Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAJETEK PODNIKU září 2012 VY_32_INOVACE_UCE_070106

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAJETEK PODNIKU září 2012 VY_32_INOVACE_UCE_070106"— Transkript prezentace:

1 MAJETEK PODNIKU září 2012 VY_32_INOVACE_UCE_070106
Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Jitka Honková, Ing. Martina Palyzová a Ing. Marek Štencel. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 MAJETEK PODNIKU Stroje Půda Budovy Materiál Souhrn hospodářských prostředků podniku, které slouží k zabezpečení výroby nebo poskytování služeb. Jeho složení záleží na charakteru činnosti podniku. Člení se na dlouhodobý majetek a oběžný majetek. Počítačové programy Počítače Auta Peníze Výrobní postupy Zvířata Ovocné sady

3 ČLENĚNÍ MAJETKU I. Dlouhodobý majetek II. Oběžný majetek
1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 3. Dlouhodobý finanční majetek (DFM) II. Oběžný majetek 1. Zásoby 2. Pohledávky za odběrateli 3. Krátkodobý finanční majetek

4 i. Charakteristika DLOUHODObého MAJETku
Podnik jej používá nebo vlastní po dobu delší než 1 rok. Používáním se dlouhodobý majetek postupně opotřebovává – postupně přenáší svou hodnotu do nákladů. Neztrácí svou původní formu.

5 ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU
I. Dlouhodobý majetek 1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 3. Dlouhodobý finanční majetek (DFM)

6 1. Dlouhodobý nehmotný majetek:
majetek nehmotné povahy, ocenění je větší než Kč, doba použitelnosti je delší než 1 rok. 1. Dlouhodobý nehmotný majetek: ocenění je rovno nebo nižší než Kč, Účetní jednotka se sama rozhodne, zda jej zařadí do zásob nebo do dlouhodobého nehmotného majetku a bude jej odepisovat. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: Počítačové programy Zřizovací výdaje Patenty, licence Výrobní postupy

7 2. Dlouhodobý hmotný majetek:
Pozemky, stavby, budovy, vodní díla a umělecká díla bez ohledu na vstupní cenu. Samostatné movité věci a jejich soubory: vstupní cena je větší než Kč, doba použitelnosti je delší než 1 rok. 2. Dlouhodobý hmotný majetek: Samostatné movité věci: vstupní cena je rovna nebo nižší než Kč, Účetní jednotka se sama rozhodne, zda jej zařadí do zásob nebo do dlouhodobého hmotného majetku a bude jej odepisovat. Drobný dlouhodobý hmotný majetek: Půda Budovy Auta Počítače Výrobní stroje

8 Dlouhodobé vklady u bank
majetek, který podnik získává za účelem: uložení dočasně volných peněžních prostředků s cílem růstu jejich hodnoty a dosažení zisku nebo ovládnutí a kontroly jiné účetní jednotky získáním podílu na jejím základním kapitálu. 3. Dlouhodobý finanční majetek: Dlouhodobé půjčky Dlouhodobé vklady u bank Dlouhodobé obligace Dlouhodobé akcie

9 II. Charakteristika Oběžného majetku
Podnik jej používá nebo vlastní po dobu kratší než 1 rok. Jednorázově se spotřebovává. Mění svou podobu, v podniku obíhá.

10 NEDOKONČENÁ VÝROBA , POLOTOVAR
PENÍZE bankovní účet, pokladna DODAVATELÉ vznik závazků MATERIÁL na skladě NEDOKONČENÁ VÝROBA , POLOTOVAR VÝROBKY, ZBOŽÍ ODBĚRATELÉ vznik pohledávek KOLOBĚH OBĚŽNÉHO MAJETKU: Nákup Prodej Výroba Spotřeba materiálu

11 ČLENĚNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU
II. Oběžný majetek 1. Zásoby 2. Pohledávky z obchodních vztahů 3. Krátkodobý finanční majetek

12 1. Zásoby: 1. Materiál na skladě 2. Zásoby vlastní výroby 3. Zboží

13 1. Zásoby: 1. Materiál na skladě: 3. Zboží 2. Zásoby vlastní výroby
a) základní materiál – suroviny b) pomocné látky c) provozovací látky d) náhradní díly e) obaly f) drobný DHM

14 2. Zásoby vlastní výroby:
1. Materiál na skladě 2. Zásoby vlastní výroby: 3. Zboží 1. Zásoby: a) nedokončená výroba b) polotovary vlastní výroby c) výrobky d) zvířata

15 1. Zásoby: Maloobchod 3. Zboží: 1. Materiál na skladě
2. Zásoby vlastní výroby 3. Zboží: Maloobchod Zboží Konečný spotřebitel

16 Pohledávka za odběratelem Závazek vůči dodavateli
Vznikají vlivem časového nesouladu mezi dodávkou a její úhradou na základě vystavené faktury dodavatelem. Faktura umožňuje odběrateli zaplatit za převzatou dodávku do předem sjednané lhůty. Zanikají zaplacením faktury odběratelem. 2. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ: Dodávka, faktura DODAVATEL ODBĚRATEL Peníze Pohledávka za odběratelem Závazek vůči dodavateli

17 A. Krátkodobé cenné papíry
3. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK: A. Krátkodobé cenné papíry B. Bankovní účty C. Pokladna D. Ceniny

18 Zdroje krytí majetku II. CIZÍ ZDROJE I. VLASTNÍ KAPITÁL

19 I. VLASTNÍ KAPITÁL 1. Základní kapitál 2. Fondy tvořené ze zisku
3. Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let 4. Výsledek hospodaření běžného období

20 II. CIZÍ ZDROJE 1. Závazky z obchodních vztahů
2. Závazky k zaměstnancům 3. Závazky vůči státu: 4. Dlouhodobé úvěry u bank 5. Krátkodobé úvěry u bank sociální pojištění zdravotní pojištění dlužné daně


Stáhnout ppt "MAJETEK PODNIKU září 2012 VY_32_INOVACE_UCE_070106"

Podobné prezentace


Reklamy Google