Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com."— Transkript prezentace:

1 Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com
ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková

2 Literatura Povinná literatura:
SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing, ISBN Doporučená literatura: VEBER, J. -- SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, ISBN Prezentace vychází a vznikla za použití výše uvedené povinné literatury.

3 6. Podnikatelský plán 4. Informace o firmě, klíčové osobnosti
Kdo bude plán realizovat Informace o dosavadní existenci firmy (identifikace + motivace k založení) Výrazné úspěchy, podstatné změny – 3 roky zpět (v příloze účetní výkazy), pokud je historie Definovat strategii firmy (dlouhodobé cíle a cesty k jejich dosažení) Charakteristika důležitých osob ve firmě Organizační struktura

4 6. Podnikatelský plán 5. Marketing a prodej
Jak dostaneme náš produkt k zákazníkovi Marketingová koncepce – cíle v oblasti marketingu Jaké bude naše postavení na trhu, o který usilujeme? O jaké obraty a podíly na trhu budeme usilovat v příštích letech? Které růstové cíle sledujeme? Správná cenová politika Prodej – činnosti s úzkým vztahem k trhu (plánování obratu,prodeje,distribuce, opatření podporující prodej)

5 6. Podnikatelský plán 6. Výroba, provozní činnost 7. Finanční plán
Popis výrobních postupů a jak výroba přispívá k úspěchu firmy Vztahy s dodavateli 7. Finanční plán Transformace předchozích částí plánu do číselné podoby Prokazuje reálnost podnik. záměru z ekonomického hlediska Plán majetku a zdrojů – zahajovací rozvaha, plánová rozvaha Plán nákladů, plán výnosů, výkaz zisku a ztráty Plán peněžních toků, plán financování

6 6. Podnikatelský plán 7. Finanční plán, projektový plán
Výstupy finančního plánu zpracovány na základě dílčích plánů (např. plány prodeje) a musí být vzájemně provázány Finanční analýza Poměrové ukazatele – rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti Výpočet bodu zvratu U investičních projektů – hodnocení efektivnosti investice Návrh financování projektu Projektový plán – harmonogram aktivit spojených s podnikatelskou činností

7 6. Podnikatelský plán- bod zvratu zdroj: www.koucinkfirem.eu

8 6. Podnikatelský plán 8. Analýza rizik
riziko = negativní odchylka od cíle nepříznivé dopady pro firmu Příprava opatření pro případ, že riziková situace nastane Preventivní opatření Rizikové faktory: např. změny v chování zákazníků, legislativní změny, technologický pokrok, chyby manažerů, změny v chování konkurentů apod. Expertní hodnocení – odborný odhad významnosti faktorů rizika Analýza citlivosti – zjišťuje citlivost výsledku hospodaření na faktory, které jej ovlivňují

9 Příloha 6. Podnikatelský plán Výpisy z OR Životopisy Fotografie
Výkresy Články Reference Certifikáty


Stáhnout ppt "Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com."

Podobné prezentace


Reklamy Google