Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opakování k maturitě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opakování k maturitě."— Transkript prezentace:

1 Opakování k maturitě

2 1. Podstata fungování ekonomiky
potřeby (definice, struktura, hierarchie) statky a služby (druhy) koloběh ekonomiky základní ek. otázky výrobní faktory hospodaření, efektivnost tržní mechanismus (trh, poptávka, nabídka, rovnováha, přebytek x nedostatek, druhy trhů, účastníci trhu) tržní ekonomika

3 2. Podnikání členění organizací
část členění organizací podnikání (definice podnikání, kdo může podnikat) obchodní firma živnostenský rejstřík živnosti (podmínky, druhy, co není živností) obchodní rejstřík obchodní společnosti

4 2. Podnikání družstva státní podniky
spojování podnikatelů bez vzniku právnické osoby neziskové organizace jednání jménem podniku zánik podniku

5 2. Podnikání 3. část management - pojem, definice
manažer – pojem, řídící pyramida, schopnosti plánování – tvorba plánu, druhy + SWOT organizování – činnosti, stupně řízení vedení lidí – stimulace (kladná, záporná) kontrola – postup, druhy

6 3. Oběžný majetek charakteristika koloběh členění plánování materiálu
oceňování zásob nákup zásob logistika a evidence zásob metody řízení zásob

7 4. Národní hospodářství charakteristika národního hospodářství
sektorová struktura národního hospodářství ukazatele vývoje ekonomiky

8 5. Dlouhodobý majetek charakteristika druhy
pořízení a oceňování, technické zhodnocení vyřazení plánování a příprava investiční výstavby finanční leasing

9 6. Zaměstnanci typy zaměstnanců získávání a výběr zaměstnanců
pracovněprávní vztahy odměňování pracovníků péče o zaměstnance

10 7. Výrobní činnost podniku
výrobní proces a jeho druhy příprava výroby tvorba THN produktivita práce jakost

11 8. Obchodní činnost podniku
charakteristika, hlavní prodejní cesty velkoobchod, maloobchod franchising průběh obchodní činnosti, stanovení ceny ochrana spotřebitele

12 9. Prodejní činnost podniku
skladování a evidence hotových výrobků plánování prodeje personální zajištění prodeje průběh obchodního případu – uzavření smlouvy průběh obchodního případu – realizace dodávky průběh obchodního případu – zaplacení průběh obchodního případu – vyřazování reklamací

13 9. Prodejní činnost podniku
2. část – obchod ze zahraničím (mezinárodní obchod) charakteristika a důvody MO, obrat MO MO a ČR; členění obchodu vnější měnová politika vnější obchodní politika

14 10. Finanční trh část peníze (charakteristika, formy, základní funkce, ochranné prvky) finanční trh (charakteristika, členění) cenné papíry - základní pojmy - podle podoby, převoditelnosti, časového hlediska, druhu právního nároku, charakteru výnosů, obchodovatelnosti - majetkové a dlužnické - burza a RM-systém

15 10. Finanční trh 2. část bankovnictví - charakteristika bank - centrální banka - aktivní operace bank (druhy úvěrů, úvěrový proces) - pasivní operace bank (druhy vkladů) - další operace bank (platební styk, platební karty, přímé bankovnictví)

16 10. Finanční trh 3. část finanční investování - magický trojúhelník - individuální investování - kolektivní investování pojišťovnictví - pojištění, pojistný trh - věcný pojistný trh - zákonné pojištění - komerční pojištění životní a neživotní

17 11. Daně veřejné rozpočty a jeho příjmy
část veřejné rozpočty a jeho příjmy základní pojmy k daním (definice a funkce daní, daňový subjekt, předmět daně, registrace k daním, daňové přiznání, daňová kontrola) daň z příjmu fyzických osob (poplatník, předmět daně a dílčí základy daně, výpočet daňové povinnosti, daňové přiznání a splatnost daně)

18 11. Daně 2. část daň z příjmu právnických osob (poplatník, předmět, výpočet, daňové přiznání a splatnost daně) daně majetkové (poplatník, předmět, základ daně, daňové přiznání a splatnost daně) - daně z nemovitostí - daň silniční - převodové daně daně nepřímé - DPH a spotřební daně

19 12. Marketing základní marketingové koncepce
část základní marketingové koncepce marketingové prostředí - vnitřní mikroprostředí - vnější mikroprostředí - makroprostředí (vlivy ...)

20 12. Marketing 2. část marketingový mix - výrobek (kategorie, výrobní sortiment, životní cyklus výrobku) - cena (metody stanovení, psychologické přístupy, slevy) - komunikace a stimulace prodeje (podstata a formy komunikace) - distribuce

21 13. Financování podniku část náklady (charakteristika, členění) výnosy
bod zvratu druhy financování (podle doby použití, podle použitelnosti, podle původu finančních prostředků - zdroje) cíle finančního řízení

22 13. Financování podniku 2. část finanční analýza (zdroje, ukazatele)
controlling audit benchmarking finanční plánování

23 14. Hospodářská politika a EU
část – hospodářská politika charakteristika cíle a veličiny magický čtyřúhelník měnová politika rozpočtová politika důchodová politika

24 14. Hospodářská politika a EU
2. část – EU historie pilíře instituce jednotný vnitřní trh hospodářská a měnová unie společné politiky Evropských společenství


Stáhnout ppt "Opakování k maturitě."

Podobné prezentace


Reklamy Google