Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak podporovat malé a střední podniky při exportu Ing. Pavel Bartoš, viceprezident HK ČR Ostrava 23. 9. 2010 Export, jako významný pilíř ekonomického růstu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak podporovat malé a střední podniky při exportu Ing. Pavel Bartoš, viceprezident HK ČR Ostrava 23. 9. 2010 Export, jako významný pilíř ekonomického růstu."— Transkript prezentace:

1 Jak podporovat malé a střední podniky při exportu Ing. Pavel Bartoš, viceprezident HK ČR Ostrava 23. 9. 2010 Export, jako významný pilíř ekonomického růstu firem

2 30. červenec 2009 2 KONKURENCESCHOPNOST !!! ROVNÉ PODMÍNKY V PODNIKÁNÍ !!! PROSPERITA !!! KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŽEDÍ !!! ROVNOVÁHA ENVIRONMENTÁLNÍCH, SOCIÁLNÍCH A HOSPODÁŘSKÝCH ASPEKTŮ !!! Klíčová hesla

3 30. červenec 2009 3 Konkurenceschopnost: V rámci ČR Konkurenceschopnost v rámci EU Konkurenceschopnost v globální ekonomice Národní zájem ČR

4 30. červenec 2009 4 globální trh existuje a funguje globální rovné podmínky v podnikání neexistují !!! Hlavní problém konkurenceschopnosti ČR (EU)

5 30. červenec 2009 5 Původní verze (2000) – cíl – EU „Nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomika světa“ - ????? Revidovaná verze(2005) – cíl – „Zvýšit ekonomický růst a zaměstnanost“ – ústup od přehnaných ambicí Strategie EVROPA 2020 – ekonomický růst Od 10 k 5 !!!!!! Neopakuje se historie ????? EU a konkurencescopnost Lisabonská strategie a Strategie EVROPA 2020

6 30. červenec 2009 6 Priority: Rozvoj ekonomiky založené na znalostech a inovacích Udržitelný růst – podpora konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiky, méně náročné na zdroje Podpora ekonomiky s vysokou zaměstnaností a hospodářskou, sociální a územní soudržnosti Strategie EVROPA 2020

7 30. červenec 2009 7 Cíle do roku 2020 Zvýšit míru zaměstnanosti osob 20-64 let ze současných 69% na 75% Oblast energetiky a ochrany klimatu dosáhnout cíle 20(30) - 20 – 20 /skl. plyny, OZE, energetická účinnost/ vzdělávání – snížit počet dětí, které předčasně ukončí školní docházku z 15% na 10%, zvýšit podíl osob ve věku 30-34 let s dosaženým terciárním vzděláním z 31% na 40% Snížit chudobu obyvatel EU, kteří žijí pod vnitrostátní hranicí chudoby, o 20 mil.,tj. o 25% Investice do VaVaI na 3% HDP EU do roku 2020 Strategie EVROPA 2020

8 30. červenec 2009 8 Opatření: Inovace v EU Mládež v pohybu Digitální program pro Evropu Evropa méně náročná na zdroje Průmyslová politika pro éru globalizace Program pro nové dovednosti a pracovní místa Evropská platforma pro boj proti chudobě Strategie EVROPA 2020

9 30. červenec 2009 9 Silné vlivy globální ekonomiky Vlastnické vztahy (banky, obchodní řetězce, nadnárodní společnosti, aj.) Koupěschopnost (občanů, podnikatelských subjektů i státu) Koupěochota (ekonomická nestabilita) Sociální systém – motivace pracovat a vzdělávat se a podnikat Konkurenceschopnost

10 30. červenec 2009 10 Sebezničující chování EU Životní prostředí – nástroj konkurenčního boje Vytěsňování výrobních procesů mimo EU – vývoz ekologické zátěže a pracovních míst Strategické a bezpečnostní oslabování EU Intenzívní posilování ekonomiky Číny, Indie a dalších na úkor vyspělého (líného světa) Výrobní a výrobkové a obchodní KNOW-HOW tuzemských podnikatelů (MSP) Konkurenceschopnost

11 30. červenec 2009 11 Vnímat a respektovat realitu světa Návrat k tvorbám hodnot – k výrobním aktivitám Zaměstnanost – tvorba pracovních míst Hospodářská struktura by měla být v rovnováze s pracovními schopnostmi populace Ekonomická diplomacie Používat selský rozum Návrh řešení

12 30. červenec 2009 12 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Jak podporovat malé a střední podniky při exportu Ing. Pavel Bartoš, viceprezident HK ČR Ostrava 23. 9. 2010 Export, jako významný pilíř ekonomického růstu."

Podobné prezentace


Reklamy Google