Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Malé a střední podnikání Small and Medium Enterprise.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Malé a střední podnikání Small and Medium Enterprise."— Transkript prezentace:

1 Malé a střední podnikání Small and Medium Enterprise

2 Ministerstvo průmyslu a obchodu Koncepce rozvoje malého a středního podnikání v letech 2007 — 2013. V intencích představ EK. Obsahuje: - analýzu současného podnikatelského prostředí, - hodnocení dosažených výsledků, které přinesla předchozí politika podpory MSP, - nastiňuje koncepci rozvoje MSP v dalším období, - formuluje způsob realizace a finanční rámec podpory MSP.

3 Definice velikosti MSP mají význam zejména pro statistické účely a pro vymezení těch podniků, které mohou čerpat z podpor a výhod (fondy EU) určených právě pro tento specifický sektor hospodářství

4 Střední podnik Je to podnik, který a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR

5 Malý podnik a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR.

6 Drobný (mikro) podnik a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze (majetek), nebo obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR. Všichni musí splňovat kritérium nezávislosti tj., že není vlastněn z 25 % a více subjektem, který definici MSP nesplňuje.

7

8 Podnikatelské prostředí - Hodnocení světové banky: „Doing Business“ 2010 – ČR zaujímá 74. místo ze 183 hodnocených zemí Zdroj: Světová banka „Doing Business“, 2012

9

10 Sledované indikátory podmínky pro nastartování podnikání – procedury, čas, náklady a minimální základní kapitál, obtížnost získání stavebního povoleni – procedury, čas, náklady na získání stavebního povolení, zaměstnávání zaměstnanců – index obtížnosti zaměstnat pracovní sílu, index nepružnosti v pracovně právních vztazích, nákup a prodej majetku – procedury, čas a náklady spojené s nákupem a prodejem komerčních nemovitostí, možnosti získání úvěru – index síly právních předpisů, index informovanosti o úvěrech, ochrana investora – index síly ochrany investora, daňová zátěž – počet, čas na přípravu a vyplnění daňových přiznání, podíl celkové daňové zátěže na hrubém zisku, obchodování přes hranice – dokumenty, náklady a čas spojený s vývozem a dovozem, efektivnost soudů při řešení obchodních sporů – procedury, náklady a čas na řešení obchodních sporů, proces ukončení podnikání, možnost napojení na elektřinu (připravuje se). Pořadí zemí určuje průměr, spočtený z těchto deseti indexů.

11

12

13

14

15


Stáhnout ppt "Malé a střední podnikání Small and Medium Enterprise."

Podobné prezentace


Reklamy Google