Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teplárenství a liberalizovaný trh s energiemi. České teplárenství Vývoj, současnost, perspektiva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teplárenství a liberalizovaný trh s energiemi. České teplárenství Vývoj, současnost, perspektiva."— Transkript prezentace:

1 Teplárenství a liberalizovaný trh s energiemi

2

3 České teplárenství Vývoj, současnost, perspektiva

4

5 Nové dokumenty EU ZELENÁ KNIHA – evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii SMĚRNICE 2006/32 ES – o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS

6 Nová energetická situace v Evropě Potřeba investovat vzhledem k očekávané poptávce po energii a stárnoucí infrastruktuře Rostoucí závislost na dovozech Koncentrace zásob primárních paliv Rostoucí poptávka po energii Rostoucí ceny ropy a zemního plynu Nerozvinuté vnitřní trhy s energií Oteplování klimatu

7

8 Evropská strategie pro udržitelnou,konkurenceschopnou a bezpečnou energii – ZELENÁ KNIHA Cíle : Udržitelnost- obnovitelné a alternativní zdroje, snížení poptávky po energii, zastavení změn klimatu Konkurenceschopnost – přínosy otevření trhu s energií, zmírnění dopadu zvyšování cen energie, rozvoj technologií Zabezpečení dodávek – snížení závislosti na dovozu, podpora investic,řešení nouzových situací, podmínky přístupu ke zdrojům, přístup k energii pro všechny

9 Oblasti problémů Konkurenceschopnost a vnitřní trh s energií Diverzifikace skladby zdrojů energií Solidarita Udržitelný rozvoj Inovace a technologie Vnější politika

10

11 Dopady do teplárenství Aplikace této strategie do oblasti teplárenství je možná pouze nepřímá,vzhledem k místnímu maximálně regionálnímu charakteru teplárenství a neexistenci teplárenské směrnice v EU. Směrnice o KVET (2004/8 je jediná, ale jen pro specifickou oblast kombinované výroby

12

13 Návrhy řešení Dotvoření vnitřního trhu EU Zajištění spolehlivosti dodávek a solidarita mezi členskými státy Diskuse o struktuře zdrojů energie Vyrovnání s problematikou změn klimatu Strategický plán pro energetické technologie Společná vnější energetická politika

14 Směrnice 2006/32/ES o energetické účinnosti a energetických službách Směrnice se zabývá zvýšením energetické účinnosti pro lepší zabezpečení dodávek, snížením spotřeby primární energie ke snížení emisí skleníkových plynů, využitím potenciálu efektivních úspor a účinnějších technologií ke snížení závislosti na dovozu energie a zlepšení konkurenceschopnosti a podporou nabídky energetických služeb

15 Směrnice 2006/32/ES účel Stanoví orientační cíle,mechanismy a rámce odstranění překážek a nedostatků zabraňujících účinnému konečnému použití Vytváří podmínky pro rozvoj a podporu trhu energetických služeb ke zvýšení energetické účinnosti

16 Směrnice Rozumí „energetickou službou“fyzický prospěch, užitek nebo dobro získané kombinací energie s energeticky účinnými technologiemi nebo činnostmi, které mohou zahrnovat provozní činnost,údržbu a kontrolu nezbytnou pro dodání služby, na základě smlouvy a u níž bylo prokázáno, že za normálních okolností vede k ověřitelnému a měřitelnému či odhadnutelnému zvýšení energetické účinnosti nebo k úsporám primární energie.

17 Cíl směrnice Obecným cílem je dosáhnout v devátém roce uplatňování této směrnice 9% úsporu energie díky energetickým službám a dalším opatřením ke zvýšení energetické účinnosti

18 Oblast působnosti Poskytovatelé opatření ke zvýšení energetické účinnosti,distributoři a maloobchodní prodejci Koneční zákazníci Ozbrojené síly podmíněně

19 Směrnice Dále obsahuje řadu povinností v oblasti výkaznictví, finančních nástrojů a mechanismů financování, dostupnosti energetických auditů, měření spotřeby energie a vyúčtování plateb za energie. V přílohách metodiky výpočtu úspor, tabulky hodnot pro výpočty, příklady opatření, měření a ověřování úspor atd.

20 Energetická legislativa dopady V národní legislativě týkající se teplárenství ať již v energetickém zákoně, zákoně o hospodaření i zákoně o obnovitelných zdrojích bude nutné: Opravit a upřesnit stávající nejasnosti a nepřesnosti Na základě změn evropské legislativy přiměřeně aplikovat ustanovení nových dokumentů i ve vazbách na oblasti elektroenergetiky a teplárenství. Nové významné náměty na změnu národní legislativy v oblasti teplárenství se zatím v ČR neobjevily, lze tedy očekávat pouze výše uvedená doplnění teplárenské části zákona

21 Děkuji za pozornost Ing.Tomáš Chvátal MPO


Stáhnout ppt "Teplárenství a liberalizovaný trh s energiemi. České teplárenství Vývoj, současnost, perspektiva."

Podobné prezentace


Reklamy Google