Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

USMĚRŇOVÁNÍ KONCEPCE A OBSAHU EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA TECHNICKÝCH UČEBNÍCH A STUDIJNÍCH OBORECH ©prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "USMĚRŇOVÁNÍ KONCEPCE A OBSAHU EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA TECHNICKÝCH UČEBNÍCH A STUDIJNÍCH OBORECH ©prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc."— Transkript prezentace:

1 USMĚRŇOVÁNÍ KONCEPCE A OBSAHU EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA TECHNICKÝCH UČEBNÍCH A STUDIJNÍCH OBORECH ©prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.

2 USMĚRŇOVÁNÍ KONCEPCE A OBSAHU EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA TECHNICKÝCH UČEBNÍCH A STUDIJNÍCH OBORECH 1.Ekonomické vzdělávání na technických oborech v podmínkách tržní ekonomiky do r. 1950 2.Ekonomické vzdělávání v podmínkách státně regulované ekonomiky od r. 1950 do r. 1990 3.Ekonomické vzdělávání od r. 1990 do roku 1999 4.Ekonomické vzdělávání od r. 1999 do současnosti 5.Perspektiva ekonomického vzdělávání

3 1) Ekonomické vzdělávání na technických oborech v podmínkách tržní ekonomiky do r. 1950  jeden univerzální ekonomický předmět na technických oborech zaměřený na obchodní nauku  obchodní obory více ekonomických předmětů (obchodní nauka, kupecké počty, administrativa)

4 2) Ekonomické vzdělávání v podmínkách státně regulované ekonomiky od r. 1950 do r. 1990  různé typy přípravy pro technická povolání (dvouleté a tříleté učňovské školy, čtyřleté střední průmyslové školy)  obsah ekonomického vzdělání zaměřen na netržní ekonomiku (státní a družstevní podniky)  univerzální ekonomické vzdělání na technických oborech (předměty ekonomika a organizace, ekonomika ochodu a technika prodeje)  specializace ekonomického vzdělání podle odvětví (ekonomika a organizace strojírenství, stavební výroby atd.)

5  na obchodních oborech více ekonomických předmětů (ekonomika a technika prodeje, kupecké počty, administrativa prodejny, účetní evidence, aranžování aj.)  různé zařazení ekonomických předmětů do ročníků (druhý nebo třetí ročník, třetí a čtvrtý ročník)

6 3) Ekonomické vzdělávání od r. 1990 do roku 1999  obsah ekonomického vzdělání na základě transformace ekonomiky (z centrálně plánované státem na tržní)  ekonomické vzdělání na středních průmyslových školách (předmět „Ekonomika a organizace“)  ekonomické vzdělání na středních zemědělských školách (předměty „Ekonomika a organizace“, „Ekonomika výrobních odvětví“)  ekonomické vzdělání v učňovském školství výrobně provozního zaměření (předmět „Ekonomika a organizace“)

7  ekonomické vzdělání v učňovském školství obchodního zaměření (předměty „Ekonomika obchodu“, „Obchodní povoz“, „Administrativa provozu“)  větší předmětová a obsahová specializace podle oborů studia a odvětví národního hospodářství (strojírenství, chemický průmysl, potravinářský průmysl atd.)  zařazení ekonomických předmětů do učebních plánů diferencované do ročníků (kombinace 2., 3. a 4. ročníků)

8 4) Ekonomické vzdělávání od r. 1999 do současnosti  unifikace názvu předmětu („Ekonomika“)  zachování diferenciace zakotvení ekonomiky do ročníků  nové osnovy předmětu ekonomika s různou podrobností  obsah ekonomického vzdělání na dvouletých učebních oborech (základní ekonomické pojmy, pracovně právní vztahy, podnik, peníze, mzdy, daně a pojistné)  obsah ekonomického vzdělání na tříletých učebních oborech (základní ekonomické pojmy, pracovně právní vztahy, podnik, majetek podniku a jeho hospodaření, peníze, mzdy, daně, pojistné a účetní evidence)

9  obsah ekonomického vzdělání na nástavbovém studiu učňovských škol (základní ekonomické pojmy, pracovně právní vztahy a související činnosti, podnik, majetek podniku a jeho hospodaření, podnikové činnosti, peníze, mzdy, daně, pojistné, účetní evidence, národní hospodářství)  obsah ekonomického vzdělání na studijních technických oborech (základní ekonomické pojmy,, pracovně právní vztahy a související činnosti, majetek podniku a jeho hospodaření, podnikové činnosti, mzdy, daně, pojistné, účetní evidence, národní hospodářství)

10 5) Perspektiva ekonomického vzdělávání  zavádění rámcových vzdělávacích programů (podle studijních a učebních oborů)  stanovení oblastí vzdělávání (jazykové, společenskovědní, matematické, estetické, vzdělávání pro zdraví, vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích, ekonomické vzdělávání, odborné vzdělávání)  povinné určení minimálního počtu vyučovacích hodin (týdenních, celkem za studium pro jednotlivé oblasti ekonomického vzdělávání)

11  stanovení výsledků výuky podle oblasti ekonomického vzdělávání a stanovení učiva pro pedagogický proces na průmyslových školách (podstata fungování tržní ekonomiky, podnikání, podnik, podnikové činnosti, pracovně právní vztahy a související činnosti, finanční trh, financování podniku, daňová soustava, národní hospodářství a EU)  stanovení výsledků výuky podle oblasti ekonomického vzdělávání a stanovení učiva pro pedagogický proces na učňovských školách (základy tržní ekonomiky, zaměstnanci, podnikání, podnikatel, podnik, majetek podniku a hospodaření podniku, peníze, mzdy, daně, pojistné, daňová evidenční povinnost)  srovnání ekonomického vzdělání v rámcových vzdělávacích programech na průmyslových a učňovských školách (vhodnější zařazení tématiky o zaměstnancích na průmyslových školách, zařazení tématiky národní hospodářství a EU na průmyslových školách, hlubší znalosti o daních na PŠ)

12  zvýšení autonomie průmyslových a učňovských škol (na základě dodržování záměrů rámcových vzdělávacích programů)  transformace rámcových vzdělávacích programů na úrovni školy (tvorba školních vzdělávacích programů)  variantní řešení oblastí ekonomického vzdělávání do výuky (forma ekonomických předmětů nebo modulová forma)


Stáhnout ppt "USMĚRŇOVÁNÍ KONCEPCE A OBSAHU EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA TECHNICKÝCH UČEBNÍCH A STUDIJNÍCH OBORECH ©prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google