopravní politiky ČR
Bílá kniha: „Cesta k jednotnému evropskému dopravnímu prostoru – ke konkurenceschop-nému a efektivnímu dopravnímu systému ambiciózní dokument (zejména v oblasti životního prostředí – snížení emisí CO2 do roku 2050 o 60%) deset dlouhodobých cílů (např. převod 50% dopravy nad 300 km na železnici nebo dosažení 40% používání nízkouhlíkových paliv v letectví) Revize politiky TEN-T hlavní síť – priorita EU (dokončit do konce 2030) globální síť (dokončit do 2050) parametry sítě TEN-T (zejména u hlavní sítě pro nákladní železniční dopravy náročné požadavky – nad rámec TSI) Budoucí financování politiky TEN-T Nástroj pro propojení Evropy (CEF) „Kohezní“ CEF Kohezní fond Fond ERDF 6

7 Internalizace externích nákladů – důležité téma nové dopravní politiky ?
Důležité „evropské“ téma (viz Bílá kniha) Důsledná aplikace principu „uživatel/ znečišťovatel platí“ - nejběžnější externí náklady = 2,6 % HDP Inovativní zdroj financování Nástroj ke snižování negativních dopadů životního prostředí/zrovnoprávnění podmínek pro podnikání mezi jednotlivými druhy dopravy Novela směrnice Euroviněta (možnost zpoplatnit hluk a znečištění ovzduší) Zpoplatnění hluku na železnici V budoucnosti další harmonizace na úrovni EU 7

8 Děkuji za pozornost Ministerstvo dopravy


Stáhnout ppt "Příprava nové dopravní politiky ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google