Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Držitel certifikátu kvality ISO 9001 a ISO 14001.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Držitel certifikátu kvality ISO 9001 a ISO 14001."— Transkript prezentace:

1 Držitel certifikátu kvality ISO 9001 a ISO 14001

2

3

4 Navíc každý žák 1. ročníku denního vzdělávání obdrží 1. září TABLET!

5

6

7

8

9 Fiktivní firma

10

11

12 Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 ŠVP Logistika Připravujeme odborníky v oblasti vnitrostátní i mezinárodní dopravy automobilové, železniční, letecké i vodní, odborníky se znalostmi v oblasti přepravy zboží, skladování, mezinárodního obchodu, odborníky v oblasti logistických služeb. Absolvent se orientuje v právních předpisech souvisejících s dopravou a obchodováním, ovládá ekonomiku a účetnictví, základy celnictví, evropské integrace, marketingu a managementu. Je odborníkem na dopravu a přepravu, logistiku a dopravní zeměpis. Odborné předměty: Informační technologie, Ekonomika, Marketing a management, Evropská integrace, Účetnictví, Doprava a přeprava, Dopravní zeměpis, Právo, Celnictví, Zbožíznalství, Logistika, Aplikovaná psychologie, Písemná a elektronická komunikace. Absolvent může pokračovat ve studiu na partnerské Vyšší odborné škole živnostenské Přerov, s.r.o. ve studijním programu Dopravní a spediční činnost nebo na Vysoké škole logistiky, o.p.s. v Přerově v bakalářském a magisterském programu Logistika. Autoškola v rámci výuky zdarma!

13

14

15 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 ŠVP Právní administrativa se zaměřením na sociálně správní činnost Připravujeme odborníky pro vykonávání administrativních prací se zaměřením na sociálně správní činnost a další činnosti v různých oblastech veřejné správy, které vyžadují vysokou úroveň právního vědomí. Odborné vzdělávání důsledně propojuje teorii s praxí. Výuka je zaměřena především na získávání vědomostí z oblasti práva v propojení se sociálním systémem České republiky a na aplikaci odborných znalostí z právní administrativy, sociální politiky a ekonomiky při řešení praktických úkolů, zejména při vyhotovování právních a jiných písemností. Odborné předměty: Informační technologie, Ekonomika, Účetnictví, Sociální politika a služby, Právo, Sociální systém a právo, Právní administrativa, Zeměpis, Aplikovaná psychologie, Písemná a elektronická komunikace. Absolvent může pokračovat ve studiu na partnerské Vyšší odborné škole živnostenské Přerov, s.r.o. nebo na Vysoké škole logistiky, o.p.s.

16

17

18 Ekonomika a podnikání 68-41-M/01 ŠVP Mezinárodní obchod a služby Připravujeme odborníky pro samostatnou podnikatelskou činnost nebo pro pozice na nižším a středním stupni řízení v podniku s tuzemskou i zahraniční působností. Absolventi zvládají ekonomické, obchodně podnikatelské, administrativní a organizační činnosti ve všech typech organizací. Učí se o organizaci a provozu obchodu tuzemského i zahraničního, získávají vědomosti z oblasti bankovnictví, zbožíznalství, účetnictví, daňové problematiky, prakticky vyhotovují obchodní písemnosti, využívají prostředky informační a komunikační techniky, pracují s informacemi. Žáci se orientují v základních právních předpisech zejména z obchodního práva, učí se hodnotit podmínky zahraničních, zejména evropských trhů a rozpoznávat požadavky zákazníků. Odborné předměty: Mezinárodní obchod a služby, Ekonomika, Organizace a řízení, Bankovnictví, Světové hospodářství, Účetnictví, Podnikatelství, Marketing, Obchodní provoz, Zbožíznalství, Právo, Aplikovaná psychologie, Písemná a elektronická komunikace, Informační technologie. Absolvent může pokračovat ve studiu na partnerské Vyšší odborné škole živnostenské Přerov, s.r.o. ve studijním programu Finanční řízení, Marketing nebo na Vysoké škole logistiky, o.p.s.

19

20

21 Ekonomika a podnikání 68-41-M/01 ŠVP Podnikání a ekologie Připravujeme odborníky s důrazem na propojení teorie s praxí a s respektem k základním ekologickým vztahům při podnikání ve smyslu trvale udržitelného rozvoje společnosti. Absolvent získá předpoklady pro výkon podnikatelské i jiné činnosti v různých oblastech společenského dění a na různých úrovních řízení. V rámci odborných předmětů získá absolvent přehled v ekonomii v návaznosti na předměty z oblasti ekologie, ochrany životního prostředí, odpadového hospodářství a krizového managementu. Odborné předměty: Informační technologie, Ekonomika, Organizace a řízení, Krizový management, Světové hospodářství, Ekologie, Ochrana životního prostředí, Odpadové hospodářství, Účetnictví, Podnikatelství, Marketing, Právo, Aplikovaná psychologie, Písemná a elektronická komunikace. Absolvent může pokračovat ve studiu na partnerské Vyšší odborné škole živnostenské Přerov, s.r.o. ve studijním programu Bezpečnost práce a krizové řízení nebo na Vysoké škole logistiky, o.p.s.

22

23

24 Seznamujeme se, vzděláváme se a taky sportujeme

25 Účastníme se celé řady exkurzí a přednášek

26 Pomáháme i s různými charitativními projekty

27 Pro žáky pořádáme nejrůznější zájezdy

28 Pojď se k nám přesvědčit, že život opravdu začíná na střední!

29 www.sszprerov.cz www.zivka.cz


Stáhnout ppt "Držitel certifikátu kvality ISO 9001 a ISO 14001."

Podobné prezentace


Reklamy Google