Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZNEČIŠŤOVÁNÍ VODY A VYČERPÁNÍ ZDROJŮ PITNÉ VODY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZNEČIŠŤOVÁNÍ VODY A VYČERPÁNÍ ZDROJŮ PITNÉ VODY"— Transkript prezentace:

1 ZNEČIŠŤOVÁNÍ VODY A VYČERPÁNÍ ZDROJŮ PITNÉ VODY

2 Voda: nutnou podmínkou existence života.
je nezbytnou složkou rostlinných a živočišných organismů je prostředím, ve kterém probíhají důležité procesy a děje pro člověka je nenahraditelná, jelikož tělo obsahuje této látky 65%, a pro obnovování funkcí je třeba dodávat každý den další 2-4 litry. tvoří nezbytnou surovinu v zemědělství a průmyslu

3 Voda náleží k nevyčerpatelným zdrojům pouze v globálním měřítku.
Účelné využívání vodních zdrojů a jejich ochrana před vyčerpáním a znečišťováním má proto mimořádný praktický význam.

4 Dopad znečištění vod: Omezení přístupu k pitné vodě
Zhoršuje kvalitu vodních ekosystémů i ekosystému v okolí vody

5 Lokalizace znečištění:
Místní úniky znečišťujících látek (potrubí, nádrže, místa vyústění odpadních vod, továren, čistíren) Záplavy po prudkých deštích, bouřích Znečištění ze zemědělské činnosti, lesnictví Kontaminace podzemních vod Doprava Těžba Průmyslová výroba a skladování Služby

6 Povaha znečištění: Znečištění
půdními a jílovitými částicemi -např. následkem eroze eutrofizace toxickými látkami anorganickými průmyslovými kaly průmyslovými tuky a oleji radioaktivitou teplem mikrobiálním znečištěním (patogenními zárodky)

7 Příčiny znečištění vody
široké spektrum chemických, patogenních a fyzických, nebo smyslových změn jako jsou zvýšená teplota, pach a zabarvení. Vyčerpání zásoby kyslíku může způsobovat mnoho přírodní materiálů, například rostlinné zbytky (např. listí a trávy), stejně jako lidmi vyrobené chemikálie. Ostatní přírodní a antropogenní látky můžou způsobit zákal, který zabraňuje pronikání světla a světlo a narušuje růst rostlin, a způsobuje onemocnění žaber některých druhů ryb Mnohé z chemických látek jsou jedovaté. Patogeny mohou způsobovat choroby mezi lidskými nebo zvířecími hostiteli.

8

9 Metody stanovení znečištění vody
Dálkový průzkum Země Fyzikální vyšetření (společný fyzické testy vody patří teplota, koncentrace sušiny a zákal.) Chemické testy (měření pH, určení množství dusičnanů, fosforu, kovů, oleje, maziva, uhlovodíků apod.) Kvantitativní analýza (je metoda, kterou se zjišťuje množství neznámé látky v roztoku) Kvalitativní analýza (je soubor metod jimiž se zjišťuje výskyt neznámé látky v roztoku.) Biologické testování (Biologické zkoušky zahrnuje použití rostlin, zvířat anebo mikrobiologických ukazatelů pro sledování stavu vodního ekosystému) Mikrobiologický rozbor vody (založen na sledování možného výskytu baktérií s možným patogenním vlivem na člověka. Měření potenciální produktivity (Eutrofizace povrchových vod - je možné stanovit podle tzv. trofického potenciálu se provádí biotestem spočívajícím v kultivaci zelené řasy za standardních podmínek - teplo, světlo atd. a ve sledování její růstové odezvy.


Stáhnout ppt "ZNEČIŠŤOVÁNÍ VODY A VYČERPÁNÍ ZDROJŮ PITNÉ VODY"

Podobné prezentace


Reklamy Google