Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sustainable Construction and RES in the Czech Republic Irena Plocková Ministry of Industry and Trade CR, Na Františku 32, Praha, CR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sustainable Construction and RES in the Czech Republic Irena Plocková Ministry of Industry and Trade CR, Na Františku 32, Praha, CR."— Transkript prezentace:

1 Sustainable Construction and RES in the Czech Republic Irena Plocková Ministry of Industry and Trade CR, Na Františku 32, Praha, CR

2 DG Enterprise EC – Agenda pro udržitelné stavění - používání environmentálně vhodných stavebních materiálů - snížení energetické náročnosti budov - nakládání se stavebními materiály a jejich odpadem - celoživotní cyklus hodnocení staveb.

3 Snižování energetické náročnosti budov- indikátor udržitelného stavění Legislativní rámec: Státní energetická koncepce Národní program změny klimatu Národní strategie udržitelného rozvoje

4 Státní energetická koncepce - státní odpovědnosti za vytváření podmínek pro spolehlivé a dlouhodobě bezpečné dodávky energie za přijatelné ceny a za vytváření podmínek pro její efektivní využití, které nebudou ohrožovat životní prostředí a budou v souladu se zásadami udržitelného rozvoje

5 Národní program změny klimatu snížit energetickou náročnost v oblasti výroby, distribuce a konečné spotřeby energie na úroveň 60 % až 70 % současné spotřeby primárních energetických zdrojů v roce 2030

6 U malospotřebitelů to znamená: - zvýšení informovanosti veřejnosti o energeticky účinných koncových spotřebičích, tedy i budovách a jejich technických zařízení jako koncových spotřebičích,

7 V legislativě: - podporu dalšího rozvoje energetických auditů, energetické certifikace budov, zavedení pravidelné kontroly účinnosti malých a středních zdrojů vytápění,

8 V praxi Zkvalitněním tepelných izolací budov, zvýšením účinnosti osvětlovacích a ventilačních systémů, zlepšením územního plánování a budováním infrastruktur.

9 - podporu udržitelného stavění s nízkým energetickým standardem a zvyšování standardů účinnosti v průmyslových procesech, tedy i stavební výroby;

10 Národní strategie udržitelného rozvoje upřednostňování rekonstrukce a modernizace stávajícího fondu budov před novou výstavbou; rozvoj již používaných stavebních lokalit místo záboru nových ploch; ekonomická přijatelnost a výrazné snížení zátěže životního prostředí;

11 snižování spotřeby primární energie se dosahuje kvalitnější tepelnou ochranou budov, vyšší účinností jejich technických zařízení ale i vyšším využíváním obnovitelných nebo druhotných energetických zdrojů.

12 Národní program - § 5,406/2000 maximalizace úspor tepla v budovách - cíl s vysokou prioritou podpora výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie - priorita nezávislosti, bezpečnosti i udržitelného rozvoje

13 Spotřeby energie v jednotlivých sektorech v terciálním sektoru 33 %. ve výrobním 42 % spotřeby energie. Konečná spotřeba energie v terciálním sektoru má stále ještě tradiční skladbu spotřeby s 33 % zemního plynu, 21 % pevného paliva, 19 % elektřiny, 21 % centrálně připravovaného tepla a jen 5 % bioenergie.

14 Potenciál úspor výše potenciálu úspor bylo provedeno z hlediska celkového technického potenciálu a v návaznosti na ekonomické podmínky: -technický 47,5 %, 494 PJ, 2 750 mld CZK -ekonomický 32 %, 329 PJ, 792 mld -tržní 11 %, 115 PJ, 37,5 mld

15 Potenciál energie z obnovitelných zdrojů - v elektřině cca 2300 GWh, - v teple 25 PJ, - celkem tedy 33 PJ. Cíl do r. 2010: - 6,5 % z PEZ v ČR, 255 470 mil.CZK, - 3,66 % ekonomicky, 64 010 mil. CZK.

16 Směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov „ podpora udržitelného stavění jako součásti udržitelného rozvoje společnosti zvýšením kvality staveb a jejich technických zařízení při současném snižování nároků na zajištění dodávek energie a zlepšování životních podmínek obyvatel vyšší pohodou vnitřního prostředí a snižováním zátěže životního prostředí “


Stáhnout ppt "Sustainable Construction and RES in the Czech Republic Irena Plocková Ministry of Industry and Trade CR, Na Františku 32, Praha, CR."

Podobné prezentace


Reklamy Google