Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PEDOSFÉRA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PEDOSFÉRA."— Transkript prezentace:

1 PEDOSFÉRA

2 Pedosféra část krajinné sféry, která tvoří půdní obal Země
vzniká zvětráváním hornin svrchní části zemské kůry (matečných hornin) a horninových nerostů čímž vzniká zvětralinový plášť (půdotvorný substrát)

3 Půda Vzniká ze zvětralinového pláště působením živých a odumřelých organismů Je tvořena anorganickými částicemi (zvětralými horninami) a rostlinnými a živočišnými organismy (edafonem), půdním vzduchem, půdní vodou a humusem (soubor organických látek z rozkládajících se těl odumřelých organismů)

4 Fáze vzniku půdy

5 Pevná složka půdy Je směsí nerostných a horninových částic (zrn) různé velikosti, od mikroskopicky malých rozměrů až po kameny. Pevné částice menší než 2 mm tvoří jemnozem, nad 2 mm tzv. drť (skelet) Podle zrnitosti rozlišujeme půdní druhy: lehké (písčité), středně těžké (hlinité) a těžké (jílovité).

6 Půdní struktura

7

8 Pedogeografie fyzickogeografická věda, která se zabývá studiem půd a jejich rozmístěním na Zemi

9 Vznik půdy I. Je velmi složitý děj, na kterém se podílejí tzv. půdotvorní činitelé, kteří vyvolávají půdotvorné procesy. Půdotvorní činitelé jsou ti, kteří působí na vznik, vývoj, vlastnosti a geografické rozšíření půd

10 Vznik půdy II. Půdotvornými procesy se půdotvorný substrát postupně rozčleňuje na vrstvy či polohy odlišné barvy a vlastností, tj. v půdní horizonty. Základní půdní horizonty jsou tři a označujeme je písmeny A, B, C. A B C

11 Půdní horizonty Horizont A: je nejsvrchnější, tvořen dokonale zvětralými nerostnými částicemi, bohatý na humus – ten horizont zbarvuje tmavě. Horizont B: je obohacený o látky vyplavené vodou z horizontu A. Jeho zbarvení je závislé na nahromaděných látkách (hnědělem do hněda) Horizont C: je půdotvornými procesy nezasažená matečná hornina

12 Podle přítomnosti a vývoje půdních horizontů lze rozlišovat půdní typy
Podle přítomnosti a vývoje půdních horizontů lze rozlišovat půdní typy. Jsou to skupiny půd, které se vyvíjely působením zhruba stejné kombinace půdotvorných činitelů. Např. ve stepní krajině se vyvíjí černozem, v tajze podzolové půdy atd.

13 Rozmístění jednotlivých půdních typů

14 Konec části I.


Stáhnout ppt "PEDOSFÉRA."

Podobné prezentace


Reklamy Google