Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologické problémy Společenské problémy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologické problémy Společenské problémy"— Transkript prezentace:

1 Ekologické problémy Společenské problémy
Globální problémy Ekologické problémy Společenské problémy

2 Otázky Jmenuj další problémy světa.
Které problémy jsou pro tebe nejzávažnější? Jak lze globální problémy řešit? Lze regulovat nárůst populace, jak? Uveďte státy, které postihuje chudoba… Jak se řeší problém chudoby? Znáš nějaké pomáhající nadace? Co může být příčinnou bojů a válek? Na jaký válečný konflikt si nejvíce pamatuješ a proč?

3 Skleníkový efekt Proces, ve kterém dochází k oteplování planety. Tepelné záření ze Slunce při dopadu na Zem způsobuje oteplování planety= GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ GO způsobuje: Tornáda, zemětřesení, záplavy, tání ledovců, změny klimatu…

4 Kácení deštných pralesů
Mizení deštných pralesů, domova pro více jak polovinu živočišných druhů na Zemi, je zřejmě nejvíce patrná ekologická pohroma, které čelíme.

5 Znečištění půdy, vod a ovzduší
Kontaminace půdy je způsobena výskytem lidmi vyrobených chemikálií v půdě nebo jiným pozměněním přírodního prostředí půd. Vypouštění odpadů do řek a moře, radioaktivní odpad, havárie a zejména úniky ropných látek způsobují znečišťování oceánů. Důsledkem jsou přemnožené řasy, vypouštějící toxické látky a způsobující hromadné úhyny ryb a jiných mořských organismů. Dalším celosvětovým problémem je znečištění ovzduší emisemi lidské činnosti. Hlavním zdrojem znečištění je energetika, průmysl a v rostoucí míře doprava. Kyselé deště, které vznikají vlivem tohoto znečištění, poškozují lesy mírného pásu po celém světě.

6 Odpady Odpady lze dělit z různých hledisek. Podle skupenství hmoty se dělí na pevné a kapalné, podle původu na odpady z těžby, průmyslové odpady, zemědělské odpady a komunální odpady. Zbytkový komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zbývá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek a objemného odpadu.

7 Přelidnění

8 Chudoba, hlad, nemoci 840 mil. lidí dnes trpí podvýživou
20% lidstva má problémy s přístupem k pitné vodě 50% lidstva má problémy s přístupem k zdravotnickému či hygienickému zařízení, každý rok zemře 5 mil lidí na onemocnění způsobená znečištěnou vodou 29% lidstva bylo v roce 1993 negramotných

9 Hrozby válek Vážným světovým problémem zůstávají válečné konflikty. Lokální války a ozbrojené konflikty jsou pro lidi v řadě zemí světa stále každodenní realitou. V globálně propojeném světě navíc přibila hrozba SVĚTOVÉHO TERORISMU.


Stáhnout ppt "Ekologické problémy Společenské problémy"

Podobné prezentace


Reklamy Google