Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv dopravy na životní prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv dopravy na životní prostředí"— Transkript prezentace:

1 Vliv dopravy na životní prostředí

2 Doprava Dopravní cesty: -silnice, dálnice Objekt přepravy: -železnice
-řeka -letecký koridor Objekt přepravy: Zboží Osoby Informace Nerostné suroviny Dopravní terminál: -parkoviště -nádraží -letiště -přístav -překladiště Dopravní prostředky: Auto Vlak Letadlo Kolo Loď Potrubí

3 Význam dopravy historický politický sociální ekonomický
rozvoj starověkých civilizací (Egypt, Řím, …) • vojenství • přístup ke službám, zdravotnictví, volnočasovým aktivitám • umožnění sociálních interakcí • podpora mobility obyvatel, ekonomický rozvoj, pracovní místa • dostupnost území, udržení jeho kompaktnosti • přímá provázanost dopravy s ekonomickým rozvojem • vznik nových druhů průmyslu – automobilový, letecký • vliv na hodnotu pozemků, specializaci regionů environmentální • zásadní vliv na kvalitu složek životního prostředí • dominantní faktor pro řešení současných problémů ŽP

4 Moderní éra dopravy důraz na environmentální dopady dopravy
snaha o vyšší rychlost a efektivitu přepravy rozvoj telekomunikací a informačních technologií postupná renesance železnic (vysokorychlostní tratě – Šinkansen, TGV) důraz na logistické řetězce - kontejnerová doprava A budoucnost? vlak na magnetickém polštáři (2003 Shanghai) hybridní vozidla (duální pohon – spalovací motor + elektromobil) palivové články (vodíková vozidla) Moderní kontejnerový terminál

5

6 Vliv dopravy na životní prostředí
znečištění ovzduší emise škodlivin z motorů vozidel ve formě výfukových plynů vznikající při spalování pohonných hmot (komplexní směsi obsahující stovky chemických látek v různých koncentracích) CO2, N2O, CH4, fenoly, ketony, dehet, SO2, Pb

7 fragmentace krajiny – snížení biologické
rozmanitosti - biodiverzity komunikace působí jako fyzická překážka pro živočichy – časté srážky zvěře s vozidly

8 Hustá síť silnic i železnic zabírá velké plochy půdy, většinou zemědělsky využitelné.
Nádrže pohonných hmot ohrožují čistotu podzemních vod.

9 Velmi závažnou složku negativního vlivu dopravy představuje také hluk, a to nejen u pozemní dopravy, ale i dopravy letecké. Zplodiny jejich motorů narušují ochranou ozónovou vrstvu, která brání pronikání nebezpečného ultrafialového záření k zemskému povrchu.

10 znečišťování vodstva - vodní doprava
znečišťování vodstva - vodní doprava. Obrovské tankery zajišťují levnou přepravu paliv, zejména ropy. Při jejich katastrofách, ale i při pravidelném vymývání vytékají tuny ropy do moře a hubí vše živé v širokém okolí.


Stáhnout ppt "Vliv dopravy na životní prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google