Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Malé a střední podnikání Small and Medium Enterprise.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Malé a střední podnikání Small and Medium Enterprise."— Transkript prezentace:

1 Malé a střední podnikání Small and Medium Enterprise

2 Ministerstvo průmyslu a obchodu Koncepce rozvoje malého a středního podnikání v letech 2014 — 2020. V intencích představ Eevropské komise. Obsahuje: - analýzu současného podnikatelského prostředí, - hodnocení dosažených výsledků, které přinesla předchozí politika podpory MSP, - nastiňuje koncepci rozvoje MSP v dalším období, - formuluje způsob realizace a finanční rámec podpory MSP.

3 Koncepce rozvoje MSP 2014 - 2020 (MPO) Jednou z priorit vlády ČR je podpora konkurenceschopnosti MSP, kteří reprezentují: více než 1 milion podnikatelských subjektů, tj. 99,84 % všech podnikatelů. zaměstnávají přes 1,8 mil. zaměstnanců (61%), na vývozu se podílí cca 51 %, na dovozu cca 56 %.

4 Strategické priority: Kultivace podnikatelského prostředí - legislativa, Rozvoj poradenských služeb a vzdělávání pro podnikání – přístup k informacím, Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací - podpora počáteční fáze podnikání inovativních MSP s důrazem na podporu spolupráce firem a výzkumných organizací, Podpora internacionalizace MSP – snižování překážek obchodu přes hranice Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice.

5 Definice velikosti MSP mají význam zejména pro statistické účely a pro vymezení těch podniků, které mohou čerpat z podpor a výhod (fondy EU) určených právě pro tento specifický sektor hospodářství

6 Střední podnik Je to podnik, který a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR

7 Malý podnik a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR.

8 Drobný (mikro) podnik a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze (majetek), nebo obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR. Všichni musí splňovat kritérium nezávislosti tj., že není vlastněn z 25 % a více subjektem, který definici MSP nesplňuje.

9

10 Podnikatelské prostředí - Hodnocení světové banky: „Doing Business“ 2012 – ČR zaujímá 64. místo ze 183 hodnocených zemí Oproti předchozímu roku si Česko polepšilo ze 70. místa na 64. místo Zdroj: Světová banka „Doing Business“, 2012

11

12 Sledované indikátory podmínky pro nastartování podnikání – procedury, čas, náklady a minimální základní kapitál, obtížnost získání stavebního povoleni – procedury, čas, náklady na získání stavebního povolení, zaměstnávání zaměstnanců – index obtížnosti zaměstnat pracovní sílu, index nepružnosti v pracovně právních vztazích, nákup a prodej majetku – procedury, čas a náklady spojené s nákupem a prodejem komerčních nemovitostí, možnosti získání úvěru – index síly právních předpisů, index informovanosti o úvěrech, ochrana investora – index síly ochrany investora, daňová zátěž – počet, čas na přípravu a vyplnění daňových přiznání, podíl celkové daňové zátěže na hrubém zisku, obchodování přes hranice – dokumenty, náklady a čas spojený s vývozem a dovozem, efektivnost soudů při řešení obchodních sporů – procedury, náklady a čas na řešení obchodních sporů, proces ukončení podnikání, možnost napojení na elektřinu. Pořadí zemí určuje průměr, spočtený z těchto deseti indexů.

13

14

15

16

17

18

19

20


Stáhnout ppt "Malé a střední podnikání Small and Medium Enterprise."

Podobné prezentace


Reklamy Google