Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znečišťování vodních zdrojů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znečišťování vodních zdrojů."— Transkript prezentace:

1 Znečišťování vodních zdrojů.
Ronald Danielis 8.C Školní rok 2006/2007

2 O čem mluvíme. Toto téma se vztahuje k nedbalostí lidí a jejích postoji k životnímu prostředí. Vztah člověka k vodě, jako ke zdroji potřebnému k životu. Problém olejových skvrn v mořích, odpady v řekách, nebo výpusti odpadu z továren.

3 Vodní ekosystémy. mořské sladkovodní stojaté vody tekoucí vody
brakické (přechodný typ mezi mořským a sladkovodním) – např. ústí řek

4 Zdroje znečištění. Jakost vod ovlivňují bodové zdroje znečištění (města a obce, průmyslové závody a objekty soustředěné zemědělské živočišné výroby).

5 Odpady. Všechny druhy odpadů, počínaje obaly z plastů, které se nerozkládají a ohrožují živočichy, odpady z nemocnic, toxické náklady, které se ztratily na moři, a vůbec všechny nejrůznější druhy lidmi produkovaného odpadu jsou každodenně vyplavovány z moře na pobřeží. Rozsah znečištění je dnes tak ohromný, že v celé pětině plochy oceánů je propustnost slunečního záření vlivem znečištění až o polovinu menší.

6 Tankery. Hlavní zdroje ropy leží většinou mimo těžiště průmyslové výroby. Dopravuje se buď potrubím nebo cisternovými loděmi. Podle odhadů odborníků uniká při normálním provozu tankerů a při čištění jejich nádrží do moře asi 33 tisíc tun ropy ročně. Daleko horší jsou poměrně časté havárie cisternových lodí a supertankerů.

7 Nakládání podniků s některými nebezpečnými látkami.

8 Znečištěný potok v Českém Krumlově.

9 Plošné znečištění. Jakost povrchových a podzemních vod významně ovlivňuje rovněž plošné znečištění. Mezi nejzávažnější typy plošného znečištění patří již delší dobu znečištění vod dusíkatými látkami, zejména dusičnany, které se do vod dostávají v souvislosti se zemědělským hospodařením. Dalším významným typem plošného znečištění je přísun dusíku a síry, případně dalších znečišťujících látek, které se do vod dostávají prostřednictvím atmosférické depozice. Mezi velmi nebezpečné typy plošného znečištění patří také znečištění vod pesticidy.

10 PODZEMNÍ VODY. Nejčastější znečištění podzemní vody u nás bývá ropnými látkami - NEL (oleje, maziva, pohonné hmoty…) nebo chlorovanými uhlovodíky - Clu (rozpouštědla, odmašťovadla…). Ostatní znečištění jako např. těžkými kovy atd. u nás není v masivní míře zastoupeno.

11 Závěr. Doufám, že jste si vzali ponaučení
a budete se k vodám chovat lépe.


Stáhnout ppt "Znečišťování vodních zdrojů."

Podobné prezentace


Reklamy Google