Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budoucnost odpadového hospodářství z pohledu Ministerstva životního prostředí XII. Celostátní finanční konference “Pokles ekonomiky a dopad na hospodaření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budoucnost odpadového hospodářství z pohledu Ministerstva životního prostředí XII. Celostátní finanční konference “Pokles ekonomiky a dopad na hospodaření."— Transkript prezentace:

1

2

3 Budoucnost odpadového hospodářství z pohledu Ministerstva životního prostředí XII. Celostátní finanční konference “Pokles ekonomiky a dopad na hospodaření obcí“

4 Koncepční dokumenty v oblasti OH 1. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 2. NV č. 197/2003 Sb., o plánu odpadového hospodářství 3. Zákon č. 447/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů

5 Hodnocení plnění POH ČR  Došlo k výraznému snížení měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu  Zvyšuje se využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů (zejména materiálové využití)  Snížení měrné produkce NO je plněno  Skládkování odpadů stagnuje (s výjimkou KO) Nedostatek technologických zařízení na území většiny krajů, zejména pro KO - alarmující narůstání skládkování KO  S výhradami se plní cíle materiálového využívání KO a řešení starých zátěží  Nedaří se plnit cíle POH pro snižování podílu skládkovaných BRO; BRKO na skládkách narůstá

6 Zvýšení materiálového využití komunálních odpadů na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 Cíle POH ČR pro komunální odpady

7 Snížit BRKO ukládaný na skládky (ref.rokem 1995) 75 % hmotnostních v roce 2010 50 % hmotnostních v roce 2013 25 % hmotnostních v roce 2020

8 Vývoj produkce KO a podíl jejich skládkování, včetně technologického zabezpečení skládek

9 Předpokládaný vývoj produkce a nakládání s KO + 15

10 Nelegální nakládání s odpady a jeho řešení Nelegální nakládání s odpady řešeno např. v Libčanech, Chvaleticích či v Nalžovicích Zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení bylo využito pouze v Libčanech (vyhlášení nouzového stavu) Využíváno zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému Důvodem využití zákona o krizovém řízení je zpravidla ohrožení života, zdraví, majetku či životního prostředí pokud intenzita nedosahuje značného rozsahu (u odpadů nepravděpodobné) a není možné odvrátit ohrožení běžnou činnosti správních úřadů a složek IZS

11 Strategie MŽP v OH -Zastavení vypořádání připomínkového řízení k návrhu nového zákona o odpadech -Zpracování krátké novely Plánu odpadového hospodářství, umožňující podporu energetického využití odpadů -Zpracování koncepčního dokumentu formou tezí, jako součást odborného podkladu k novému zákonu o odpadech -Vypracování „Euronovely“ zákona o odpadech v 1. čtvrtletí 2010 -Vypracování a schválení nového zákona o odpadech -Vypracování nového Plánu odpadového hospodářství

12 Harmonogram legislativních prací 17. června - předán technický podklad odboru legislativnímu 3. července - zahájeny práce na RIA 4. srpna - zahájeno vnitřní připomínkové řízení 12. srpna - ukončeno vnitřní připomínkové řízení - zahájeno vypořádání připomínek 21. srpna - zahájeno vnější připomínkové řízení 9. září - ukončeno vnější připomínkové řízení - zahájeno vypořádání připomínek 26. října - návrh projednán v legislativní radě vlády 16. listopadu - návrh NV projednán vládou a předložen k podpisu předsedy vlády Harmonogram prací na krátké novele POH ČR

13 Harmonogram zjišťovacího řízení SEA 22. července – podáno oznámení koncepce odboru SEA 7. srpna – zveřejněno oznámení koncepce v Informačním systému SEA 27. srpna – termín pro zasílání vyjádření k oznámení koncepce 11. září – zveřejněn závěr zjišťovacího řízení (není třeba podrobit procesu SEA) Harmonogram prací na krátké novele POH ČR

14 14. srpna - delegování členů pracovních a oponentních skupin 31. srpna – příprava návrhu tezí k zákonu o odpadech 15. září – připomínky oponentních skupin k tezím 29. září – projednání finální verze tezí poradou vedení MŽP 2. října – projednání tezí Radou odpadového hospodářství 14. října– druhý kulatý stůl za účasti ministra ŽP 20. listopadu– ministr schválil konečnou podobu tezí 30. listopadu – projednání tezí vládě ČR Harmonogram tezí k novému zákonu o odpadech

15 Diskutované oblasti tezí  Ideový rámec a hierarchie nakládání s odpady  Definice  Ekonomické nástroje  Omezení administrativní náročnosti (včetně vedení evidence)  Plnění povinností ze skládkovací směrnice  Zpětný odběr výrobků  Kontrola a vynucování

16 Příprava nového zákona o odpadech Teze nového zákona o odpadech „Euronovela“ zákona o odpadech – implementace směrnic do stávajícího zákona Základ pro nový návrh zákona o odpadech

17 Děkuji za pozornost David Horatius odbor odpadů tel.: 267 122 385 e-mail: david.horatius@mzp.cz


Stáhnout ppt "Budoucnost odpadového hospodářství z pohledu Ministerstva životního prostředí XII. Celostátní finanční konference “Pokles ekonomiky a dopad na hospodaření."

Podobné prezentace


Reklamy Google