Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1  Ministry of Industry and Trade 2007 EU a její vliv na Evropskou energetiku i na energetiku ČR Státní energetická koncepce Ing. Zbyšek Sochor ŘS energetiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1  Ministry of Industry and Trade 2007 EU a její vliv na Evropskou energetiku i na energetiku ČR Státní energetická koncepce Ing. Zbyšek Sochor ŘS energetiky."— Transkript prezentace:

1 1  Ministry of Industry and Trade 2007 EU a její vliv na Evropskou energetiku i na energetiku ČR Státní energetická koncepce Ing. Zbyšek Sochor ŘS energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu XVII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ, 16.1.2007

2 2  Ministry of Industry and Trade 2007 Evropská energetická politika  Evropská energetická politika patří mezi sdílené politiky.  Tři pilíře - bezpečnost zásobování - konkurenceschopnost - udržitelnost  Klíčová pravomoc - volba energetického mixu a energetických zdrojů - zůstává v rukou jednotlivých států.

3 3  Ministry of Industry and Trade 2007 Jednotný evropský trh s elektřinou  Při vytváření celoevropského trhu se postupuje zdola, paralelně na všech úrovních – národní, regionální a evropské.  2005 až 2007 dojde k liberalizaci trhů národních.  2005 až 2009 dojde k liberalizaci trhů regionálních.  2005 až 2010 dojde ke koordinaci regionálních trhů.  2007 až 2012 k evropské integraci trhu s elektřinou.

4 4  Ministry of Industry and Trade 2007 Regionální trhy s elektřinou  I přes mnoho překážek se tvoří regionální trhy.  Je žádoucí rozvíjet systém přeshraničních operátorů a vytvořit systémová pravidla pro rozvoj mezinárodního trhu s elektřinou (ten je dnes většinou nekoordinovaný).  Snaha o vytvoření regionálních trhů – SOS směrnice 2005/89/ES – bude implementována do Energetického zákona – termín – únor 2008.

5 5  Ministry of Industry and Trade 2007 Regionální trhy s elektřinou CENTRAL WEST NORTHERN UK & IRELAND SOUTH WEST CENTRAL SOUTH CENTRAL EAST BALTIC

6 6  Ministry of Industry and Trade 2007 Vývoj cen elektřiny v EU Cena elektřiny pro domácnosti (bez daně) Zdroj: Eurostat

7 7  Ministry of Industry and Trade 2007 Vývoj cen elektřiny v EU Cena elektřiny pro průmysl (bez daně) Zdroj: Eurostat

8 8  Ministry of Industry and Trade 2007 Energetická politika EU  Zásadní změnou, se kterou přijde Komise, bude úkol snížit emise CO 2 – do roku 2020 (pravděpodobně o 20 %) – do roku 2050 (pravděpodobně o 50 %).  Důvodem je obava z nezvratných klimatických změn.  V souvislosti s tím se do popředí dostávají témata úspory energie a energetická účinnost.

9 9  Ministry of Industry and Trade 2007  Zásadně se mění pohled na JADERNOU energetiku.  Stejně tak se mění pohled na výrobu elektřiny z uhlí.  Bezpečnější typy reaktorů a „technologie čistého uhlí“ umožní Evropě dosažení všech tří cílů najednou  zabezpečit dodávky  snížit emise CO 2  nezvyšovat dále energetickou závislost Evropy Energetická politika EU

10 10  Ministry of Industry and Trade 2007  Konkretizuje státní priority a stanovuje cíle, jichž chce stát dosáhnout.  Definuje základní priority energetického hospodářství ČR.  Respektuje hlediska energetická, ekologická, ekonomická a sociální.  Naplňování priorit hodnotí MPO v tříletých intervalech. Státní energetická koncepce (SEK)

11 11  Ministry of Industry and Trade 2007 SEK - vize MAXIMÁLNÍ  UDRŽITELNÝ ROZVOJ Ochrana životního prostředí Ekonomický a sociální rozvoj  BEZPEČNOST Bezpečnost zdrojů energie včetně jaderné bezpečnosti Spolehlivost dodávek všech druhů energie Racionální decentralizace energetických systémů  NEZÁVISLOST Nezávislost na cizích zdrojích energie Nezávislost na zdrojích energie z rizikových oblastí Nezávislost na spolehlivosti dodávek cizích zdrojů

12 12  Ministry of Industry and Trade 2007 SEK – hlavní cíle Základní vize SEK – maximální nezávislost, bezpečnost a udržitelný rozvoj – mají svou platnost a základní cíle jsou nastaveny správně a v souladu s EU. Hlavní cíle: 1. maximalizace energetické efektivnosti 2. zajištění efektivní výše a struktury spotřeby zdrojů energie 3. zajištění maximální šetrnosti k životnímu prostředí 4. dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství

13 13  Ministry of Industry and Trade 2007 Očekávaná struktura energetických zdrojů dle SEK

14 14  Ministry of Industry and Trade 2007 Problémy před kterými stojí SEK  výraznější snižování energetické náročnosti dlouhodobý cíl poklesu energetické náročnosti je v rozmezí 3,0 – 3,5% ročně  výraznější zvýšení úspor energie úspor lze dosáhnout zejména uplatňováním moderních technologií v energetických transformacích a v konečné spotřebě  dořešení problematiky využívání tuzemských zdrojů (uhlí) využití tuzemských zdrojů energie (uhlí, uran, OZE) bude pozitivně ovlivňovat dovozní energetickou závislost  dokončení rozhodování o dalším rozvoji jaderné energetiky SEK vyjadřuje podporu dalšímu rozvoji jaderné energetiky přestože příprava nového jaderného zdroje je mnohaletou záležitostí, je nutno rozhodnout o rozvoji v co nejkratší době

15 15  Ministry of Industry and Trade 2007 Problémy před kterými stojí SEK  přetrvávající problémy s naplňováním cílů v oblasti OZE ve Státní energetické koncepci je využití OZE nadhodnoceno zvyšování podílu biomasy při výrobě elektřiny lze zajistit pouze smíšeným spalováním s uhlím  nezvyšovat rychle dovozní závislost udržet dovozní závislost na přijatelné úrovni lze pouze důsledným využíváním tuzemských zdrojů energie  zvyšovat disponibilitu domácích zdrojů energie nové pohledy na využití zásob tuhých paliv a potenciál OZE  dosažení dalšího poklesu emisí Státní energetická koncepce respektuje mezinárodní úmluvy v současné době jsou plněny všechny emisní limity na další snižování emisí bude mít vliv rychlé zavádění moderních technologií

16 16  Ministry of Industry and Trade 2007 Budoucnost SEK Maximální nezávislost, bezpečnost a udržitelný rozvoj – mají svou platnost a základní cíle SEK jsou nastaveny správně a v souladu s EU. Priority a cíle SEK se tedy měnit nebudou.

17 17  Ministry of Industry and Trade 2007 www.mpo.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1  Ministry of Industry and Trade 2007 EU a její vliv na Evropskou energetiku i na energetiku ČR Státní energetická koncepce Ing. Zbyšek Sochor ŘS energetiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google