Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvalifikace v praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvalifikace v praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci."— Transkript prezentace:

1 Kvalifikace v praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2 2 BOZP mezivědní a průřezový obor vyžadující A. ZNALOSTI právních předpisů z oblasti pracovního práva, technických oborů, živnostenského podnikání, … hygieny práce a pracovního prostředí pracovních procesů a technologických postupů týkajících se jednotlivých oborů lidské činnosti mezilidské komunikace, způsobů výuky a předávání informací(školení) procesů spojených se šetřením pracovních úrazů a nemocí z povolání rizik spojených s prováděnými činnostmi

3 3 B. DOVEDNOSTI vyjadřovat se ústně i písemně s cílem vysvětlit podstatu problému i navrženého řešení zpracovat prezentaci v písemné i elektronické podobě diskutovat o problému s odborníky i neodborníky zpracovat pro zaměstnavatele dokumentaci stanovenou právními předpisy i technickými normami identifikovat a hodnotit rizika spojená s pracovními činnostmi a navrhovat opatření k jejich odstranění či minimalizaci používat výpočetní techniku a moderní komunikační prostředky Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

4 4 C.ODBORNÁ ZPŮSOBILOST v oblasti BOZP do roku 2006 nebyly stanoveny požadavky na odbornou způsobilost stanoveny byly zákonem č. 309/2006 Sb. (o zajištění dalších podmínek BOZP (§§ 9 a 10) název: OSOBA ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ V PREVENCI RIZIK C.PŘEDPOKLADY ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI střední vzdělání s maturitní zkouškou odborná praxe v délce alespoň 3 let (a 1 roku pro VŠ s bakalářským nebo magisterským studiem BOZP) opakovaná zkouška z odborné způsobilosti každých 5 let Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

5 5 KOMORA BOZP A PO ČR členem ENSHPO (European Network for Safety and Health Professional Organisations) – EurOSHM a EurOSHT využila možnosti plynoucí ze zákona č. 179/2006 Sb. a v rámci NSK její zástupci v SEKTOROVÉ RADĚ PRO BEZPEČNOST OSOB, MAJETKU A BOZP zpracovali typovou pozici pro TECHNIKA BOZP, jako začátečníka v dané profesi, tzn. bez praxe, s cílem získat základní znalosti z oboru, a to jak teoretické, tak praktické s možností jít po 3leté praxi ke zkouškám z odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., vč. hodnotícího a kvalifikačního standardu (byly schváleny) zpracovali typovou pozici pro MANŽERA BOZP vč. hodnotícího a kvalifikačního standardu – nejsou ještě schváleny Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

6 . Děkuji Vám za pozornost PhDr. Lidmila Kleinová, CSc. prezidentka Komory BOZP a PO ČR 6


Stáhnout ppt "Kvalifikace v praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci."

Podobné prezentace


Reklamy Google