Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Půdy:.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Půdy:."— Transkript prezentace:

1 Půdy:

2 Nauka zabývající se půdami
= PEDOLOGIE:

3 VZNIK PŮD:

4 Zvětrávání matečné horniny Vznik půdotvorného substrátu
3 stádia při vzniku půd: Zvětrávání matečné horniny Vznik půdotvorného substrátu Vznik půdy (výsledek činnosti všech půdotvorných činitelů)

5 PŮDOTVORNÍ ČINITELÉ:

6 MATEČNÁ HORNINA - různé nerosty → různé vlastnosti (živiny, chemické látky, atd.) - např. pískovec, spraš

7

8 2. PODNEBÍ - určující prvky: a) teplota b) množství srážek
c) poměr mezi srážkami a výparem

9

10 - vliv na teplotu a množství srážek
3. POVAHA TERÉNU a) nadmořská výška - vliv na teplotu a množství srážek b) orientace svahů ke světovým stranám - např. jižní svahy jsou teplejší

11

12 4. PODZEMNÍ VODA - při vysoké hladině podzemní vody jsou půdy podmáčené a mají pak málo půdního vzduchu

13

14 PŮDOTVORNÍ ČINITELÉ:

15 5. ČAS - 1cm ornice se v našich podmínkách vytvoří za 100–150 let

16 6. ORGANISMY - organismy rozkládají organickou hmotu na HUMUS

17

18 PŮDOTVORNÍ ČINITELÉ:

19 - zasahuje do tvorby půd různými způsoby např. ……………?
7. ČLOVĚK - zasahuje do tvorby půd různými způsoby např. ……………? orbou, kácením stromů, osevními postupy, výstavbou budov, komunikací, odpady, znečišťováním ovzduší, atd.

20

21

22 SLOŽENÍ PŮD:

23 PLYNNÁ SLOŽKA: půdní vzduch (N2, O2, CO2)
plyny z rozkladných procesů (NH3, CH4)

24 KAPALNÁ SLOŽKA: voda s rozpuštěnými látkami (tzv. půdní roztok)

25 PEVNÁ SLOŽKA: anorganická část (především úlomky hornin)
*PEVNÁ SLOŽKA: anorganická část (především úlomky hornin) *organická část (organismy a humus)

26 HUMUS = odumřelá těla rostlin a živočichů v různém stupni rozkladu
jeho množství má vliv na úrodnost půdy půdy v ČR obsahují asi 1–2 % humusu

27 Rozlišují se na základě zrnitosti půdních částic
PŮDNÍ DRUHY: Rozlišují se na základě zrnitosti půdních částic

28 Písčité půdy (lehké) – písek, málo humusu, málo vody, neúrodné……
Hlinité půdy (střední) – písek i jíl, hodně humusu, zemědělsky výhodné. Jílovité půdy (těžké) – jíl, málo provzdušněné, těžko propouští vodu, obtížně zpracovatelné…

29

30 PŮDNÍ TYPY:

31 Třídí se podle: charakteristiky půdního profilu Půdní profil :– svislý řez půdou, kde lze pozorovat různé vrstvy (horizonty)

32

33 PŮDNÍ TYPY:

34 2) HNĚDOZEM: - méně úrodná než černozemě - nejrozšířenější typ půdy v ČR - typická půda pro podnebí mírného pásu

35

36 3) PODZOL - nepříliš úrodná půda - na kyselých horninách - ve vyšších nadmořských výškách často zalesněny - v nižších nadmořských výškách využívány pro pěstování brambor

37

38 4) RENDZIN: - na vápenatých nebo dolomitových podkladech (např. krasy) - malý obsah humusu, málo úrodná

39

40 5) NIVNÍ PŮDY: - mladé půdy - v blízkosti řek (naplaveniny)…. - bývají velmi úrodné..

41

42 VÝZNAM PŮD:

43 Poskytují životní prostředí pro rostliny, živočichy i člověka.

44 Zajišťují obživu

45 Podílí se na vzhledu krajiny:

46

47

48 OHROŽENÍ PŮD:

49 Eroze, velké sucho

50 Zasolování

51 Kontaminace

52 Kyselé deště

53 * VYTVOŘIL: ZA GEOLOGICKÝ KLUB
* DNE: * ZPRACOVAL: ONDŘEJ DOSEDĚL

54 ZDROJE:

55 * GOOGLE * ČASOPISY, KNIHY * GOOGLE OBRÁZKY * INTERNET

56

57

58

59

60


Stáhnout ppt "Půdy:."

Podobné prezentace


Reklamy Google