Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typologie vyučovacích hodin v ekonomickém vzdělávání, použitá kritéria a závěry pro zvyšování kvality výuky © prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typologie vyučovacích hodin v ekonomickém vzdělávání, použitá kritéria a závěry pro zvyšování kvality výuky © prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc."— Transkript prezentace:

1 Typologie vyučovacích hodin v ekonomickém vzdělávání, použitá kritéria a závěry pro zvyšování kvality výuky prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.

2 Typologie vyučovacích hodin v ekonomickém vzdělávání, použitá kritéria a závěry pro zvyšování kvality výuky Základní organizační formy v ekonomickém vzdělávání Struktura vyučovací hodiny Aplikace struktur vyučovacích hodin v ekonomickém vzdělávání Typologie vyučovacích hodin v ekonomickém vzdělávání

3 1) Základní organizační formy v ekonomickém vzdělávání
Vyučovací jednotky - hodiny (nejčastější formou vyučování jsou vyučovací hodiny – jednohodinové nebo vícehodinové -, které využíváme jak v tradiční koncepci ekonomického vzdělávání, tak i v koncepci soudobých modernizačních metod vzdělávání) Zájmová činnost žáků (realizace hlubších a vyhraněných zájmů žáků o určité ekonomické předměty, např. práce s počítači, doučovací kroužky z účetnictví, účast na regionálních a celostátních veletrzích fiktivních firem aj.) Domácí práce žáků (samostatné studium z literatury a jiných pramenů a vypracování úkolů) Ekonomická podniková praxe (pozorování dějů probíhajících ve firmě, řešení jednodušších praktických úkolů žáky) Ekonomické exkurze (účast žáků na exkurzích ve firmách a na výstavách s ekonomickým zaměřením pořádaných různými agenturami a institucemi)

4 2) Struktura vyučovací hodiny
Podstata struktury vyučovací hodiny (uspořádání jednotlivých didaktických prvků a částí v rámci časového limitu – 45 minut, vyjadřující logické vazby mezi nimi, charakterizující organizaci vyučovacího procesu) Úvodní část vyučovací hodiny - 5 až 10 minut (navázání osobní komunikace, ohlášení tématu, stanovení výchovně vzdělávacích cílů, organizační záležitosti – zápis tématu na tabuli, pořadové číslo hodiny, zápis do třídní knihy) Hlavní část hodiny až 25 minut (zkoušení, upevňování dříve probrané látky, výklad nového učiva, shrnutí a upevňování vyložené látky) Závěrečná část – minut (shrnutí, upevňování právě probrané látky, zadání domácích úkolů, úschova dokumentů a jiných pracovních materiálů)

5 3) Aplikace struktur vyučovacích hodin v ekonomickém vzdělávání
Klasická struktura vyučovací hodiny (obsahuje všechny didaktické prvky, užívá se podle charakteru předmětu a cílů vyučovací hodiny – zpravidla v předmětech Ekonomická teorie, Ekonomika, Statistika aj.) Modifikace struktur vyučovacích hodin (vícehodinové vyučovací jednotky, aplikace aktivních vyučovacích metod, využití počítačů ve výuce, užití didaktické techniky, problémové a skupinové vyučování, užití materiálů z hospodářské praxe) Projevy modifikací struktur vyučovacích hodin (proporce mezi částmi hodiny, časové rozvržení, sled jednotlivých částí, vynechání některých didaktických prvků či částí vyučovací hodiny, nejvíce modifikací se užívá v předmětu Informační technologie, Písemná a elektronická komunikace, Účetnictví, Fiktivní firmy aj.)

6 4) Typologie vyučovacích hodin v ekonomickém vzdělávání
Podstata typu vyučovací hodiny (vyjadřuje celkovou charakteristiku provedení výuky ve vyučovací hodině podle určitých kritérií) Klasický typ vyučovací hodiny (nejčastějším kritériem jsou cíle vyučovací hodiny, které bývají mono typové – jsou hodiny výkladové, fixační, prověřovací, nebo jsou to vyučovací hodiny smíšené – výsledkem je kombinace aspoň dvou cílů výuky) Zvláštní typy vyučovacích hodin v ekonomickém vzdělávání (kritérií je novost učiva, atraktivnost učiva pro žáky, organizovanost hodiny, obtížnost probírané látky pro žáky, průběh a dojem z vyučovací hodiny z pohledu žáků, školního managementu a školního dozoru)


Stáhnout ppt "Typologie vyučovacích hodin v ekonomickém vzdělávání, použitá kritéria a závěry pro zvyšování kvality výuky © prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google