Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemické zatížení krajiny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemické zatížení krajiny"— Transkript prezentace:

1 Chemické zatížení krajiny
Pro žáky základní školy

2 Víte, že.. vývoj planety Země započal zhruba před 4.5 miliardami let spolu s vývojem celé sluneční soustavy… ?

3 Víte, že.. život na Zemi je umožněn:
- přiměřenou vzdáleností od Slunce - vhodnou atmosférou Země (zejm. obsah O2 a ochrana před zářením z kosmu) - přítomností vody (dokonce ve velkém množství) - existencí magnetického pole Země (ochrana před slunečním větrem a jinými nabitými částicemi) ?

4 Víte, že.. Země je náš domov ve Vesmíru a je krásná z dálky

5 i z blízka…?

6 Ale víte taky, že člověk ke svému životu potřebuje mnoho energie, potravy, technických pomůcek, dopravních prostředků, že mění přírodu ke svému užitku, že tím planetu utváří, přeměňuje, ale i poškozuje?

7 A víte, jak to souvisí s chemií?
Zkuste vyjmenovat 5 příkladů, kdy člověk při své činnosti poškozuje a ovlivňuje krajinu chemickými vlivy.

8 Člověk svou činností znečišťuje ovzduší, vodu, půdu
ohrožuje tím všechny živé organismy na Zemi – rostliny, živočichy i sám sebe.

9 Znečištění ovzduší Hlavní plynné škodliviny
skleníkové plyny (CO2, metan, NO2, ) oxidy síry (SO2) – pak kyselé deště oxidy dusíku (NOx, zejm. NO2) uhlovodíky (zejm. metan - CH4), aldehydy, ketony, aromatické uhlovodíky (zvláště v místnostech, součást automobilových zplodin) sirovodík (H2S), čpavek (NH3) freony (halogenderiváty uhlovodíků)

10 Znečištění ovzduší Pevné částice (popílek, prach, saze)
Tepelné znečištění atmosféry zvláště lokálně nad městy a průmyslovými centry - vede až ke změně klimatických poměrů může existovat i ochlazující vliv - např. velkých umělých vodních ploch - na podnebí

11 Smog nad městem

12 Znečištění ovzduší Radioaktivita
Radon (Rn) se dostává z geologického podloží Radioaktivita obecně z jaderného odpadu, z havárií, pokusných jaderných výbuchů

13 Odkud se nečistoty berou?
Zkuste vyjmenovat 5 činností ve Vašem okolí, kterými je znečišťováno ovzduší..

14 Například:                                                                                                                                           

15 Co můžeme dělat? Navrhněte, jak můžeme ovzduší ochránit..

16 Znečištění vody Znečišťující faktory patogenní organizmy
netoxické organické látky nadměrný obsah živin toxické kovy toxické organické látky vysoká kyselost pevné látky zvyšování teploty odpadním teplem radioaktivita

17 Znečištění vody Problémy hospodaření s vodou (obecně)
kvalita vody používané k pití a průmyslově znečištění podzemních a povrchových vod (zemědělství, průmysl, těžba, domácnosti) znečištění oceánů (průmysl, zemědělství - splašky, těžba, havárie) nevhodné zásahy: nevhodné odvodňování (meliorace), nadměrné zavlažování (vede k zasolení)

18 Ropa, jedy a odpadky ve vodě

19 Odkud se nečistoty berou?
Zkuste vyjmenovat 5 činností ve Vašem okolí, kterými je znečišťována voda..

20 Navrhněte, jak můžeme vodu ochránit..
Co můžeme dělat? Navrhněte, jak můžeme vodu ochránit..

21 Znečištění půdy Procesy ničení půdy
eroze (špatné agrotechnické zásahy) vysušování podmáčení (přirozeně i důsledkem zavlažování) zasolení (zavlažováním) chemická kontaminace (těžké kovy, PCB, hnojiva, ropné produkty) okyselení (kyselé deště) zhutňování (mechanizovaným zemědělstvím) zábor (např. rozptýlenou zástavbou, komunikacemi)

22 Znečištění půdy používání pesticidů (=> průnik do pitné vody, řek, vstup do potravního řetězce) používání těžké techniky (=> zhutňování) zavlažování (=> zasolování) využívání vodních nádrží k intenzivnímu chovu ryb (=> přehnojování) likvidace přirozených porostů (tropické deštné lesy) ničení přirozených biotopů zcelováním pozemků, intezifikací výroby (např. rozorávání mezí, likvidací remízků...) hnojení

23 Navrhněte, jak můžeme půdu ochránit..
Co můžeme dělat? Navrhněte, jak můžeme půdu ochránit..

24 Jak se Vám to více líbí? Nebo takhle.. Takhle..

25 A tak nebo tak?

26 Přemýšlejte Co s tím uděláte?


Stáhnout ppt "Chemické zatížení krajiny"

Podobné prezentace


Reklamy Google