Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Půdní obal ZŠ TGM Rajhrad Mgr. Zdeňka Hohnová Pedosféra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Půdní obal ZŠ TGM Rajhrad Mgr. Zdeňka Hohnová Pedosféra."— Transkript prezentace:

1 Půdní obal ZŠ TGM Rajhrad Mgr. Zdeňka Hohnová Pedosféra

2

3 Tuto přeměnu způsobily:
Svrchní část zemské kůry byla dlouhodobým zvětráváním přeměněna v pedosféru. Tuto přeměnu způsobily: organismy voda podnebí čas Základem půdy je hornina tvořící podklad určitého území a spoluurčující úrodnost půdy = matečná hornina.

4 Vznik půdy Půdotvorní činitelé počasí půda zvětrávání voda
zvětralá hornina zvětrávání organismy matečná hornina čas

5 Složky půdy Neživá část: Živá část: úlomky hornin voda půdní vzduch
odumřelé části rostlin, zbytky těl živočichů Živá část: kořeny živých rostlin mikroorganismy (půdní bakterie) drobní živočichové

6 Odumřelé části rostlin a živočichů se rozpadají a působením mikroorganismů se mění na tmavou hmotu – humus. Množství humusu řídí úrodnost půdy. Úrodnost půdy ovlivňuje také podnebí, množství srážek a příznivá teplota.

7 Půdní horizont různě zbarvená patra

8 Půdní typy Černozem – nejúrodnější, nejvíce humusu, proto černá; v nížinách Hnědozem – také úrodná, ale méně humusu; v nížinách Hnědé půdy – průměrně úrodné, v pahorkatinách; většina ČR Podzolové půdy – málo úrodné, slabá vrstva humusu; v horách

9

10 Půdní druhy vymezené tzv. zrnitostí - velikostí půdního zrna
schopnost vsakovat a zadržovat vodu v půdě jílovité – nejmenší zrnka písčité – větší zrnka hlinité – zrnka prostřední velikosti přechodné – písčito-hlinité apod. Pro zemědělství jsou nejvhodnější půdy hlinité.

11 Půdy písčité relativně velké zrno špatná schopnost zadržovat vodu
velmi lehké půdy pěstování méně náročných plodin

12 Půdy hlinité menší zrno než písčité půdy dobrá míra vsakování
středně těžké vhodné pro zemědělské využití pěstování náročnějších plodin

13 Půdy jílovité malé půdní zrno špatná propustnost vody těžké půdy
nevhodné pro pěstování

14 Význam půdy zástavba čištění a rozvod vody půdní organismy
růst rostlin zástavba čištění a rozvod vody půdní organismy

15 Nebezpečí ohrožující půdu
Půdní eroze – rozrušování a odnos půdy voda a vítr, špatné hospodaření Nadměrné hnojení – zhoršení kvality Zástavba Nebezpečný odpad dobře špatně

16

17 Pedosféra je Země. Složení půdy: – horniny, voda, vzduch, neživé organismy – kořeny, bakterie, živočichové Nejúrodnější částí je Typy půd: Půdu ovlivňuje: podnebí, voda, povrch, rostliny, živočichové člověk. Význam půdy: zásobárna živin, živí lidi, váže vodu Ohrožení:

18 Pedosféra je půdní obal Země.
Složení půdy: neživá část – horniny, voda, vzduch, neživé organismy živá část – kořeny, bakterie, živočichové Nejúrodnější částí je humus. Typy půd: černozem, hnědozem, hnědé půdy, podzol Půdu ovlivňuje: podnebí, voda, povrch, rostliny, živočichové člověk. Význam půdy: zásobárna živin, živí lidi, váže vodu Ohrožení: eroze, špatné hnojení, zástavba, odpad

19 Co je pedosféra? Vyjmenuj živé a neživé části půdy. Co je to humus? Co je nejdůležitější vlastností půdy? Které půdy jsou nejúrodnější a proč? Které půdy nejsou úrodné a proč? Které půdy převažují v ČR? Proč musíme půdu chránit? Kteří činitelé způsobili vznik půdy? Co je půdní horizont? Co je eroze a jak jí můžeme zabránit?

20 Děkuji Vám za pozornost

21 Zeměpis pro 5. ročník ZŠ, Fortuna 1995
www: < Zeměpis 6, Fraus 2003 Zeměpis pro 5. ročník ZŠ, Fortuna 1995 Pracovní listy do zeměpisu, Holubec Všechno o Zemi, Reader‘s Digest Výběr 1998


Stáhnout ppt "Půdní obal ZŠ TGM Rajhrad Mgr. Zdeňka Hohnová Pedosféra."

Podobné prezentace


Reklamy Google